Okres obejmujący dzieje ludzkości od upadku Rzymu do zdobycia Konstantynopola przez Turków. Na gruzach Cesarstwa Zachodniorzymskiego powstają w Europie państwa, z których największe znaczenie osiąga monarchia Karola Wielkiego, z której rozpadu kształtują się współczesne Włochy, Francja i Niemcy.

Kategoria: Średniowiecze

Szachy - rozrywka średniowiecznych monarchów

Szachy - rozrywka średniowiecznych monarchów

W ubiegłym miesiącu pisaliśmy o szachach m.in. w aspekcie miłości i zbrodni1. Tym razem zobaczmy, jak gra ta stała się jedną z ulubionych rozrywek średniowiecznych monarchów, oraz kto i dlaczego potępiał szachy... http://www.historia.org.pl/index.php/publikacje/publikacje/redniowiecze/2360-szachy-w-redniowieczu.html [↩]

Różnice między obrządkiem rzymskim a celtyckim

W artykule zaprezentowane zostaną podstawowe różnice między tzw. Kościołem Iroszkockim istniejącym od VI w. do XII w., a Rzymskim Kościołem Powszechnym. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na odmienności w systemie podziału terytorialnego obu Kościołów, jak też pojęciu pielgrzymki u mieszkańców dawnej Irlandii. Wielka duchowość z której słynęli mnisi iroszkoccy, także znajdzie odzwierciedlenie w niniejszej pracy.

Przenikanie ruchu husyckiego na tereny Królestwa Polskiego w XV w.

Husytyzm przenikał na tereny polskie różnymi sposobami. Wielu młodych ludzi wyjeżdżało z Królestwa Polskiego w celu studiowania na Uniwersytecie Karola w Pradze. Nierzadko mieli okazję usłyszeć wykłady samego Jana Husa czy Hieronima z Pragi. Wracając zaszczepiali na polski grunt na nowe prądy reformatorskie i idee przyniesione wprost ze źródła rozwijającego się ruchu. Także na dworze […]

Szachy w średniowieczu

Szachy w średniowieczu

Szachy. Gra lubiana, dość popularna, uważana za rozrywkę rozwijającą myślenie. Historia szachów sięga już VI wieku n.e. Jeden ze swoich poematów poświęcił im nawet Jan Kochanowski. Swoje miejsce znalazły też w historii średniowiecznej Europy...

Przejawy barbarzyńskich zachowań chrześcijan i innowierców podczas pierwszej krucjaty (1096-1099)

Przejawy barbarzyńskich zachowań chrześcijan i innowierców podczas pierwszej krucjaty (1096-1099)

Wyprawy krzyżowe do dziś wzbudzają wiele kontrowersji i sporów wśród historyków. Jedni nadają im miano „największej i najbardziej romantycznej przygody chrześcijaństwa„, drudzy”ostatniego z barbarzyńskich najazdów”. Wyjątku nie stanowi również pierwsza krucjata, której uczestnicy głosząc hasła wyzwolenia Ziemi Świętej z rąk okrutnych innowierców, sami uciekali się do bestialskich zachowań.

Powodzie w średniowiecznej Polsce (od X do XIV w.)

Od zarania dziejów powodzie są tym zjawiskiem hydrologicznym z którym stale musi zmagać się człowiek. Szczególnie w wiekach średnich, było to zjawisko nader częste, zarazem niezwykle uciążliwe oraz siejące ogromne spustoszenie i straty.

Kilka słów o rycerzach

Kilka słów o rycerzach

Rycerz nieodparcie kojarzy nam się z osobą szlachetną, postępującą według najróżniejszych ideałów, zawsze chętną do pomocy. Do tego waleczną i uczciwą. Czy taki obraz średniowiecznego rycerza jest w pełni zgodny z prawdą. Chyba nie do końca.

Husytyzm

Wiek XIV to w Europie czas wielkich niepokojów, konfliktów i tarć. Powody takiego stanu rzeczy były różnorodne: od kryzysu społeczno-ekonomicznego aż po kryzys religii. Na takim właśnie gruncie wyrastała ideologia ‚która z czasem odcisnęła swoje piętno na historii Czech, a także całej ówczesnej Europy. Chodzi rzecz jasna o husytyzm.

Bitwa pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r. (cz. 1)

Bitwa pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r. (cz. 1)

Droga do Grunwaldu Nie wiadomo, czy wyruszając w 1410 r. do Prus, Polacy byli przekonani i wierzyli w to, że wojna z Krzyżakami 1409-1411 będzie najważniejsza i decydująca o dalszym biegu stosunków polsko-krzyżackich. Nie posiadamy informacji na temat tego, czy Litwini zamierzali raz na zawsze rozwiązać sprawę przynależności Żmudzi i w zasadzie ostatni raz walczyć […]

Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego

Bolesław Krzywousty w roku 1138 pozostawił akt regulujący sytuację w kraju mającą nastąpić po jego śmierci. Był to- nazywany bardzo różnie przez historyków – testament lub ustawa sukcesyjna. W mojej osobistej ocenie bardziej trafne jest pojęcie ustawa sukcesyjna, gdyż Krzywousty ustalał w niej zasadę senioratu- czyli zasadę dziedziczenia władzy( mówiąc jeszcze prościej ustalał kolejność sukcesji […]