Kategoria: Teksty źródłowe

Dam pracę historykowi w PRL

Dam pracę historykowi w PRL

Współczesne problemy humanistów związane ze znalezieniem stałej i dającej szansę na rozwój zawody pracy znane były także badaczom w epoce Polski Ludowej. Dotyczyło to również historyków, którzy z różnych powodów wstąpili w szeregi PPR/PZPR. „Przewodnia Siła Narodu” potrzebowała wykwalifikowanych kadr naukowych. Ludzie ci przez całe dziesięciolecia opisywali dzieje ruchu robotniczego. Współtworzyli politykę historyczną PRL. Przyjmowali […]

Konfederacja warszawska w pismach polemicznych Piotra Skargi i Szymona Starowolskiego

Konfederacja warszawska w pismach polemicznych Piotra Skargi i Szymona Starowolskiego

Konfederacja warszawska dla Piotra Skargi i Szymona Starowolskiego jest ustawą wycelowaną w instytucję Kościoła katolickiego i zaprzeczeniem podstawowych wartości moralnych i społecznych przez nich propagowanych, stanowi także zagrożenie dla społeczno-politycznej egzystencji Rzeczypospolitej. Analizując stosunek obu publicystów do pokoju warszawskiego musimy zadać sobie kilka pytań, na które należy szukać odpowiedzi w twórczości Skargi i Starowolskiego. Dlaczego […]

Czy historia mówiona jest potrzebna współczesnym historykom?

Czy historia mówiona jest potrzebna współczesnym historykom?

Historia mówiona, czyli oral history, budzi obecnie coraz większe zainteresowanie wśród historyków. Co prawda nie może ona stanowić faktów historycznych, jednakże z całą pewnością można stwierdzić, że jest ich istotnym uzupełnieniem. Prześledźmy teraz jakie miejsce historia mówiona zajmuje w naszym kraju, oraz jakże pomocna może być w uzupełnianiu faktów historycznych.

Uniwersał Opalińskiego

Uniwersał Opalińskiego

Dramatyczny przebieg bitwy pod Batohem wywołał popłoch w armii koronnej. Natychmiast przystąpiono do organizacji pospolitego ruszenia i wypraw łanowych. Wojewodowie wydawali uniwersały, szykując szlachtę pod broń. Wojewodą był wówczas także Krzysztof Opaliński. Swój uniwersał kierował do szlachty województwa poznańskiego, a z treści samego uniwersału wynika, iż sytuacja rzeczywiście była dramatyczna, a przynajmniej tak ją przedstawiał […]

„Partyjna gra”. Kulisy zmiany na stanowisku I sekretarza KW PZPR w Gdańsku w Październiku ’56

„Partyjna gra”. Kulisy zmiany na stanowisku I sekretarza KW PZPR w Gdańsku w Październiku ’56

System polityczny Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej został skonstruowany w oparciu o zasadę „nadrzędnej roli PZPR”. Owa zasada determinowała w wielkiej mierze życie polityczne kraju. Wpisane do konstytucji PRL (od lipca 1952 r.) instytucje takie jak Sejm, Rada Państwa czy aparat sądowniczy, nagminnie ulegały decyzjom zapadającym w partyjnych gabinetach (chociaż można wskazać na kilka istotnych wyjątków). System […]

Oryginalna Przysięga Hipokratesa

Przysięgam na Apollina, lekarza, na Asklepiosa, Hygieę i Pahaceę, oraz na wszystkich bogów i boginie, biorąc ich za świadków, że wedle mej możności i zdolności będę dochowywał tej przysięgi i tego zobowiązania. Mistrza mego w tej sztuce będę szanował na równi z rodzicami, będę się dzielił z nim swem mieniem i na żądanie zaspokajał jego […]

Konwencja o określeniu napaści (3 lipca 1933 r.)

KONWENCJAo określeniu napaści, podpisana w Londynie dnia 3 lipca 1933 r.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, MY, IGNACY MOŚCICKI,PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tem wiedzieć należy, wiadomem czynimy:Dnia trzeciego lipca tysiąc dziewięćset trzydziestego trzeciego roku podpisana została w Londynie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządami Afganistanu, Estonii, Łotwy, Persji, Rumunii, Turcji i Związku Socjalistycznych […]

Umowa o zmianie granic między Polską a ZSRR (15 lutego 1951 r.)

U M O W Apomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o zamianie odcinkówterytoriów państwowych, podpisana dnia 15 lutego 1951 r.(Ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1951 r. - Dz. U. R. P. Nr 31, poz. 242). W Imieniu Rzeczypospolitej PolskiejB O L E S Ł A W   B I E R […]

Układ pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a ZSRR - układ Sikorski-Majski (30 lipca 1941 r.)

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i rząd Związku Socjalistycznych Republik Rad zawarły niniejszy układ i postanawiają, co następuje: Art. 1 Rząd Związku Socjalistycznych Republik Rad uznaje, ze traktaty sowiecko-niemieckie z 1939 roku, dotyczące zmian terytorialnych w Polsce, utraciły swoją moc. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, ze Polska nie jest związana z jakimkolwiek trzecim państwem żadnym układem zwróconym przeciwko […]

Układ zgorzelecki (28 października 1950 r.)

U K Ł A Dmiędzy Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-niemieckiej granicy państwowej, podpisany w Zgorzelcu dnia 6 lipca 1950 r.(Ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 28 października 1950 r. - Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 465) w imieniu Rzeczypospolitej PolskiejB O L E S Ł A W […]