Kategoria: Muzea w Polsce

71 rocznica „Akcji pod Arsenałem”. Program edukacyjny

71 rocznica „Akcji pod Arsenałem”. Program edukacyjny

26 marca 1943 roku harcerze z „Szarych Szeregów„ przeprowadzili brawurową akcję odbicia swojego kolegi phm. Janka Bytnara „Rudego„ z rąk gestapowców. Z okazji przypadającej w tym roku 71 rocznicy ”Akcji pod Arsenałem” Mauzoleum Walki i Męczeństwa i Muzeum Więzienia Pawiak przygotowały następujący program edukacyjny dla dorosłych oraz grupy młodzieży gimnazjalnej i licealnej: 1) 25 marca 2014 […]

Lista obiektów uznanych przez Prezydenta RP za pomniki historii

Lista obiektów uznanych przez Prezydenta RP za pomniki historii

Pomnik historii to jedna z czterech form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r.

Wykaz polskich muzeów

Wykaz muzeów rejestrowanych wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego1. Podstawa prawna: http://dziennikustaw.gov.pl/D2008091056701.pdf [↩]