III Łódzka Wiosna Młodych Historyków


W Instytucie Historii  UŁ dniach 19-21 marca 2010 r. odbędzie się III Łódzka Wiosna Młodych Historyków. Jest to Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka, której organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ oraz Koło Naukowe Slawistów UŁ im. św. św. Cyryla i Metodego.

Program III Łódzkiej Wiosny Młodych Historyków:

Instytut Historii UŁ, ul. Kamińskiego 27 a
PIĄTEK, 19 MARCA
10.00-16.00 – w holu IH UŁ trwać będzie rejestracja uczestników konferencji Uroczysta inauguracja konferencji (sala Rady Wydziału)
prowadzenie: Zofia Brzozowska, Piotr Kręzel
15.00-15.30 – przemówienia przedstawicieli władz jednostek organizacyjnych UŁ, zaangażowanych w inicjatywę
15.30-16.00 – wykład inauguracyjny prof. nadzw. dr. hab. Sławomira Bralewskiego (Katedra Historii Bizancjum UŁ), Znak zwycięstwa – godło chrześcijan, czyli krzyż Chrystusa w relacji konstantynopolitańskiej historiografii kościelnej I połowy V w. 16.00-16.30 – wykład inauguracyjny prof. nadzw. dr. hab. Georgiego Minczewa (Zakład Paleoslawistyki i Kultury Ludowej przy Katedrze Slawistyki Południowej UŁ), Mit cyrylo-metodejski we współczesnej humanistyce polskiej. Na marginesie książki
M. Janion Niesamowita Słowiańszczyzna
16.30-17.00 – wykład inauguracyjny dr Ilony Gwóźdź–Szewczenko (Zakład Bohemistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej UWr), „Tragiczna tożsamość” obywateli ziemi hulczyńskiej w zwierciadle prozy Ludmily Hořkej
17.30-19.00 – „Niekonkretni filolodzy„ i ”złośliwi historycy” – wojna światów czy
symbioza gatunków? (panel dyskusyjny)
uczestnicy:
· prof. nadzw. dr hab. Mirosław Leszka (Katedra Historii Bizancjum UŁ)
· dr Izabela Lis-Wielgosz (Instytut Filologii Słowiańskiej UAM)
· dr Ivan Petrov (Katedra Slawistyki Południowej UŁ)
· mgr Kirił Marinow (Katedra Historii Bizancjum UŁ)
moderatorzy: Zofia Brzozowska, Piotr Kręzel

„NIESAMOWITA SŁOWIAŃSZCZYZNA”

sala 204
SOBOTA, 20 MARCA
moderatorzy: Zofia Brzozowska, Piotr Kręzel
8.00-8.20 – Andrzej Grzegorczyk (UŁ, archeologia), Pierwotne siedziby Słowian w świetle ustaleń archeologicznych
8.20-8.40 – mgr Dawid Dudek (UAM, historia), Relacje Cesarstwa Bizantyjskiego ze światem słowiańskim w świetle traktatu De administrando imperio Konstantyna VII Porfirogenety
8.40-9.00 – mgr Paweł Kowalski (UŁ, filologia słowiańska), Początki państwowości słoweńskiej w świetle faktów językowych
9.00-9.10 – dyskusja
9.10-9.30 – mgr Małgorzata Zawadzka (UŁ, filologia polska), Ogólnosłowiański charakter nazw własnych
9.30-9.50 – mgr Maryla Kaźmierczak (UŁ, filologia polska), Etymologia nazw najstarszych grodów kasztelańskich na obszarze ziemi łęczycko-sieradzkiej
9.50-10.10 – Aliaksiej Astrouski (UJK Grodno, historia), Polscy badacze średniowiecznych i nowożytnych zamków Białorusi i Litwy
10.10-10.20 – dyskusja
10.20-10.30 – przerwa na kawę
10.30-10.50 – mgr Justyna E. Klorek (MU Brno, paleoslovenistika a slovanske jazyky), Czech Influence onto Polish Language and Culture from 10th till 16th century
10.50-11.10 – Alena Michałowicz (UJK Grodno, historia), Strój słowiański XV w. według iluminacji Latopisu Radziwiłłowskiego
11.10-11.30 – Iryna Milinkiewicz (UJK Grodno, historia), Zmiana systemu liczenia lat u Słowian w XVI w.
11.30-11.40 – dyskusja
11.40-12.00 – mgr Karolina Krzeszewska (UŁ, filologia słowiańska), Refleksy tabu w nazwach własnych bohaterów bułgarskich bajek zwierzęcych z rejonu Sakaru
12.00-12.20 – mgr Anna Wrońska (UJ, kulturoznawstwo), Problem zła w rosyjskich ludowych bajkach magicznych
12.20-12.40 – Marlena Gruda (UŚ, filologia słoweńska), Praktyki magiczno-religijne we wczesnej słoweńskiej prozie ludowej
12.40-12.50 – dyskusja
12.50-14.10 – przerwa obiadowa
moderatorzy: mgr Katarzyna Knapik–Gawin, Jan Ratuszniak
14.10-14.30 – mgr Adam Karpiński (UŁ, filologia rosyjska), Rosja Putina oczami polskiej dziennikarki Any Uzelac (na przykładzie utworu Dzieci z Putino)
14.30-14.50 – mgr Maria N. Kistowska (UAM, filologia rosyjska), „Bania wszystkie grzechy pochłonie” – motyw bani w rosyjskiej kulturze XX w. (literatura, film, malarstwo)
14.50-15.00 – dyskusja
15.00-15.20 – Karolina Rodzaj (UWr, filologia polska), Tradycja literacka
w twórczości Agnieszki Osieckiej
15.20-15.40 – mgr Joanna Szwechłowicz (UW, filologia polska & socjologia), Ruch neopogański w PRL-u
15.40-16.00 – mgr Łukasz Słaby (UAM, filologia polska), „A potem wracał i zasypiał”. Słowiański mistrz? Wokół Dwanaście Marcina Świetlickiego
16.00-16.10 – dyskusja
16.10-16.30 – Tomasz Hen (UW, historia), Cadavers as Fertilizers: Late 18th Century Semiotical Transformation of the Polish Ukraine
16.30-16.50 – Mikoła Żukouski (UJK Grodno, archiwistyka i historia), Powstanie Chmielnickiego i potop szwedzki w losie mieszkańców białoruskiego Polesia w połowie XVII w.
16.50-17.10 – Siarhej Hajko (UJK Grodno, archiwistyka i historia), Architektura baroku na białoruskim Polesiu w XVII–XVIII w.
17.10-17.20 – dyskusja
17.20-17.30 – przerwa na kawę
17.30-17.50 – mgr Joanna Bernatowicz (UJ), O inteligencji w znaczeniu polskim,
rosyjskim i białoruskim
17.50-18.10 – Andrej Karacz (UJK Grodno, archiwistyka i historia), Kultura polskobiałoruskiego pogranicza w twórczości Michała Federowskiego (1853–1923)
18.10-18.30 – Nascia Wiesiałucha (UJK Grodno, historia), Wacław Łastowski (1883–1938) o stosunkach polsko-białoruskich
18.30-18.40 – dyskusja
18.40-19.00 – Michał Przeperski (UW, historia), Radical Nationalism and Mass Politics in Czech Lands. Česká strana národně sociální 1897–1914
19.00-19.20 – mgr Emilia A. Deutsch (UAM, filologia słowiańska), Aksamitna rewolucja na ulicach praskich
19.20-19.40 – Katarzyna Nowak (UŁ, historia), Stalinizm w wydaniu komediowym – wizja powojennej historii Czechosłowacji w filmie Jiriego Menzla Skowronki na
uwięzi
19.40-19.50 – dyskusja

NIEDZIELA, 21 MARCA

moderatorzy: Zofia Brzozowska, Piotr Kręzel
8.00-8.20 – Witalia Panasiuk (UJK Grodno, archiwistyka i historia), Źródła do historii Polski i Białorusi w zasobach Archiwum Narodowego Białorusi w Grodnie
8.20-8.40 – Alena Bolwan (UJK Grodno, historia), Studia Słowianoznawcze Instytutu
Kultury Białoruskiej w Mińsku w latach 20–30 XX w.
8.40-8.50 – dyskusja
8.50-9.10 – mgr Jan Morawicki (PU Sankt Petersburg, socjologia), Религиозная община католиков г. Санкт-Петербурга
9.10-9.30 – Wolha Hryszko (UJK Grodno, historia) Kultura duchowa i religia mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego i Carstwa Moskiewskiego w źródłach narracyjnych z XVI w.
9.30-9.50 – mgr Anna Dominik (UJ), Maryna Mniszchówna, Polka na carskim tronie – prawda i legenda
9.50-10.00 – dyskusja
10.00-10.20 – Elżbieta Manuiło (UG, filologia słowiańska), Kukułeczka kuka – co ma Malowany ptak do Górskiego Wieńca – obraz kukułki na tle kultury Słowiańszczyzny
10.20-10.40 – Zuzanna Głowacka (UG, filologia słowiańska), Motyw kobiety w południowosłowiańskiej bajce ludowej – analiza wybranych tekstów z antologii
Rządca Losu
10.40-11.00 – mgr Nina Kapuścińska (UŁ, historia), Chłopskie pokładziny, czyli „idzie Marysia do łożnice”
11.00-11.10 – dyskusja
11.10-11.20 – przerwa na kawę
11.20-11.40 – Julia Karacz (UJK Grodno, archiwistyka i historia), Działalność CARITAS-u w Europie Wschodniej w XX w.
11.40-12.00 – mgr Tomasz Mróz (UJ, rosjoznawstwo), Idea słowiańska w XIXwiecznej literaturze rosyjskiej
12.00-12.20 – Daria Domarańczyk (UŁ, historia), Idea panslawizmu i Związku Słowiańskiego w twórczości Nikołaja Danilewskiego
12.20-12.30 – dyskusja
12.30-12.50 – mgr Sylwia Karolak (UAM, filologia polska), „Apokryf dla młodszego brata, którego prapoczątki giną w niepamięci” – Opowieść o Królu Pól Issaca
Bashevisa Singera
12.50-13.10 – Izabella Goldstein (Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi), Piotr Goldstein (The University of Manchester, Russian and East European Studies), Wpływy orientalne w muzyce Żydów Aszkenazyjskich
13.10-13.30 – mgr Michał Kuź (UW & Uczelnia Łazarskiego, kulturoznawstwo), „Murzyn Warszawski” czyli „Inny” wśród Słowian
13.30-13.40 – dyskusja
13.40-13.50 – przerwa na kawę
moderatorzy: mgr Malwina Bednarek, mgr Paweł Kowalski
13.50-14.10 – Aliaksandr Chawanskij (UJK Grodno, historia), Federacja Rosyjska, Serbia oraz Bośnia i Hercegowina w latach 90. XX w.
14.10-14.30 – Damian Kubik (UJ, filologia chorwacka), Fantazmat wspólnoty: historia a literatura. Miejsce idei wspólnotowej w literaturze chorwackiej I połowy XIX w.
14.30-14.50 – mgr Maria Kowalska (UJ, kulturoznawstwo), Serbia w wojennych korespondencjach Lwa Trockiego
14.50-15.00 – dyskusja
15.00-15.20 – Paweł Luzak (UAM, stosunki międzynarodowe), Zróżnicowanie i podziały Słowian południowych. Czynniki integrujące i przyczyny upadku państwa jugosłowiańskiego
15.20-15.40 – mgr Bartosz Konic (UAM, filologia chorwacka i serbska), O sobie samym jako innym – kino postjugosłowiańskie wobec historii po roku 1991
15.40-16.00 – mgr Ewa Wróblewska–Trochimiuk (UW, filologia słowiańska), O problemach z badaniem współczesnej chorwackiej kultury popularnej
16.00-16.10 – dyskusja
16.10-16.30 – mgr Anna Stępniak (UŁ, filologia rosyjska), Души начинают видеть. Судьба переписки 1922–1936 годов Марины Цветаевой и Бориса Пастернака
16.30-16.50 – Katarzyna Sobijanek (UŁ, filologia rosyjska), Koncept wódki jako komponentu mentalności rosyjskiej, rytuału i mitu w kontekście kulturowym
16.50-17.00 – dyskusja
17.00-17.20 – mgr Marta Przybylska (UŁ, filologia polska & słowiańska), Świat, którego nie ma. Bałkany w oczach południowosłowiańskich pisarzy.
17.20-17.40 – mgr Katarzyna Knapik–Gawin (UŁ, filologia słowiańska), Kokodżambo i do przodu – kulturowe i społeczne aspekty języka młodzieży urodzonej na przełomie lat 80. i 90. – na materiale polskim i serbskim
17.40-18.00 – mgr Jakub Banasiak (UŁ, filologia słowiańska), O Bułgarach banackich i ich języku
18.00-18.10 dyskusja
PODRÓŻE, PIELGRZYMKI, PEREGRYNACJE
sala 203
SOBOTA, 20 MARCA
moderatorzy: Agnieszka Pawlak, Jarosław Pietrzak
8.00-8.20 – mgr Agnieszka Samsel (Université de Versailles Saint-Quentin-en- Yvelines), Pielgrzymka królowej Marii Leszczyńskiej do Paryża w intencji narodzin syna – następcy tronu
8.20-8.40 – Jarosław Pietrzak (UŁ, historia), Loreto, Guadalupe, Montserrat – pielgrzymki staropolskich peregrynantów do miejsc kultu „Czarnej Madonny”
8.40-8.50 – dyskusja
8.50-9.10 – Igor Erdmański (UWr, historia), Przez Arktykę do Chin. Angielskie wyprawy do Azji w epoce elżbietańskiej
9.10-9.30 – mgr Dominika Domżalska (UŁ, historia), Podróże Zygmunta III Wazy do Szwecji z lat 1593/1594 w wybranych relacjach uczestników
9.30-9.50 – Maciej Ciach (UW, historia & socjologia), Obraz podróżnika i odkrywcy w listach i dziennikach Krzysztofa Kolumba
9.50-10.00 – dyskusja
10.00-10.20 – Marcin Smierz (UŚ, historia), „Z dala od ludzi wykształconych, na końcu świata…” O podróży Johanna Wolfganga Goethego na Śląsk i do Polski
w 1790 r.
10.20-10.40 – mgr Nina Kapuścińska (UŁ, historia), Nicejska peregrynacja Zygmunta i Elizy Krasińskich oraz Delfiny Potockiej – raj czy piekło?
10.40-11.00 – Jan Ratuszniak (UŁ, historia), Obraz społeczeństwa rosyjskiego. Apogeum epoki Mikołajowskiej w pamiętnikach Amelii Lyons
11.00-11.10 – dyskusja
11.10-11.20 – przerwa na kawę
11.20-11.40 – mgr Mateusz Seroka (UW, filologia chorwacka), Turcja Europejska – Chorwacja Turecka – Bośnia w relacjach z podróży jugoslawistów
11.40-12.00 – Michał Wasiucionek (UW, historia), Polscy podróżnicy i granica Imperium Osmańskiego w XVII w.
12.00-12.20 – Mateusz Falkowski (UW, historia & arabistyka), Turysta w Oriencie: Brytyjskie przewodniki po Egipcie z przełomu XIX i XX w.
12.20-12.30 – dyskusja
12.30-12.50 – Anna Jajor-Morawiec (UWr, historia), „Naciągnąć cięciwę do granic wytrzymałości” – Wanda Rutkiewicz, pierwsza dama himalaizmu
12.50-13.00 – dyskusja
13.00-14.30 – obiad
moderatorzy: mgr Nina Kapuścińska, Jarosław Kubiak
14.30-14.50 – Bernadetta Manyś (UAM, historia), Obraz Wilna w latach 1733–1763 na podstawie Kuriera Polskiego
14.50-15.10 – mgr Kamil Śmiechowski (UŁ, historia), Reportaże dotyczące Łodzi w publicystyce przełomu XIX i XX w.
15.10-15.30 – mgr Sylwia Michalak (UŁ, geografia & filologia słowiańska), Rozwój przestrzenny Belgradu po II wojnie światowej
15.30-15.40 – dyskusja
15.40-16.00 – Tomasz Makólski-Świercz (UW, historia), Anabaza Ksenofonta. Wyprawa dziesięciu tysięcy Greków
16.00-16.20 – mgr Katarzyna Głogowska (UŁ, filologia klasyczna), Obraz poetytułacza Owidiusza – czyli autobiografia poetycka
16.20-16.40 – Michał Baranowski (UAM, historia), Wędrówki panów Rzymu do Troi od Juliusza Cezara do Juliana
16.40-17.00 – Ewa Kacprzyk (UŁ, historia), Ucieczka Chosroesa Parwiza do Bizancjum w Szahname Firdausiego.
17.00-17.10 – dyskusja
17.10-17.20 – przerwa na kawę
17.20-17.40 – Jędrzej Melchior Paulus (UAM, filologia rosyjsko-ukraińska), Америка с точки зрения эмигранта. Жизнь русских эмигрантов «третьей волны» в творчестве Сергея Довлатова
17.40-18.00 – mgr Urszula Kowalska (UAM, filologia słowiańska), Bunt emigranta? (literackie sprzeciwy wobec roku 1968 w Czechosłowacji – na przykładzie wybranych tekstów emigracyjnych Josefa Škvoreckiego oraz Milana Kundery)
18.00-18.20 – mgr Mariusz Mróz (UMK, historia), „Wolność, równość, braterstwo„ czy też może ”Po co tu oni ?” – czyli imigranci w XX-wiecznej Francji
18.20-18.30 – dyskusja
NIEDZIELA, 21 MARCA
moderatorzy: mgr Przemysław Damski, mgr Kamil Śmiechowski
9.00-9.20 – Igor Rakowski–Kłos (UŁ, filologia polska), Znaczenie rewolucji 1905 r. w polskim procesie historycznoliterackim. Przegląd stanowisk badawczych
9.20-9.40 – Tomasz Roguski (UKSW, historia), Polska Organizacja Wojskowa i jej znaczenie dla odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r.
9.40-10.00 – Antoni Murawski (UAM, stosunki międzynarodowe), Białogwardziści na Ukrainie. Polityka skazana na porażkę?
10.00-10.10 – dyskusja
10.10-10.30 – Marta Miazek (UŁ, historia), Chińska diaspora w Stanach Zjednoczonych – od Chinese Exlusion Act of 1882 do Immigration Act of 1965
10.30-10.50 – mgr Justyna Piątek (UŁ, historia), Wprowadzenie brytyjskich preferencji imperialnych w 1932 r.
10.50-11.10 – mgr Marta Rudnicka (UŁ, historia), Podróż kanclerza Republiki Federalnej Niemiec Willy Brandta do Niemieckiej Republiki Demokratycznej (Erfurt,
19 marca 1970 r.)
11.10-11.20 – dyskusja
11.20-11.30 – przerwa na kawę
11.30-11.50 – Bartłomiej Międzybrodzki (UW, historia), Nieznana droga do ojczyzny. Problem transportu repatriantów z Litwy i Ukrainy do Polski
11.50-12.10 – mgr Anna Kronenberg (UŁ, antropologia literatury), Dzisiejsza sytuacja środowisk polonijnych w krajach byłego ZSRR – na przykładzie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Odrodzenie”, działającego w stolicy Kirgistanu – Biszkeku
12.10-12.30 – mgr Wojciech Marciniak (UŁ, historia), Od deportacji do repatriacji – ludność polska w głębi Związku Radzieckiego w latach 1940–1946
12.30-12.40 – dyskusja
12.40-13.00 – mgr Sylwia Zielińska-Siłuch (UŚ, socjologia), Społeczno-kulturowe skutki migracji na teren Sosnowca po drugiej wojnie światowej
13.00-13.20 – dr Dorota Nowalska-Kapuścik (UŚ, socjologia), Konsumpcyjny aspekt podróżowania
13.20-13.40 – mgr Sebastian Adamkiewicz (UŁ, historia), Podróże edukacyjne w epoce staropolskiej jako element kształtowania prestiżu rodowego na przykładzie Jana Firleja, marszałka wielkiego koronnego
13.20-13.30 – dyskusja
13.30-13.50 – mgr Bartosz Kaczorowski (UŁ, historia), Europa Środkowo- Wschodnia w programie Hiszpańskiej Partii Komunistycznej z lipca 1941 r.
13.50-14.00 – dyskusja
RELIGIE ŚWIATA
sala 23
SOBOTA, 20 MARCA
moderatorzy: Barbara Nowak, mgr Sebastian Adamkiewicz
9.00-9.20 – mgr Mikołaj Pukianiec (UAM, historia), Recepcja reformy trydenckiej w Kościele na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów na przełomie XVI i XVII w.
– zarys problematyki
9.20-9.30 – dyskusja
9.30-9.50 – mgr Błażej Cecota (UŁ, historia), Rola Konstantynopola w hadisach
9.50-10.10 – Katarzyna Pilawa (UŁ, historia), Jan z Nikiu wobec islamu
10.10-10.30 – mgr Ewa Marcinkowska (UŁ, historia sztuki), Geneza i dzieje muzułmańskiego ikonoklazmu
10.30-10.40 – dyskusja
10.40-11.00 – mgr Paweł Szczepanik (UMK, archeologia), Czy w przedchrześcijańskim Gnieźnie czczono Nyję?
11.00-11.20 – Paweł Wrona (UMCS, historia), Charakterystyka religii Słowian połabskich na podstawie kroniki Helmolda z Bozowa
11.20-11.40 – Michał Pychowski (UŁ, historia), Krucjata połabska 1147 r.
11.40-11.50 – dyskusja
11.50-12.00 – przerwa na kawę
12.00-12.20 – Dominika Grzesik (UWr, historia), Misteria eleuzyńskie
12.20-12.40 – mgr Piotr Jagła (UAM, historia), Religijne aspekty polityki Filipa II Macedońskiego
12.40-13.00 – Michał Baranowski (UAM, historia), Religijność Juliana Apostaty – nowe spojrzenie
13.00-13.10 – dyskusja
NIEDZIELA, 21 MARCA
moderatorzy: Agnieszka Pawlak, mgr Sebastian Adamkiewicz
8.40-9.00 – Nina Mocior (UW, iranistyka & europeistyka), Znaczenie starożytnych wierzeń irańskich dla rozwoju myśli religijnej i filozoficznej
9.00-9.20 – Jan Wolski (UŁ, historia), Herezje dualistyczne w Synodyku cara Boriła
9.20-9.30 – dyskusja
9.30-9.50 – Łukasz Kosiński (UMCS, historia), Święta Brygida z Kildare – kobieta we wczesnym kościele iroszkockim
9.50-10.10 – mgr Anna Miller (UŁ, historia i teoria filmu), Wizjoner, szaleniec, buntownik... Filmowe portrety świętego Franciszka
10.10-10.30 – mgr Malwina Bednarek (UŁ, filologia słowiańska), Bizantyjskie i słowiańskie teksty hagiograficzne opisujące życie i cuda św. Mikołaja Cudotwórcy
10.30-10.40 – dyskusja
10.40-11.00 – Arkadiusz Przybyłok (UŁ, archeologia), Przestrzeń sakralna średniowiecznego miasta na przykładzie Bytomia
11.00-11.20 – mgr Natalia A. Korzeniowska (UŁ, historia sztuki), Blask świętości. Symbolika i funkcja metalowych aplikacji na cudownych wizerunkach w świątyniach Polski – zarys zjawiska
11.20-11.40 – Michał Sierba (UŁ, historia), Dzieje bernardynów tykocińskich w epoce nowożytnej (1480–1771)
11.40-11.50 – dyskusja
11.50-12.00 – przerwa na kawę
12.00-12.20 – Aliaksandr Horny (UJK Grodno, historia), Problematyka religijna w działalności białoruskich partii politycznych na Białorusi Zachodniej w latach 20. XX w.
12.20-12.40 – Patryk Wawrzyński (UMK, stosunki międzynarodowe), W poszukiwaniu „niewiernego”. Wpływ religii na stosunki międzynarodowe po II wojnie światowej
12.40-13.00 – Tatjana Łapacina (UJK Grodno, archiwistyka i historia), Antyreligijna polityka władz sowieckich wśród młodzieży białoruskiej w latach 50–80. XX w. (na przykładzie Grodzieńszczyzny)
13.00-13.10 – dyskusja
21 MARCA, godz. 18.00 – uroczyste zamknięcie konferencji, poczęstunek dla uczestników (bufet IH UŁ)

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz