„Wprowadzenie do Historii Starożytnego Bliskiego Wschodu” - M.L. Uberti - recenzja


Nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, na polskim rynku , w roku ubiegłym ukazał się pozycja stanowiąca tłumaczenie pracy M.L. Uberti1Introduzione alla storia del Vicino Oriente antico, opublikowanej w Bolonii w roku 2005.

Autorka podzieliła swoją pracę na siedem rozdziałów, z których trzy pierwsze odnoszą się do zagadnień związanych m.in. z historią badań, w ujęciu zarówno historii kultury materialnej jak i analizie dokumentów źródłowych. W drugim rozdziale zaprezentowała badaczka zagadnienia związane, m.in. z pismem i językiem, klasyfikując ludy pod względem lingwistycznym na semitów i społeczności używające języka niesemickiego. W trzecim rozdziale autorka,  przedstawia „bazę źródłową”, odnosząc się do scharakteryzowania źródeł epigraficznych, archiwów i bibliotek.

Kolejne - cztery rodziły, ilustrują historię, uwzględniając podział chronologiczny na epokę wczesnego brązu (3000-2000 p.n.e.), epokę średniego brązu (2000-1600 p.n.e.), epokę późnego brązu (1600-1200 p.n.e.) i epokę żelaza (1200-550 p.n.e.). Rozdziały powyższe, zostały wewnętrznie podzielone na szczegółowe, sumaryczne, przedstawienia wielu aspektów odnoszących się zarówno do życia społecznego, religijnego czy ekonomicznego, zawierając również odniesienia do istotnych, z punktu rozwoju kulturowego organizmów politycznych, takich jak: imperium Akadu, królestwo staroasyryjskie, Marii, królestwo starohetyckie, czy imperium nowoasyryjskie, państwa aramejskie, odnosząc się również m.in. do królestwa Izraela i Judy, czy królestwa nowobabilońskiego. Publikację Uberti, w której to badaczka zamieszcza: epilog, tablice chronologiczne i odniesienia bibliograficzne, zamyka indeks oraz wykaz odniesień bibliograficznych.

Ogromnym atutem pracy, choć syntetycznej w założeniu, jest niewątpliwie klarowny wywód autorki, nie pozbawiony przy tym fachowego języka, ponadto częste odwołania do oryginalnych tekstów i ich korelacja z artefaktami. W zajmujący sposób, przedstawia często, skomplikowaną historią zarówno większych tworów politycznych, odwołując się niekiedy do małych organizmów państwowych, kreowanych poprzez lokalnych dynastów, jak choćby z obszaru syryjskiego i palestyńskiego. Nie mniej istnym z punktu widzenia wykładu, jego wartości, jest dobry przekład oraz redakcja naukowa M. Stępnia, znawcy tematów poruszanych przez Uberti.

Recenzowana praca, ma niewiele minusów, jedynym, który nieco może zrazić znawców tematyki poruszanej przez Badaczkę, jest nieco wąska prezentacja literatury, nie ujmująca m.in. publikacji: Matthews, Roger: The archaeology of Mesopotamia. Theories and approaches, London 2003; czy: Van de Mieroop, Marc; 2004. A history of the ancient Near East. ca 3000-323 BC. Oxford2. Z drugiej jednak strony, mamy zaprezentowany istotny dorobek włoskich badaczy zagadnień związanych z historią i archeologią Bliskiego Wschodu.

Praca Uberti, stanowi bardzo dobre wprowadzenie, dla wszystkich osób zainteresowanych nie tylko bliskowschodnią cywilizacją. Choć adresowana głównie do studentów, śmiało może znaleźć się na półce każdego zainteresowanego kulturowym rozwojem obszaru geograficznego tzw. żyznego półksiężyca. Bowiem swoim wykładem, interesująco prezentuje panoramę historyczną, przedhellenistycznego, starożytnego Bliskiego Wschodu, na którego to obszarze narodziło się wiele idei, związanych z kształtowaniem się poglądów o charakterze kulturowy, społecznym czy też politycznym.

Ponadto to właśnie w tym rejonie starożytnego świata możemy szukać genezy wielu dziedzin ówczesnego poznania, jak choćby z zakresu nauk ścisłych np. matematyki, czy astronomii, która w biskim współcześnie zakresie znaczeniowym tego słowa, narodziła się na obszarze Międzyrzecza.

Zachowując wysoki poziom naukowy, praca M.L. Uberti, wyjaśnia złożony charakter Bliskowschodniej historii, w sposób przestępny, łatwy i atrakcyjny, dzięki czemu książka ta może śmiało zostać polecona szerokiemu odbiorcy, chcącemu poszerzyć, bądź też usystematyzować swoją wiedzę na temat pasjonujących dziejów Bliskowschodnich kultur.

Plus minus:
Na plus:

+ styl autorki
+ klarowny układ pracy
+ wartość merytoryczna
+ jakość przekładu
+ redaktor naukowy
+ tematyka
+ ilustracje/ryciny, mapy, tablice chronologiczne
Na minus:

- mała ilość odniesień bibliograficznych, podanych jako głównie pozycje orientacyjne

Tytuł: Wprowadzenie do Historii Starożytnego Bliskiego Wschodu
Autor: Maria Luisa Uberti
Przekład: Andrzej Mrozek
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Data wydania: 2010
ISBN/EAN: 978-83-235-0680-5
Liczba stron: 252
Oprawa: miękka
Cena: ok. 30 zł.
Ocena recenzenta: 9.5/10

  1. M.L. Uberti, wykłada historię starożytnego Bliskiego Wschodu na Wydziale Literatury i Filozofii Uniwersytetu Bolońskiego. Zainteresowania badawcze koncentrują także na zagadnieniach związanych z archeologią fenicko-punicka. []
  2. Polskie wydanie z roku 2008, (Wydawnictwo UJ)  tł., M. Komorowska; red. naukowy M.J. Olbrycht. []

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Opinie i ocena zawarte w recenzji wyrażają wyłącznie zdanie recenzenta, nie musi być ono zgodne ze stanowiskiem redakcji. Z naszą skalę ocen i sposobem oceny możesz zapoznać się tutaj. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanej recenzji, by to zrobić wystarczy podać swój nick i e-mail. O naszych recenzjach możesz także porozmawiać na naszym forum. Na profilu "historia.org.pl" na Facebooku na bieżąco informujemy o nowych recenzjach. Możesz także napisać własną recenzję i wysłać ją na adres naszej redakcji.

1 komentarz

  1. Piotr pisze:

    Dobra recenzja, ale sporo w niej literówek.

Zostaw własny komentarz