„Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej Europy” – K. Sójka–Zielińska - recenzja


Ubi societas ibi ius – gdzie społeczeństwo tam prawo. Przytoczona premia stanowi niejako fundament na którym oparta jest osnowa książki wybitnej historyk prawa prof. Katarzyny Sójki - Zielińskiej, natomiast sama książka to nic innego jak swoista egzemplifikacja ww. tezy.

W pierwszej części swej publikacji Autorka w sposób skrótowy poruszyła najważniejsze tematy z jakże ciekawej i nieraz skłaniającej do przemyśleń historii prawa. W książce odnajdziemy zarówno zagadnienia dotyczące ewolucji i rewolucji w dziejach prawa, a także kwestie związane z miedzy innymi humanitaryzacja, czy też publicyzacją prawa -wszystko poparte niezliczoną ilością kazusów, tez i ciekawostek.

Atrakcyjności sprzyja ponadto fakt, że treść książki jest ujęta w wyraźne ramy czasowe. Owa skrzętnie przestrzegana chronologiczność sprzyja lekturze ze zrozumieniem, a ponadto służy wyciąganiu wniosków i budowaniu przez czytelnika pełnego wyobrażenia kolejno po sobie następujących przemian zachodzących w prawie rozumianym sensu largo.

Druga część omawianej pozycji w pełni poświęcona jest prawom człowieka. Rozdziały te nasycone są aksjologicznymi rozważaniami nad sztandarowymi prawami, od pokoleń identyfikowanymi i nierozerwalnie złączonymi z jednostka ludzką . Dotyczą one przede wszystkim gwarancji takich jak: prawo do życia, równość wszystkich ludzi, równość wobec prawa, prawo do własności, czy też wolność wyznania. Kanwę tego wykładu stanowią kolejne epoki, wydarzenia historyczne i zmiany światopoglądowe.

Nie ulega wątpliwości, że omawiana książka stanowi jedynie bardzo okrojony esej, będący niejako swoistym preludium do zagłębienia się w niezwykle pasjonującej dziedzinie naukowej jaką jest historia prawa. Do mocnych stron owej publikacji  należy zaliczyć fakt, iż książka napisana jest zrozumiałym językiem i zawiera niezliczone przykłady spójnej i logicznej argumentacji. Ponadto nie obfituje ona w „nieskończone” opisy i rozważania, co ułatwia jej zrozumienie i sprawia, że lektura staje się niezwykle dynamiczna i satysfakcjonująca.

Tym co może rozczarować czytelnika, jest brak tłumaczenia rozlicznych paremii łacińskich zawartych w tekście oraz bardzo mała objętość książki, co powoduje, że fascynująca lektura kończy się z upływem kilku godzin i pozostawia z tego względu sporo niedosytu.

Konkludując, książka pt. „Drogi i bezdroża prawa” stanowi potwierdzenie krążących, nie tylko w środowiskach akademickich, opinii, że jeśli chodzi o poznanie historii prawa, warto zaufać autorytetowi i wiedzy prof. Katarzyny Sójki–Zielińskiej.  Warto odnotować, iż Prof. Sójka–Zielińska jest nie tylko doskonałą znawczynią historii prawa, ale ponadto potrafi pięknie o niej pisać i z pełnym przekonaniem należy stwierdzić, iż recenzowana pozycja jest tego potwierdzeniem.

Plus minus:
Na plus:
+ tematyka
+ chronologiczność
+ jasność wykładu
+ bogata bibliografia
Na minus:
- brak przypisów
- oprawa graficzna
- mała objętość

Tytuł: Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej Europy
Autor: Katarzyna Sójka – Zielińska
Wydawnictwo: Ossolineum
Rok wydania: 2010
Oprawa: miękka
Ilość stron: 208
ISBN: 978-83-0404-9-512
Cena: 27 zł
Ocena: 7/10

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Opinie i ocena zawarte w recenzji wyrażają wyłącznie zdanie recenzenta, nie musi być ono zgodne ze stanowiskiem redakcji. Z naszą skalę ocen i sposobem oceny możesz zapoznać się tutaj. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanej recenzji, by to zrobić wystarczy podać swój nick i e-mail. O naszych recenzjach możesz także porozmawiać na naszym forum. Na profilu "historia.org.pl" na Facebooku na bieżąco informujemy o nowych recenzjach. Możesz także napisać własną recenzję i wysłać ją na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz