„Historia powszechna XX wieku” – A. Czubiński - recenzja


Wiek XX był bardzo trudnym okresem w historii świata. Okrucieństwa, jakich doznały miliony ludzi, masowe eksterminacje poszczególnych nacji, zbrojne konflikty o światowym zasięgu, powstawanie i upadek wielkich potęg, rozwój technologii czy terroryzm oto cechy charakterystyczne dla tego stulecia.

Recenzowana pozycja składa się z siedmiu rozdziałów, będących syntezą najważniejszych wydarzeń epoki. Pierwszy dotyczy przełomu wieków XIX i XX, przedstawia panujące ideologie, wyznania, konflikty zbrojne, układy sił w świecie oraz porusza kwestię Państwa Kościelnego i jego znaczenia. Drugi poświęcony został pierwszej wojnie światowej, jej genezie, przebiegowi i bilansowi. Porusza także zagadnienia kultury i sztuki tego okresu. Rozdział trzeci informuje Czytelników o tym, jak wyglądało dwudziestolecie międzywojenne. Traktuje o tym, jak kształtowało się nowe oblicze świata, o konfliktach, dyktaturach poszczególnych przywódców państwowych, m. in. Piłsudskiego czy o wielkim kryzysie ekonomicznym. Druga wojna światowa, jej przebieg, bloki wojenne, sytuacje poszczególnych państw, okrucieństwa czy skutki tego krwawego, globalnego konfliktu to kwestie poruszane w rozdziale czwartym. Piąty poświęcony został zimnej wojnie, mającej miejsce w latach 1945-1991. Ponadto z tej części Czytelnik dowiaduje się o m. in. rozpadzie ZSRR. Rozdział szósty dotyczy sytuacji w świecie po upadku komunizmu oraz ostatnich lat XX wieku. Siódmy informuje o głównych aspektach i trendach rozwojowych panujących w świecie w ubiegłym stuleciu.

Omawiana książka jest niewątpliwie dokładną, szczegółową monografią minionego stulecia. Autor starał się bardzo wiernie odtworzyć przeszłość, wyjaśnić skomplikowane wydarzenia, po to by Czytelnik mógł w pełni zrozumieć dzisiejsze stosunki międzypaństwowe czy trwające konflikty. Pozycja ta dostarcza Nam dużo nowych, często nieznanych faktów, toteż miłośnicy tego okresu będą nią zachwyceni.

Niewątpliwie atrakcją publikacji jest odwoływanie się do licznych źródeł. Autor powołuje się m. in. na Dziennik z Getta Warszawskiego Adama Czerniakowa czy odezwy wielkich przywódców ostatniego stulecia Adolfa Hitlera czy Winstona Churchila. W swoich sądach Twórca publikacji powołuje się także na współczesnych mu historyków. Na uwagę zasługuje styl, jakim posługuje się Autor. Pomimo że jest on naukowy, książkę czyta się bardzo przyjemnie, nie ma w niej niezrozumiałych zwrotów czy wyrażeń. Cennym walorem jest czternastostronicowa bibliografia, która umożliwia Czytelnikom zapoznanie się z olbrzymim przygotowaniem merytorycznym Autora. Interesujący pozostaje fakt, iż podana bibliografia stanowi wybór ważniejszych publikacji w języku polskim. Świadczy to o niezwykłej popularności tej tematyki. Uzupełnieniem narracji są liczne zestawienia w formie tabelek, które pozwalają potwierdzić sądy wysnute przez Twórcę pozycji. Plusem jest opatrzenie publikacji twardą oprawą, co powoduje, ze szybko się nie zniszczy.

Pozycję tę gorąco polecam wszystkim tym, którzy zarówno interesują się tego typu tematyką, a także tym, którzy dopiero w niej raczkują. Jest ona prawdziwą skarbnicą wiedzy na temat historii XX wieku, wyjaśniającą wiele trudnych i niezrozumiałych zagadnień.

Plus minus:
Na plus:
+ styl Autora
+ bibliografia
+ twarda oprawa
+ tematyka
Na minus:
- drobne niedociągnięcia edytorskie

Tytuł: Historia powszechna XX wieku
Autor: Antoni Czubiński
Wydawca: Wydawnictwo Poznańskie
Data wydania: 2011
ISBN/EAN978-83-71-778087
Liczba stron: 860
Oprawa: twarda
Cena: ok. 70 zł.
Ocena recenzenta: 10/10

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Opinie i ocena zawarte w recenzji wyrażają wyłącznie zdanie recenzenta, nie musi być ono zgodne ze stanowiskiem redakcji. Z naszą skalę ocen i sposobem oceny możesz zapoznać się tutaj. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanej recenzji, by to zrobić wystarczy podać swój nick i e-mail. O naszych recenzjach możesz także porozmawiać na naszym forum. Na profilu "historia.org.pl" na Facebooku na bieżąco informujemy o nowych recenzjach. Możesz także napisać własną recenzję i wysłać ją na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz