Historie Nowych Mediów - konferencja


Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego oraz projekt badawczy Nowe Media PRL zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji Historie Nowych Mediów | New Media Histories, która odbędzie się w dniach 16-18 października 2014 roku w Łodzi. 
nmh4Temat i cel konferencji

Uczonych zajmujących się tak zwanymi „nowymi mediami„ do niedawna fascynowała przede wszystkim ich nowość. W miarę jak „nowe media„ stają się coraz starsze, rośnie jednak zainteresowanie perspektywą historyczną w badaniach nad nimi. Spojrzenie takie przynosi korzyści dotyczące faktografii, pozwala bowiem odkryć i zachować od zapomnienia media i praktyki medialne, które z różnych powodów zniknęły z głównego nurtu rozwoju mediów. Umożliwia także refleksję teoretyczną dotyczącą różnych definicji nowych mediów oraz dynamicznie zmieniającej się, a zarazem pozbawionej pamięci o tych zmianach kategorii ”nowości”. To z kolei toruje drogę metarefleksji nad historiografią mediów.

Narodziny nowych mediów zbiegły się też z przemianami politycznymi, w szczególności z upadkiem komunizmu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Relacje pomiędzy rozwojem nowych mediów a kontekstem polityczno-społecznym stanowią zatem drugi obszerny, a słabo poznany obszar badań.

W wymiarze praktycznym rozważania historyczne stanowią podstawę działań związanych z ochroną, zachowaniem i upowszechnianiem dóbr kultury nowych mediów. Wobec coraz szybszego rozwoju technik medialnych refleksja teoretyczna służy więc praktyce muzealniczej i wystawowej, w coraz większym stopniu obejmującej nowomedialne dziedzictwo kulturowe.

Organizowana przez Katedrę Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego konferencja HISTORIE NOWYCH MEDIÓW odpowiada na rosnącą potrzebę refleksji historycznej nad nowymi mediami. Celem konferencji jest zbliżenie badaczy zajmujących się tą tematyką oraz konfrontacja metod i osiągnięć. Naszą konferencję adresujemy do uczonych reprezentujących szeroko rozumiane medioznawstwo, a także historię mediów, socjologię mediów, antropologię mediów, ekologię mediów, badania nad martwymi mediami, humanistykę cyfrową, politologię oraz inne dyscypliny naukowe.

Zgłoszenia

Organizatorzy zapraszają do nadsyłania propozycji referatów, proponując listę obszarów tematycznych:

historie technik, technologii oraz praktyk medialnych;
historie standardów i norm w mediach;
historie badań nad nowymi mediami;
historie nowych mediów wobec historii sztuki nowych mediów;
dokumentowanie praktyk medialnych i problemy zachowania materialnych śladów historii mediów;
problemy archiwizacji sztuki mediów, tekstów interaktywnych i tekstów emitowanych;
lokalne i globalne historie nowych mediów;
historie nowych mediów w Europie Środkowej i Wschodniej;
historie praktyk medialnych w kontekście powstania społeczeństwa obywatelskiego;
ekonomika nowych mediów w XX wieku;
związki pomiędzy nowymi mediami a czarnym rynkiem i gospodarką szarej strefy;
związki pomiędzy techniką a polityką i ideologią;
dyfuzja innowacji w obszarze nowych mediów.
Przewidujemy wystąpienia 20-minutowe, w językach polskim i angielskim (bez tłumaczenia). Propozycje referatów (streszczenia o objętości 500 słów wraz z biogramem autora) prosimy nadsyłać na adres nmhistories@uni.lodz.pl do 31 maja 2014. Ostateczna lista wystąpień zostanie ustalona do 30 czerwca 2014. Wybrane referaty będą zamieszczone w publikacji pokonferencyjnej.

W ramach konferencji organizatorzy planują także panel poświęcony praktycznym zagadnieniom wpływu nowych mediów na archiwizację i udostępnianie dzieł kultury. Do udziału w panelu zapraszają przedstawicieli instytucji, które chcą zaprezentować swoje doświadczenie w tym zakresie, sukcesy, realizowane przedsięwzięcia i plany, w połączeniu z ich analizą lub refleksją teoretyczną na ich temat.

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł (€50) i pokrywa koszt udziału w konferencji oraz wyżywienie. Opłata nie obejmuje noclegów, ale organizatorzy zapewniają informację o bazie noclegowej w Łodzi.

Zaproszeni goście

W ramach konferencji wykłady wygłosi troje zaproszonych prelegentów:

Mirosław Filiciak (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Polska) - redaktor kwartalnika „Kultura Popularna„, autor książek Wirtualny plac zabaw i Media, wersja beta. Współautor raportów „Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści”, “Korzystanie z mediów a podziały społeczne”, ”Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze”.

Graeme Kirkpatrick (University of Manchester, Wielka Brytania), autor książek Computer games and the social imaginary, Aesthetic Theory and the Video Game, Technology and Social Power, Critical Technology: A Social Theory of Personal Computing oraz Historical Materialism and Social Evolution.

Melanie Swalwell (Flinders University, Australia) - redaktorka książki The Pleasures of Computer Gaming: Essays on Cultural History, Theory and Aesthetics. Kieruje projektem „Play It Again„, a inne jej projekty to „The Popular Memory Archive” oraz ”Australasian Heritage Software Database”.

Rada Programowa Konferencji:

Prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński (Uniwersytet Łódzki)
Prof. UŁ dr hab. Piotr Sitarski (Uniwersytet Łódzki)
Dr Graeme Kirkpatrick (University of Manchester)
Dr Piotr Witek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Mgr Michał Pabiś-Orzeszyna – sekretarz konferencji
Mgr Maria B. Garda
Mgr Krzysztof Jajko
Mgr Agata Pospieszyńska
Mgr Katarzyna Żakieta
Lic. Marcin M. Chojnacki
Lic. Dominika Staszenko
English

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz