Święto 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego


W dniu 29 czerwca 2016 miało miejsce święto 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej odnoszące się do 71 rocznicy utworzenia 12 Dywizji Piechoty, która była formowana w Poznaniu, Biedrusku i Gnieźnie, a od października 1945 r. dyslokowana na Pomorzu Zachodnim Jednostka ze względu na ścisłą współpracę z Wielonarodowym Korpusem Północno -  Wschodnim, a także dorobkiem misyjnym zasługuję na specjalną uwagę. Stąd przeprowadzone z wielką estymą obchody, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych rodzajów sił zbrojnych, posłowie oraz przedstawiciele administracji miasta Szczecin.  

Gen. Andrzejczak i dowódca operacyny Wielonarodowej Dywizji Północno Wschodniej Frank Tate- zdjęcie LEAD

Gen. Andrzejczak i szefa sztabu ds. operacyjnych Korpusu WKPW Frank Tate

Obchody otworzyła msza święta w kościele garnizonowym w Szczecinie. Mimo złej pogody udało się zebrać licznych przedstawicieli służb mundurowych i gości. Msza święta została odprawiona przez ks. ppłk. dr. Piotra Srokę. Słowa homilii skierowanej do zebranych oscylowały głównie wokół znaczenia służby w codziennej działalności żołnierzy.

Głównym elementem obchodów była akademia, która odbyła się w Gmachu Opery na Zamku Książąt Pomorskich. Po uroczystym otwarciu z udziałem pocztów sztandarowych jednostek wchodzących w skład 12 Dywizji1 doszło do powitania zebranych gości, wśród których warto wymienić: przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej posła Michała Jacha, Dowódcę Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego generała broni Manfreda Hofmanna, generała dywizji Marka Mecherzyńskiego reprezentującego Dowództwo Generalne RSZ, przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem także szefów i kierowników służb mundurowych i instytucji garnizonu Szczecin.

Dowódca 12 Dywizji w swoim expose przybliżył zebranym historyczne znaczenie święta. Dzień 29 czerwca nawiązuje do tradycji bojowej 6 Dywizji Strzelców Pieszych, której żołnierze właśnie w tym dniu w roku 1919 przeszli chrzest bojowy podczas wojny polsko- ukraińskiej. No podstawie decyzji MON szczecińska dwunastka kultywuje również tradycję innych związków taktycznych jakimi były: 12 Dywizja Piechoty, 12 Dywizja Piechoty AK, 12 Dywizja Zmechanizowanej oraz 12 Pułk Ułanów Podolskich. Generał Andrzejczak wspomniał również współczesny dorobek żołnierzy szczecińskiej formacji podkreślając ich udział w misjach stabilizacyjnych poza granicami kraju oraz czynny udział w ćwiczeniach na szczeblu międzynarodowym. Nie obyło się bez odniesienia do zakończonych manewrów Anakonda-16. Dowódca podkreślił profesjonalizm i wzorowe wykonanie powierzonych żołnierzom zadań. Kończąc swoje wystąpienie gen. Andrzejczak dodał „12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana jest spadkobierczynią wielu pokoleń żołnierzy, którzy z wielkim zaangażowaniem, pasją i poczuciem patriotycznej odpowiedzialności zapisywali jej karty. Obecnie to jeden z najsilniejszych i nowoczesnych związków taktycznych, który z sukcesami wywiązuje się z wielu trudnych zadań”.

O najnowszych zadaniach powierzonych oficerom 12 Dywizji Zmechanizowanej generał wypowiedział się w następujących słowach „Do najważniejszych zadań powierzonych w bieżącym roku zaliczam utworzenie i dowodzenie Wyszehradzką Grupą Bojową Unii Europejskiej, która od stycznia 2016 roku do chwili obecnej pełni dyżur” następnie dodał „Kiedy meldowałem koniec ćwiczeń [w ramach Grup K.K.] symbolicznym było to, że na ekranach telewizorów i w serwisach informacyjnych widzieliśmy relację z zamachów terrorystycznych w Paryżu. To wszystko dzieje się naprawdę w niezwykle skomplikowanym, nakładającym się na siebie środowisku bezpieczeństwa. Dlatego te zadania 12 Dywizji Zmechanizowanej traktuję, ze szczególną uwagą”.

Akademia nawiązywała również do 71-szej rocznicy utworzenia jednostki. W roku 1945 12 Dywizja Piechoty jako swój garnizon otrzymała portowy Szczecin. W roku 1958 doszło do przeformowania Dywizji Piechoty w 12 Dywizję Zmechanizowaną, na dowódcę której wybrano gen. Jaruzelskiego. Lata 1958-1989 to w historii jednostki okres trudny ze względu na udział chociażby w wydarzeniach grudnia 1970 roku, ale również okres pełen wysiłku szkoleniowego. W roku 1994 jednostka otrzymała przywilej korzystania z nazw wyróżniających: Szczecińska oraz im. Bolesława Krzywoustego. Nowy wiek i udział Polaków w misjach stabilizacyjnych nałożył na jednostkę nowe wyzwania w postaci udziału w misjach PKW w Iraku, a także Afganistanie2 . Obecnie żołnierze wykonują zadania związane z IV zmianą RSM w Islamskiej Republice Afganistanu. Żołnierze Dwunastki wciąż stacjonują na terenie Bośni, Hercegowiny oraz w Kosowie. Obecność żołnierzy w Szczecinie podkreślił w swoim wystąpieniu Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz „Bez was nie byłoby takiego Szczecina i takiego województwa zachodniopomorskiego. Mówiąc bez was mam na myśli obecnie służą grupę, jak i tych wszystkich, którzy od roku 1945 tworzyli zręby polskości na Pomorzu Zachodnim”.

Wyróżniających się w służbie żołnierzy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej uhonorowano medalami resortowymi i odznakami pamiątkowymi. Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej złoty medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny„ otrzymał gen. bryg. Dariusz Górniak - dowódca 12BZ, natomiast złoty medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju„ odebrali płk Andrzej Mentel - dowódca 8pplot i płk Robert Orłowski - dowódca 7BOW. Dowódca Dywizji wręczył zasłużonym żołnierzom „Dwunastki” odznaki Tytułu Honorowego ”Zasłużony Żołnierz RP” III stopnia oraz nagrody rzeczowe i listy gratulacyjne. Święto dywizji było doskonałą okazją do wręczenia odznaki pamiątkowej Dowództwa 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. Rajmundowi T. Andrzejczakowi.

Po części oficjalnej miała miejsce część artystyczna, podczas której zebrani mogli podziwiać umiejętności Orkiestry Wojskowej ze Szczecina, która została wybrana w tym roku najlepszą spośród orkiestr wojskowych w kraju. Oczekiwań publiczności nie zawiódł również chór Akademii Morskiej ze Szczecina. Niezwykle gromkimi brawami nagrodzono również występ zespołu Marynarki Wojennej Riwiera.

Za pomoc dziękujemy serdecznie Sekcji Prasowej 12 Dywizji Zmechanizowanej ze Szczecina.

Poniżej prezentujemy relację fotograficzną z wydarzenia oraz film promocyjny powstały z tej okazji

 

Korekta: Iwona Górnicka

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz