„Błękitna” Brygada zakończyła dyżur Grupy Bojowej UE


Żołnierze „Błękitnej” Brygady oficjalnie zakończyli dyżur w ramach Grupy Bojowej Unii Europejskiej V4. Uroczystość z udziałem żołnierzy z Polski, Węgier, Czech i Słowacji odbyła się w koszarach 12 Brygady Zmechanizowanej.

1

Żołnierze i goście biorący udział w uroczystości.

29 czerwca br. w szczecińskich koszarach odbyło się uroczyste zakończenie pełnienia półrocznego dyżuru przez Wyszehradzką Grupę Bojową Unii Europejskiej pod dowództwem 12 Brygady Zmechanizowanej.

Uroczystość poprzedziło dwudniowe seminarium, podczas którego żołnierze z Polski, Czech, Węgier i Słowacji podzieli się swoimi  wnioskami i doświadczeniem  z całego okresu przygotowania, jak i też pełnienia dyżuru przez międzynarodowe pododdziały Grupy Bojowej.

W apelu kończącym półroczny dyżur Grupy Bojowej UE V4 uczestniczyli zaproszeni goście z Przewodniczącym Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Panem Posłem Michałem Jachem na czele oraz przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej Węgier, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej.

Formowanie  Grupy Bojowej UE zapoczątkowane zostało już w 2014 roku. Kolejny rok żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej poświęcili na  szkolenie - zarówno w układzie narodowym, jak i międzynarodowym. Obydwa okresy przygotowań zakończyły się ćwiczeniami taktycznymi, które miały na celu sprawdzenie wyszkolenia poszczególnych pododdziałów, jak chociażby ćwiczenie pod kryptonimem „Żbik-15„, które w czerwcu ubiegłego roku zostało przeprowadzone na poligonie drawskim czy też najważniejsze przedsięwzięcie oceniające całość  Wyszehradzkiej Grupy Bojowej UE - międzynarodowe ćwiczenie pod kryptonimem  ”Common Challenge -15”, które w listopadzie 2015 roku odbyło się również na poligonie drawskim.

Od 1 stycznia 2016 roku pododdziały dowodzone przez „Błękitną„ Brygadę weszły w fazę pełnienia dyżuru, w gotowości do podjęcia działań w promieniu 6 tysięcy kilometrów od Brukseli. ”Wymagania w stawiane wobec Grup Bojowych wymusiły na nas podjecie ogromnego wysiłku organizacyjnego, logistycznego i szkoleniowego. Szczęśliwie podczas półrocznego dyżuru nie doszło do sytuacji, w których musieliby interweniować żołnierze Wyszehradzkiej Grupy Bojowej. Jako jej dowódca mogę z pełnym przekonaniem stwierdzić, że w razie zaistnienia takiej sytuacji byliśmy   dobrze przygotowani do podjęcia stosownych działań” - podkreślił w swoim wystąpieniu generał brygady Dariusz Górniak.

Dowódca  „Błękitnej” Brygady podziękował żołnierzom z Czech, Węgier i Słowacji  za wysiłek włożony w realizację przedsięwzięć związanych z Wyszehradzką Grupą Bojową Unii Europejskiej.

Na zakończenie generał Górniak i Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł Jach uhonorowali szefów i dowódców poszczególnych komórek organizacyjnych państw członkowskich Grupy Bojowej. Tabliczki pamiątkowe otrzymali: pułkownik Balaż Slosjar, podpułkownik Jaromir Mikulenka, podpułkownik Norbert Hrib, podpułkownik Mariusz Ostapiak, major Paweł Bednarz,  kapitan Marcin Jędryka, kapitan Gergely Herczog i kapitan Arkadiusz Szymanik. Uroczysta zbiórka z okazji oficjalnego zakończenia pełnienia dyżuru Wyszehradzkiej Grupy Bojowej UE zakończyła się defiladą pododdziałów.

***

Idea Grup Bojowych Unii Europejskiej zrodziła się w odpowiedzi na potrzebę opracowania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony na szczeblu Unii Europejskiej w 2004 roku. Zgodnie z przyjętą koncepcją, Grupy Bojowe  pozostają w dyżurze w systemie rotacyjnym zmieniając się co pół roku. Jednocześnie dyżur pełnią zawsze dwie grupy bojowe. Tak sformowane pododdziały muszą być w gotowości do natychmiastowej reakcji i przemieszczenia się do rejonu potencjalnego konfliktu  w promieniu 6000 kilometrów od Brukseli. W Wyszehradzkiej Grupie Bojowej UE  służyło około 4 tysięcy żołnierzy z: Polski, Czech, Słowacji, Węgier a także nie będący w Unii Europejskiej  żołnierze z Ukrainy.

Autorem fotografii jest Pan kpt. Janusz Błaszczak

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz