Koronacja Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski


Bolesław I Chrobry był pierwszym władcą polski, który został koronowany na króla. Wydarzenie z 1025 r. uczyniło go nie tylko królem i pomazańcem Bożym, ale także podnosiło całe jego państwo do rangi królestwa. 

Starania Chrobrego o koronę

Koronacja pierwszego króla Polski, na obrazie Jana Matejki

Należy przypuszczać, że Chrobry już w 1000 r. zaczął ubiegać się o koronę, potrzebował do tego zgody papieża i cesarza niemieckiego. Przychylny mu Otton III zmarł jednak już w 1002 r. Z jego następcą, Henrykiem II, toczył długie wojny. Gdy ten zmarł w 1024 r. nadarzyła się okazja do koronacji. Dodatkowo tego samego roku zmarł papież Benedyk VIII, który był stronnikiem niemieckiego władcy. Chrobry wykorzystując zamieszanie związane ze zmianami na tronie cesarskim i papieskim, postanowił dokonać samodzielnej koronacji. Udało mu się to osiągnąć ledwie dwa miesiące przed śmiercią, która nastąpiła 17 czerwca 1025 r. Zmarł w wieku 58 lat.

Niemniej są historycy twierdzący, że koronacja nie była samowolą Bolesława I, gdyż w przeciwnym razie nie zostałaby uznana na arenie międzynarodowej. Stąd wniosek, że musiał jej być przychylny Konrad II (następca Henryka II) oraz nowy papież.

Data koronacji Bolesława I Chrobrego

Korona Chrobrego

O dokładną datę koronacji Bolesława I Chrobrego wśród historyków trwa nierozwiązany dotąd spór. Powodem braku szczegółowej wiedzy o ostatnich latach życia Chrobrego jest lapidarność ówczesnych źródeł. Niemiecki kronikarz, któremu zawdzięczamy wiele informacji o pierwszych władcach z dynastii Piastów, zmarł w 1018 r., a nie zastąpił go równie skrupulatny i gorliwy dziejopisarz. Niemniej w Kronice (Chwalebne czyny cesarza Konrada II) autorstwa Wipona, znalazł się następujący zapis:

„W tym samym roku, który to wymieniłem już wcześniej [1025], Słowianin Bolesław, książę Polaków, zdobył z krzywdą króla Konrada insygnia królewskie i tytuł królewski, lecz jego zuchwalstwo przyćmiła nagła śmierć”.

Stąd najpewniej do koronacji doszło w 1025 r., tuż przed śmiercią króla. Być może władca zdawał sobie sprawę z nadciągającego końca, przez co postanowił swoje wielkie panowanie zakończyć koronacją. Liczył, być może, że pozwoli to na umocnienie pozycji także jego następcy i zachowanie w  przyszłości silnego państwa.

Bolesław I Chrobry

Przypuszczalnie król swoje starania o koronę rozpoczął już podczas zjazdu gnieźnieńskiego. Niektórzy historycy twierdzą, że już podczas niego doszło do koronacji Chrobrego. Jak pisał Gall Anonim:

„Zważywszy jego chwałę, potęgę i bogactwo cesarz rzymski zawołał w podziwie: Na koronę mego cesarstwa, to co widzę większe jest niż wieść głosiła [...]. A zdjąwszy z głowy swej diadem cesarski, włożył go na głowę Bolesława na zadatek przemierza i przyjaźni [...] i za chorągiew tryumfalną dał mu w darze gwoźdź z krzyża Pańskiego wraz z włócznią św. Maurycego.”

Gest cesarza (święty cesarz rzymski) Ottona III był raczej koronacją symboliczną, oddaniem szacunku Chrobremu, a nie faktycznym namaszczeniem polskiego władcy na króla. Stąd wniosek, że do koronacji doszło najpewniej w 1025 r.

Miejsce i data koronacji

Katedra w Gnieźnie w 1509 roku z antyfonarza Klemensa z Piotrkowa z Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie

Nie wiemy jednak, gdzie miała miejsce koronacja i kto jej dokonał. Jednak biorąc pod uwagę, że w Gnieźnie od 1000 r. była metropolia, a także grób św. Wojciecha, to zapewne do koronacji doszło w tamtejszej katedrze. Kult św. Wojciecha był bardzo żywy, a król wykorzystał go m.in. przy okazji organizacji wspomnianego zjazdu gnieźnieńskiego. Stąd przy relikwiach tego świętego, Chrobry został namaszczony na pierwszego króla Polski. Zapewne samego aktu dokonał arcybiskup gnieźnieński, Hipolit.

Bibliografia:

 1. K. Szczur, Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2002.
 2. J. Wyrozumski, Dzieje Polski piastowskiej, Kraków 1999.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

4 komentarze

 1. Ader pisze:

  I tak powstało Królestwo Polskie!

 2. Aasda pisze:

  Chrobry tak sobie wyczyścił politykę wewnętrzną i podporządkował możnowładztwo, że po prostu się koronował i już. Nie pytał nikogo o zgodę, bo mógł. Potem z rozpędu jego syn zrobił to samo, ale...

 3. Stanisław pisze:

  Już w 1972 roku jako dwunastoletni chłopiec ‚uczeń piątej klasy szkoły podstawowej w LUBOMINIE(Ziemia Warmińska) dowiedziałem się na lekcjach historii od naszego wychowawcy że na zjeździe w Gnieźnie w 1000 roku Bolesław Chrobry został koronowany przez Ottona III na króla polski. Na słynnej rycinie siedzi on na złotym tronie Karola I podarowanym przez Ottona III .Wychodzi na to że zwykły nauczyciel ze wsi Warmińskiej w 1972 wiedział więcej o historii Narodu Polskiego aniżeli dzisiejsi „Wielcy Historycy „. Jeśli ktoś nie wie to informuję, że Bolesław Chrobry nie tylko był KRÓLEM POLSKI od 1000 roku to jeszcze był koronowany na CESARZA w katedrze NOTRE DAME w 1024 roku . Ponieważ Watykan w osobie papieża Jan XIX nie popierał tej koronacji to KRÓL BOLESŁAW CHROBRY udał się na początku 1025 roku do Rzymu i tym razem sam papież Jan XIX koronował BOLESŁAWA CHROBREGO na CESARZA . Możemy te informacje pozyskać w zbiorach biblioteki KATEDRY NOTRE DAME. Być może znajdziemy również odnotowanie tego faktu w bibliotece WATYKAŃSKIEJ .Biorąc jednak pod uwagę że w państwie kościelnym wiele niewygodnych faktów bywa przemilczanych, to może być z tym kłopot.

 4. Stanisław pisze:

  Mój poprzedni komentarz został urwany na nieuznawanej przez papieża Jana XIX koronacji w Notre Dame w 1024 roku. Bolesław Chrobry w odpowiedzi na tę dezaprobatę udał się na początku 1025 roku do Rzymu i tam został osobiście przez papieża Jana XIX koronowany na CESARZA. Doradcy Bolesława Chrobrego zalecali mu usunięcie nieprzychylnego mu papieża ale Cesarz nie chciał o tym słyszeć. SZKODA !!! Bo zgodnie z praktykami i tradycjami Watykanu oraz Cesarstwa Niemieckiego zwykle tak postępowano. A tak to papież z wdzięczności że został na tronie Piotrowym, darował CESARZOWI BOLESŁAWOWI CHROBREMU osobistego spowiednika. Niestety ÓW spowiednik zabrał ze sobą zatrutą stułę i „ częstował” nią przy każdej okazji spowiedzi CESARZA BOLESŁAWA CHROBREGO. Efek był taki że NASZ CESARZ po sześciu miesiącach zmarł w wielkich męczarniach.

Zostaw własny komentarz