Historia najnowsza opisuje współczesne losy danego państwa lub grupy państw.

Kategoria: Historia najnowsza

Gospodarka planowa w dobie PRL (geneza i konsekwencje)

Gospodarka planowa w dobie PRL (geneza i konsekwencje)

8 maja 1945 r. Niemcy podpisały kapitulację. Wojna, która właśnie się zakończyła w Europie przyniosła ogromne straty ludzkie, gospodarcze, moralne. Podczas konferencji w Poczdamie (17 lipca- 2 sierpnia 1945) ustalono, że terytoria (dotychczas niemieckie) na wschód od linii Odra-Nysa Łużycka znajdą się w granicach Rzeczypospolitej (Górny Śląsk, część Prus Wschodnich oraz Wolne Miasto Gdańsk), natomiast […]

Kalendarium stanu wojennego w Polsce 1981-1983

1981  13 grudnia - wprowadzono stan wojenny - wydano 10 132 decyzji o internowaniu w stosunku do 9736 osób - zawieszono działanie związków zawodowych, organizacji społecznych i prasy - powstała Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego - przerwano łączność telefoniczną - wprowadzono godzinę milicyjną - prymas Józef Glemp w kazaniu potępił stan wojenny i zaapelował o spokój, […]

Marginalizacja migrantów z Etiopii w Izraelu (1980-2009)

Celem pracy jest przedstawienie społecznych, kulturowych i ekonomicznych aspektów marginalizacji migrantów z Etiopii w Izraelu.

Destalinizacja w ZSRR i Europie Środkowo-Wschodniej

28 lutego 1953 roku przebywający w swojej daczy w Kuncewie Stalin doznał udaru mózgu. Obecni przy nim Beria, Malenkow oraz Chruszczow zadbali aby Stalin nie otrzymał pomocy medycznej czego skutkiem była śmierć wodza ZSRR.

Jerzy Topolski

W obliczu dziesiątej rocznicy śmierci profesora Jerzego Topolskiego oraz niewystarczającego rysu biograficznego uznałem, że wspominając tego wielkiej miary uczonego, warto zapoznać się bliżej z, przynajmniej, jego rysem biograficznym. 

Nowa Huta ma 60 lat - wspomnieniowy spacer

Nowa Huta ma 60 lat - wspomnieniowy spacer

Nowej Hucie stuknęło w tym roku 60 lat. Jakkolwiek kombinat (czyli hutę) planowano już kilka lat wcześniej, to pierwsze łopaty zaczęto wbijać w ziemię w ’49 r., początkowo bez ogólnego planu całości, wyznaczone były jedynie granice kombinatu - potem, zgodnie z założeniami zupełnie nowego miasta - dzielnicy Krakowa.

Proces Szesnastu: z Warszawy do Moskwy

Proces Szesnastu: z Warszawy do Moskwy

To był pogodny, słoneczny dzień 18 czerwca 1945 r., kiedy o godzinie 9.00 rano kolumna specjalnych samochodów podjechała na Plac Dzierżyńskiego. Zatrzymała się przed głównym wejściem gmachu siedziby NKWD, Łubianka, a w tym czasie z cel moskiewskiego więzienia wyprowadzano 15 mężczyzn, ubranych nadzwyczaj jak na to miejsce elegancko, w czarne garnitury i białe koszule pod […]

Stosunki PRL-kościół katolicki w latach 1945-1956

Stosunki PRL-kościół katolicki w latach 1945-1956

Jeszcze w czasie trwania II wojny światowej po opublikowaniu przez komunistów w Polsce manifestu PKWN w Lublinie zaczęli oni prowadzić z kościołem katolickim grę polityczną, która miała prowadzić do całkowitego zmarginalizowania kościoła.

Okrągły Stół z punktu widzenia strony rządowej

Okrągły Stół z punktu widzenia strony rządowej

Na początku nie było Słowo a Ekonomia i od niej się zaczęło. Gospodarka socjalistyczna od zawsze miała z nią problemy. To jej problemy oddziaływały i na ludzi i na cały kraj. Szczególnie ujawniło się to w latach 70 tych i 80 tych.

Początki integracji europejskiej w latach 1945-1951

Początki integracji europejskiej w latach 1945-1951

Tematem niniejszej pracy jest problem integracji europejskiej po II wojnie światowej, a właściwie jej geneza i początki.