Nauki pomocnicze historii to nauki wspomagające pracę historyka, niezbędne dla zrozumienia i poprawnego posługiwania się źródłami, jak też traktujące o metodach badań historycznych. Pozwalają na właściwą ocenę jakości źródła, jego krytykę oraz konfrontację, jak też umiejscowić wydarzenia i materiały w poprawnych kontekstach i tematykach. Wśród poruszanych w tym dziale zagadnień znajdują się m.in. paleografia, epigrafika, genealogia, chronologia, dyplomatyka, heraldyka, sfragistyka, geografia historyczna, statystyka, etc.

Kategoria: Nauki pomocnicze historii

Archeologia komercyjna – specyfika, standardy, metodyka badań

Archeologia komercyjna – specyfika, standardy, metodyka badań

Archeologia to nauka, której zadaniem jest odtwarzanie kulturowo-społecznej przeszłości człowieka na podstawie odkrytych materialnych pozostałości działań ludzkich. Obecne przepisy prawne wymagają jednak prowadzenia badań lub nadzorów archeologicznych także podczas zwykłych inwestycji budowlanych. Na czym zatem polega istota archeologii komercyjnej? Geneza nauk archeologicznych Trudno jednoznacznie określić początek archeologii jako dyscypliny naukowej. Niektórzy badacze upatrują jej genezę […]