Kategoria: Historia najnowsza

„Afgańska ruletka. Radziecka inwazja na Afganistan” - G. Feifer - recenzja

„Afgańska ruletka. Radziecka inwazja na Afganistan” - G. Feifer - recenzja

Trwająca dziewięć lat wojna radziecko-afgańska była ostatnim konfliktem zbrojnym, w którym wzięła udział Armia Związku Radzieckiego. Inwazja Związku Radzieckiego na Afganistan uznawana była przez twardogłowy zarząd ZSRR za internacjonalistyczną pomoc Demokratycznej Republice Afganistanu. Wojna, ta niewątpliwie zmieniła układ sił na świecie.

„Terroryzm” - W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven - recenzja

„Terroryzm” - W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven - recenzja

W 2009 r. nakładem wydawnictwa PWN ukazała się książka Wilhelma Dietla, Kai’a Hirschmanna i Rolfa Tophovena Terroryzm1. Autorzy są dziennikarzami, zajmującymi się od wielu lat problematyką terroryzmu2. Redakcji naukowej podjął się Krzysztof Liedel3. Tytuł oryginału to Das Terrorismus-LExikon. Täter, Opfer, Hintergründe – czyli Leksykon terroryzmu. Sprawcy, ofiary, tła. [↩]Dotyczy to Dietla (zob. http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Dietl) i Tophovena (zob.http://de.wikipedia.org/wiki/Rolf_Tophoven). [↩]Absolwent studiów prawniczych, policjant […]

„Dzisiaj narysujemy śmierć” - W. Tochman - recenzja

„Dzisiaj narysujemy śmierć” - W. Tochman - recenzja

Przeglądając zasoby Internetu w poszukiwaniu artykułów związanych z książką Jana Tomasza Grossa Złote żniwa znalazłam przez przypadek tekst o intrygującym tytule Kat żąda milczenia1. Był to wywiad dr Ewy Woydyłło, psycholożki i psychoterapeutki z reporterem Wojciechem Tochmanem opublikowany w czasopiśmie psychologicznym „Charaktery” i dotyczył najnowszej książki Tochmana pt. Dzisiaj narysujemy śmierć2, w której autor opisuje ludobójstwo w Rwandzie. http://www.charaktery.eu/artykuly/Po-co-%C5%BCyje/986/Kat-%C5%BCada-milczenia/, data […]

„Współczesne konflikty zbrojne” - R. Łoś, J. Reginia-Zacharski - recenzja

„Współczesne konflikty zbrojne” - R. Łoś, J. Reginia-Zacharski - recenzja

Współczesne konflikty zbrojne to tytuł jednej z nowszych publikacji Wydawnictwa Naukowego PWN. Napisana została przez, specjalizującego się w historii najnowszej i stosunkach międzynarodowych profesora Roberta Łosia z Uniwersytetu Łódzkiego oraz doktora Jacka Reginię-Zacharskiego, zajmującego się historią najnowszą oraz politologią1. Dane na podstawie serwisu http://nauka-polska.pl (dostęp z 1 marca 2011 r.) [↩]

„Wojska amerykańskie w Wietnamie 1965-1973” - G.L. Rottman - recenzja

„Wojska amerykańskie w Wietnamie 1965-1973” - G.L. Rottman - recenzja

Wojna w Wietnamie pomimo tego że była i jest konfliktem medialnym, który można spotkać praktycznie wszędzie od tematyki filmów poczynając na wargamingu kończąc. Nie spotkała się ona jednak ze znaczącym zainteresowaniem polskich badaczy, które w znacznej mierze oscyluje albo wokół kwestii politycznych czy tylko niektórych związanych z nią zagadnień1. W zeszłym roku wydawnictwo Bellona powiększyła […]

„Libertariańskie koncepcje jednostki i państwa…” - M. Modrzejewska - recenzja

„Libertariańskie koncepcje jednostki i państwa…” - M. Modrzejewska - recenzja

Niewiele tak naprawdę w Polsce wiemy o doktrynie  i filozofii libertariańskiej, co jest o tyle dziwne, że coraz częściej słyszymy o rzekomej niechęci Polaków do polityków i polityki, o rozczarowaniu niewydolnym państwem opiekuńczym czy o rozbudowanej ponad dopuszczalne granice biurokracji. Zastanawia to tym bardziej, że nurt libertariański jest tak złożony i mogący pomieścić w sobie […]

„Wojna graniczna w Angoli 1975-1989” - K. Kubiak - recenzja

„Wojna graniczna w Angoli 1975-1989” - K. Kubiak - recenzja

Zabrzański Inforteditions po raz kolejny zaskoczył rodzimych czytelników. Po publikacji dotyczącej I wojny światowej, nastąpił przeskok o przeszło pół wieku1. Nie tylko czasowy, ale również i tematyczny. Ponieważ recenzowana książka autorstwa Krzysztofa Kubiaka2 dotyczy jednego z najmniej znanych konfliktów jakie toczyły się w minionym stuleciu na kontynencie afrykańskim, którym była Wojna graniczna w Angoli 1975-1989, toczona między […]

„GROM. Siła i honor” - M. Komar, S. Petelicki - recenzja

„GROM. Siła i honor” - M. Komar, S. Petelicki - recenzja

W dobie tzw. globalnego terroryzmu i zmieniającego się charakteru działań wojennych coraz większe znaczenie mają specjalne jednostki wojskowe, przystosowane do działań niekonwencjonalnych. Światową elitę tworzą m.in. brytyjski SAS, amerykańska DELTA, a także polska Jednostka Wojskowa nr 2305, czyli popularny GROM. Z oczywistych względów niewiele się mówi o tej formacji, a wiele szczegółów nigdy też nie […]

„Polskie sieroty z Tengeru.” - L. Taylor - recenzja

„Polskie sieroty z Tengeru.” - L. Taylor - recenzja

W 1940 roku rozpoczęły się pierwsze deportacje ludności polskiej na Syberię. Rosjanie wywozili w nieludzkich warunkach całe rodziny: dzieci, kobiety i starszych ludzi. Nie zwracając uwagi na warunki transportu, wyżywienie i bezpieczeństwo osób deportowanych, przesiedlono ponad sto tysięcy Polaków, lokując ich w obozach, w których codzienność stała się walką o życie. Blisko siedemdziesiąt lat od […]

„Obszar opanowany przez ‚leśnych’…” - D. Golik - recenzja

„Obszar opanowany przez ‚leśnych’…” - D. Golik - recenzja

Działalność partyzancka to nie tylko oddziały, ich dowódcy i podkomendni, przeprowadzane akcje, ale też tereny, na których partyzantka działa. Na terenach tych są zaś obszary czy miejscowości, w których – jak wynika z dokumentów i relacji – działalność konspiracyjna była szczególnie zauważalna. Jednym z takich miejsc jest położona w Gorcach wieś Ochotnica, „konspiracyjnym” epizodom z […]