Diana Walawender

Absolwentka kierunków: Filologia polska specjalność nauczycielska i edukacja medialna oraz Wiedza o Społeczeństwie Akademii Im. Jana Długosza w Częstochowie. Obecnie doktorantka literaturoznawstwa i historii. Wolontariusz- Przewodnik w Muzeum Powstania Warszawskiego. Pasjonatka historii, literatury, folkloru i sztuki.

Zainteresowania historyczne: Dwudziestolecie międzywojenne (szczególnie Józef Piłsudski i jego współpracownicy), historia II wojny światowej, że szczególnym uwzględnieniem historii III Rzeszy, Powstanie Warszawskie.

Artykuł autorstwa:

I Zawierciański Bieg „Wilczym Tropem”

I Zawierciański Bieg „Wilczym Tropem”

Propaganda PRL określała ich mianem faszystów i pospolitych bandytów… Pozbawiono ich wszelkich praw, tropiono w lasach, więziono i mordowano w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa. Żołnierze Wyklęci – to ich Pamięć uczczono podczas I Zawierciańskiego Biegu „Wilczym Tropem„. Dnia 28 lutego 2016 r. w Zawierciu (woj. śląskie) odbył się I Bieg ”Wilczym Tropem. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” […]