Emil Kalinowski


Artykuł autorstwa:

IV Funeralia Warszawskie, 22-24 października 2012

IV Funeralia Warszawskie, 22-24 października 2012

Zespół Historii Kultury Staropolskiej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ośrodek Historii Kultury Materialnej Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk już po raz czwarty wspólnie organizują Funeralia Warszawskie.