Mateusz Kusz

Doktorant w Katedrze Historii Najnowszej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Wydziału Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych oraz Podyplomowych Studiów Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w historii XX wieku. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską nt. „Robotnicy Huty Stalowa Wola w latach 1970-1980”.

Artykuł autorstwa:

Religijność robotników Huty Stalowa Wola jako przejaw oporu wobec władzy w latach 1945-1980

Religijność robotników Huty Stalowa Wola jako przejaw oporu wobec władzy w latach 1945-1980

Stalowa Wola od otrzymania praw miejskich w kwietniu 1945 r. kojarzona była w społeczeństwie przez pryzmat głównego zakładu produkcyjnego w mieście – Hutę Stalowa Wola. Miasto rozwijało się tak szybko, jak szybko rozwijał się kombinat hutniczy. Stalowa Wola jako miasto powstawała z małego osiedla przyzakładowego, nie miała żadnych tradycji miejskich, była metropolią budowaną od podstaw […]

Akcje socjalne organizowane przez zakłady pracy w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 70-tych XX w.

Akcje socjalne organizowane przez zakłady pracy w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 70-tych XX w.

Akcje socjalne były częścią polityki kolektywizowania załogi przez władzę ludową. Robotnicy największych zakładów, m.in. Nowej Huty, Petrochemii Płock, Huty Katowice, Huty Warszawa, Fabryki Samochodów Osobowych czy Huty Stalowa Wola korzystali z podobnych warunków socjalnych oferowanych przez zakłady pracy.