Michal Gradek


Artykuł autorstwa:

„Czas próby. Polski wywiad wojskowy...” – P. Kołakowski – recenzja (2)

„Czas próby. Polski wywiad wojskowy...” – P. Kołakowski – recenzja (2)

Książka P. Kołakowskiego przystępnie ukazuje funkcjonowanie polskiego wywiadu w kierunku rozpoznania przygotowań niemieckich i radzieckich do agresji na Polskę w 1939 r. Oparta została na solidnej i przejrzystej konstrukcji. Posiada bogatą bazę źródłową, która zawiera materiały z archiwów, oprócz polskich, również zagranicznych (Moskwa, Londyn, Nowy Jork, Lwów, Wilno, Praga). Jest napisana dobrym i poprawnym stylistycznie […]