Artykuły z tagiem:: "Związek Sowiecki"

Zimnowojenna rywalizacja amerykańsko-sowiecka w Afryce na przykładzie konfliktu w Angoli

Zimnowojenna rywalizacja amerykańsko-sowiecka w Afryce na przykładzie konfliktu w Angoli

Kiedy w Afryce rozpoczął się proces dekolonizacji, kontynent szybko stał się obiektem zainteresowania obu supermocarstw – Stanów Zjednoczonych i Związku Sowieckiego. O ile jednak w przypadku Sowietów zainteresowanie Czarnym Lądem stanowiło jeden z priorytetów polityki wobec Trzeciego Świata, to Amerykanie ograniczali się raczej do przeciwdziałania akcjom podejmowanym przez ZSRS.

1. Rosyjska Brygada Narodowa SS czy 1. Antyfaszystowska Brygada Partyzancka?

1. Rosyjska Brygada Narodowa SS czy 1. Antyfaszystowska Brygada Partyzancka?

Po ataku wojsk niemieckich na Związek Sowiecki latem 1941 r., służby specjalne III Rzeszy zaczęły formować kolaboracyjne oddziały wojskowe. Tego typu działania prowadził wywiad wojskowy Abwehra. Swój oddział stworzyło również SS.

Muzeum Iosifa Brodskiego

Muzeum Iosifa Brodskiego

8 kwietnia br. roku otwarto pierwsze muzeum poświęcone poecie Iosifowi Brodskiemu. Znajduje się ono we wsi Norinskaja (obwód archangielski), do której został zesłany przez władze ZSRR. Iosif Brodski żył w latach 1940 - 1996. Był poetą oraz eseistą. Debiutował w 1965 roku utworem „Wiersze i poematy”. W 1964 został zesłany do wsi Norinskaja (obwód archangielski) […]

„Ocaleni z Gułagu” – S. F. Cohen – recenzja

„Ocaleni z Gułagu” – S. F. Cohen – recenzja

O zrujnowanym życiu ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych napisano już wiele. Jednak nikt nigdy nie zadał sobie pytania, co działo się z tymi, którzy po śmierci Stalina opuścili Gułag i próbowali posklejać swoje życie prywatne i zawodowe. O ludziach, którzy po dzień dzisiejszy boją się głośno mówić o tym, co przeżyli oni i ich rodziny w […]

„Rokossowski” – B. Sokołow – recenzja

„Rokossowski” – B. Sokołow – recenzja

W Polsce Ludowej określano go mianem „marszałka dwóch narodów„, we Francji - ”czerwonego Massény”1. Konstanty Rokossowski należy bez wątpienia do grona najwybitniejszych dowódców wojskowych okresu II wojny światowej. Kwestia jego zasług jako jednego z twórców zwycięstwa Związku Sowieckiego nad Niemcami wzbudzała w historiografii sowieckiej, a następnie rosyjskiej wielkie kontrowersje. Problem dotyczący tego, kto był najwybitniejszym […]

50 lat ropociągu „Przyjaźń”

50 lat ropociągu „Przyjaźń”

15 października br. minęło 50 lat od uruchomienia ropociągu „Przyjaźń”. Jest to jedna z głównych magistral przesyłu ropy naftowej z Rosji na kontynent. Porozumienie o budowie ropociągu podpisano 18 grudnia 1959 roku. Jego sygnatariuszami były kraje: Czechosłowacja, NRD, Polska, Węgry oraz Związek Radziecki. Budowę magistrali zaczęto 10 grudnia 1960 roku. W lutym 1962 roku ropociągiem […]

Zarys polityki wewnętrznej Związku Sowieckiego do 1938 roku (część 2)

Zarys polityki wewnętrznej Związku Sowieckiego do 1938 roku (część 2)

Polityka gospodarcza W latach wojny domowej gospodarka Rosji przeżywała głęboki kryzys na skutek nieefektywnego zarządzania przez bolszewików. Inflacja osiągnęła gigantyczne rozmiary. Władze starały się narzucić bezwzględne metody regulowania gospodarki. Wprowadzono obowiązek pracy, rekwizycje dóbr, limitowy rozdział dóbr i inne obciążenia dla społeczeństwa. Spowodowało to klęskę głodu, co zmusiło Lenina do poproszenia o pomoc z zagranicy1. […]

Zarys polityki wewnętrznej Związku Sowieckiego do 1938 roku (część 1)

Zarys polityki wewnętrznej Związku Sowieckiego do 1938 roku (część 1)

Dojście do władzy bolszewików i powstanie Związku Sowieckiego bez wątpienia zmieniły oblicze świata na długie dziesięciolecia. Współodpowiedzialność za wywołanie II wojny światowej oraz doprowadzenie do podziału wśród państw na dwa rywalizujące ze sobą „bloki polityczne” (zimna wojna) spowodowały skutki odczuwalne w wielu krajach do dziś (m.in. w państwach Europy Środkowo-Wschodniej). Niniejsza praca ma na celu […]

„Wojna absolutna. Związek Sowiecki w II wojnie światowej” - Ch. Bellamy - recenzja

„Wojna absolutna. Związek Sowiecki w II wojnie światowej” - Ch. Bellamy - recenzja

Jednotomowe historie wielkich wydarzeń historycznych takie jak Wojna absolutna. Związek Sowiecki w II wojnie światowej zawsze niosą wielkie ryzyko dla autora. Ryzyko, że nie trafi w oczekiwania czytelników, bo niektóre kwestie potraktuje zbyt ogólnie inne zaś za szczegółowo. Poza tym, dla osób interesujących się tematem, łatwo będzie wyłapać różnorakie błędy. Ja sam mam bardzo mieszane uczucia po […]