Obozowisko łowców i zbieraczy z epoki kamienia. Nowy projekt Muzeum Archeologicznego w Biskupinie


Rezerwat Archeologiczny i Muzeum w Biskupinie zajmuje teren o powierzchni 24 hektarów. „Polskie Pompeje” to ogromna rekonstrukcja grodu będącego osadą kultury łużyckiej sprzed 2700 lat. Gród zawiera restytucje wału obronnego, falochronu, bramy, ulic i budynków mieszkalnych. Obecnie trwa jego rozbudowa.

fot. Edyta Starczewska

Polskie Pompeje

Biskupin, jak zwykło się mówić potocznie, to jednocześnie wielka ekspozycja wykopalisk obejmujących okres od neolitu, aż do czasów średniowiecza. I jedno z dwóch miejsc w kraju, będące ośrodkiem archeologii eksperymentalnej oraz laboratorium konserwacji drewna mokrego, wydobytego bezpośrednio ze stanowisk archeologicznych.

Rezerwat Archeologiczny i Muzeum w Biskupinie jest też centrum edukacji i zabawy. Słynie z tradycyjnego już, znanego w Polsce i w Europie festynu archeologicznego- biskupińskiego, który odbywa się we wrześniu każdego roku i corocznie poświęcony jest innej tematyce. Przy okazji imprezy, wydawana jest Gazeta Biskupińska.

Sam tylko tegoroczny XVIII festyn, którego motywem była „Polska Piastów”, zgromadził kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających. Miejsce to, jest laureatem wielu wyróżnień i nagród. W tym, Europa Nostra - odpowiednikiem Nobla w dziedzinie kultury i muzealnictwa.

Nowe projekty

Uznanie zobowiązuje. Wie o tym pan Wiesław Zajączkowski - dyrektor Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. To pod jego kierunkiem powstają nowe obiekty, będące pomnikiem przeszłości i żywą lekcją historii.

Jedną z nowości będzie Wioska Wczesnopiastowska-Arcybiskupin, składająca się z szesnastu chałup i dużego pieca chlebowego. Każda chata będzie przeznaczona na ekspozycję o innej tematyce. I tak, zobaczyć będzie można między innymi: rzemiosło wczesnośredniowieczne, kapłanów wczesnosłowiańskich, drogownictwo i stroje wczesnośredniowieczne.

fot. Edyta Starczewska

Równie interesujące będą: „chata wodza”, Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie, czy powroźnik. Obecnie w budowie są: pokaz ciosełki i krycia dachów trzciną oraz obozowisko łowców i zbieraczy z epoki kamienia.

„Podstawowym celem jest projektu popularyzacja najstarszych dziejów człowieka oraz przeprowadzanie archeologicznych badań eksperymentalnych wiązanych z problematyką głównie mezolitu (środkowej epoki kamienia), ale także paleolitu (starszej epoki kamienia). Poprzez prezentację i naukę realizatorzy starają się przybliżyć obraz dawnych społeczeństw i ich elementów życia codziennego (…)” - zakłada projekt.

Wszystkie budynki będą skonstruowane z elementów wykonanych z surowców naturalnych, jakie dostępne były w trakcie trwania epoki kamienia, m.in. konkretne gatunki drzew i roślin zielnych, jak leszczyna, sosna czy trzcina. Narzędzia, które służą do prowadzenia prac na terenie obozowiska wykonane zostały na wzór form użytkowanych w mezolicie czy paleolicie.

Projekt realizowany jest przez studentów i pracowników z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.

fot. Edyta Starczewska

Biskupin na jesień

Do Biskupina warto przyjechać nie tylko wiosną, czy latem, ale również w okresie jesienno-zimowym. Teraz teren rezerwatu często spowijają mgły, a lasy nabrały różnych odcieni żółci i czerwieni. To wszystko, oraz brak tłumów sprawia, że miejsce to jest tajemnicze i jeszcze bardziej historyczne. Wszędzie dookoła można spotkać swobodnie pasące się stada owiec, koników polskich, czy biegających zajęcy, co w szczycie sezonu turystycznego jest rzadkością. Takiego Biskupina nie znacie!

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz