Okres obejmujący dzieje ludzkości od upadku Rzymu do zdobycia Konstantynopola przez Turków. Na gruzach Cesarstwa Zachodniorzymskiego powstają w Europie państwa, z których największe znaczenie osiąga monarchia Karola Wielkiego, z której rozpadu kształtują się współczesne Włochy, Francja i Niemcy.

Kategoria: Średniowiecze

Powstanie islamu. Mahomet i początki nowej religii

Powstanie islamu. Mahomet i początki nowej religii

Mahomet był religijnym Arabem, przywódcą społecznym i politycznym. Z jego osobą związany jest początek nowej religii jaką w VII w. był islam. Według muzułmanów Mahomet był prorokiem natchnionym przez Allaha do głoszenia i potwierdzania monoteistycznych nauk Adama, Abrahama, Mojżesza, Jezusa i innych proroków.

Mongolskie inwazje na Japonię (1274 i 1281). Japończycy tajfun, który ich uratował nazwali Boskim Wiatrem

Mongolskie inwazje na Japonię (1274 i 1281). Japończycy tajfun, który ich uratował nazwali Boskim Wiatrem

Mongołowie w drugiej połowie XIII w. dwukrotnie próbowali podbić Japonię, angażując do tego ogromne siły inwazyjne. Być może udałoby się im podporządkować całą Japonię, gdyby nie pogoda. Ogromny tajfun dwukrotnie przyszedł z pomocą Japonii, cudownie ratując ją przed niechybną klęską. Stąd nazwali go Kamikaze, czyli Boski Wiatr.

Kanut Wielki i podbój Anglii przez wikingów

Kanut Wielki i podbój Anglii przez wikingów

Kanut (znany także jako Knut i Knud) był wikińskim królem Danii. Jego dziadkiem był polski książę Mieszko I, a ojcem Swen Widłobrody. W 1015 r. rozpoczął udany podbój Anglii. Dzięki swoim zwycięstwom stworzył Imperium Morza Północnego rozciągające się od Anglii po Danię i Norwegię. Stąd nazywany jest Wielkim.

Włodzimierz I Wielki. Wielki książę kijowski i władca Rusi Kijowskiej

Włodzimierz I Wielki. Wielki książę kijowski i władca Rusi Kijowskiej

Włodzimierz I to władca Rusi Kijowskiej, który skonsolidował swoje księstwo, zdobył nowe terytoria, a także przyjął chrzest, dokonując przez to chrystianizacji Rusi. Za swoje dokonania nazywany jest Wielkim. Został uznany także świętym dla Kościołów prawosławnego i greckokatolickiego.

Kara śmierci w średniowiecznej Polsce. Życie chłopa było warte 12 razy mniej niż rycerza

Kara śmierci w średniowiecznej Polsce. Życie chłopa było warte 12 razy mniej niż rycerza

Za najpoważniejsze przestępstwa w średniowiecznej Polsce groziła kara śmierci. Jednak w większości przypadków można było się od niej wykupić. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem życie chłopa było warte 12 razy mniej niż rycerza. O ile rycerstwo było stać na zapłacenie grzywny, to chłopi w większości za poważne przestępstwa płacili gardłem.

Jean de Carrouges i ostatni pojedynek średniowiecznej Francji. Na śmierć i życie walczył o cześć żony

Jean de Carrouges i ostatni pojedynek średniowiecznej Francji. Na śmierć i życie walczył o cześć żony

Jean de Carrouges IV był francuskim rycerzem, który zasłynął udziałem w ostatnim pojedynku sądowym, który odbył się w średniowiecznej Francji. Walka odbyła się w 1386 r., aby zakwestionować zarzuty gwałtu, które Carrouges wysunął przeciwko swojemu sąsiadowi i byłemu przyjacielowi Jacquesowi Le Gris w imieniu swojej żony Marguerite. Od wyniku pojedynku zależny był także los kobiet. Gdyby […]

Przestępstwa, przebieg procesu i kary w średniowiecznej Polsce

Przestępstwa, przebieg procesu i kary w średniowiecznej Polsce

Jak karano przestępców w średniowiecznej Polsce? Za jakie przestępstwa groziła kara śmierci? Czy można było wykupić się od kary? Na te i inne pytania odpowiada poniższy tekst, który prezentuje przegląd informacji o przestępstwach, procesie karnym i karach w okresie średniowiecznej Polski.

Największe grody wczesnopiastowskiej Polski. Może mieszkasz w jednym z nich?

Największe grody wczesnopiastowskiej Polski. Może mieszkasz w jednym z nich?

Pierwsze lokacje miast w Polsce miały miejsce na początku XIII w. Wcześniej jednak na ziemiach polski funkcjonowały liczne grody. Największe z nich zamieszkiwało po kilka tysięcy mieszkańców. Większość z nich ma dzisiaj status miasta.

Bitwa pod Cedynią. Fortel dał Mieszkowi I wielkie zwycięstwo nad Niemcami

Bitwa pod Cedynią. Fortel dał Mieszkowi I wielkie zwycięstwo nad Niemcami

Dzięki zręcznemu fortelowi w bitwie pod Cedynią armia Mieszka I pokonała wojska margrabiego Hodo zapewniając sobie panowanie nad terytoriami na wschód od Odry.

Śmiertelna rozwiązłość. Królowie, których seks doprowadził do grobu

Śmiertelna rozwiązłość. Królowie, których seks doprowadził do grobu

Nadmierna aktywność seksualna może okazać się niebezpieczna, szczególnie w pewnym wieku. Przekonali się o tym francuscy królowie, którzy nie stroniąc od cielesnych uciech, szybko odeszli na tamten świat.