Historia najnowsza opisuje współczesne losy danego państwa lub grupy państw.

Kategoria: Historia najnowsza

Czarny poniedziałek (1987). Największy krach w historii amerykańskiej giełdy

Czarny poniedziałek (1987). Największy krach w historii amerykańskiej giełdy

Czarny poniedziałek to nazwa krachu giełdowego z 19 października 1987 r. Tylko tego dnia wskaźnik giełdy nowojorskiej Dow Jones Industrial Average stracił 22,6 proc. Był to największy jednodniowy spadek procentowy w historii amerykańskiego rynku akcji. Pociągnął za sobą gwałtowne spadki także na innych światowych giełdach.

Doktor Jekyll and Mister Hyde polskiej konspiracji

Doktor Jekyll and Mister Hyde polskiej konspiracji

Przykosa to opowieść o żołnierzu Armii Krajowej w regionie świętokrzyskim, oficerze w sztabie 2. Dywizji Piechoty Legionów AK, prokuratorze Sądu Polowego, uczestniku wielu walk podczas akcji „Burza„, między innym zwycięskiej z oddziałami Wermachtu w Cebrze koło Bogorii z 4 na 5 sierpnia 1944 r., walczącego u boku wybitnych dowódców, podpułkownika Antoniego Żółkiewskiego „Lina”, podpułkownika Antoniego Wiktorowskiego […]

Narodziny Solidarności, czyli Sierpień 1980 w Gdańsku zakończony zawarciem porozumień sierpniowych

Narodziny Solidarności, czyli Sierpień 1980 w Gdańsku zakończony zawarciem porozumień sierpniowych

Przełomem, który doprowadził do podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” stał się strajk w Stoczni Gdańskiej. Rząd PRL nie tylko uznał robotników za partnerów do rozmów, ale zgodził się na utworzenie niezależnych związków zawodowych. Rozpoczął się okres tzw. karnawału Solidarności, który został przerwany wybuchem stanu wojennergo.

Edward Gierek i dekada jego rządów. Od Grudnia 1970 i próby modernizacji gospodarki PRL po powstanie Solidarności

Edward Gierek i dekada jego rządów. Od Grudnia 1970 i próby modernizacji gospodarki PRL po powstanie Solidarności

Edward Gierek został wyniesiony do władzy na fali strajków spowodowanych złą sytuacją gospodarczą kraju. Upadek Gomułki pozwolił Gierkowi na sprawowanie przez dziesięć lat funkcji I sekretarza PZPR. W tym czasie dokonana została znacząca modernizacja gospodarcza kraju, której kosztem było ogromne zadłużenie Polski. Spowodowany tym kryzys gospodarczy i karnawał Solidarności doprowadził do upadku dekady jego rządów.

Zdzisław Beksiński - historia

Zdzisław Beksiński - historia

Zdzisław Beksiński był malarzem wywołującym sprzeczne emocje. Jednych szokował, inni go kochali. Jego twórczość zawsze stała w opozycji do aktualnych trendów w malarstwie i fotografii, ponieważ artysta zawsze szukał swojej drogi artystycznego wyrazu.

Edward Gierek. Jak zdobył władzę i został I sekretarzem KC PZPR?

Edward Gierek. Jak zdobył władzę i został I sekretarzem KC PZPR?

Tak jak kryzys społeczny wyniósł Władysława Gomułkę do władzy, tak inny kryzys tej władzy go pozbawił. Jego miejsce zajął niezwykle popularny katowicki I sekretarz, Edward Gierek. W ten sposób rozpoczęła się trwająca dekadę epoka jego rządów

Historia ubezpieczeń i zakładów ubezpieczeniowych w Polsce

Historia ubezpieczeń i zakładów ubezpieczeniowych w Polsce

Historia ubezpieczeń i pojawienie się pierwszego zakładu ubezpieczeń na ziemiach polskich sięga już początku XIX wieku. W międzywojennej Polsce, podobnie jak dzisiaj, funkcjonowało wiele towarzystw ubezpieczeniowych, które konkurowały między sobą o klienta. Jednakże historia ubezpieczeń i zakładów ubezpieczeniowych w Polsce od okresu II RP związana jest przede wszystkim z działalnością Powszechnego Zakład Ubezpieczeń i Warty. 

Polska YMCA. Aby przetrwać czas do powrotu

Polska YMCA. Aby przetrwać czas do powrotu

Druga wojna światowa, która miała być błyskawiczna, trwała prawie sześć lat. Rozproszenie po całym świecie polskich uchodźców było wyzwaniem dla wielu instytucji pomocowych. Jedną z organizacji, która podjęła wysiłek niesienia nie tylko wsparcia materialnego, ale przede wszystkim opieki oświatowo-wychowawczej, była Polska YMCA.

Historia fotelików samochodowych dla dzieci

Historia fotelików samochodowych dla dzieci

Zanim najmłodsi użytkownicy aut zaczęli podróżować bezpiecznie, foteliki samochodowe przeszły długą drogę. Złoty wiek producentów w tej branży trwa dopiero od ok. 40 lat. Pierwsze przepisy dotyczące bezpieczeństwa dzieci w samochodzie zostały zatwierdzone w 1971 roku w USA. Wcześniej konstruktorzy chcieli wcielić w życie wiele pomysłów, ale nie zawsze na pierwszym miejscu stawiali bezpieczeństwo dziecka. […]

Azjatycka Norymberga, czyli Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu

Azjatycka Norymberga, czyli Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu

Tokijski proces przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym dla Dalekiego Wschodu był azjatyckim odpowiednikiem procesu norymberskiego. Oskarżonymi było 28 japońskich oficerów wojskowych i przywódców politycznych, z czego 7 skazano na karę śmierci, a 16 na karę dożywotniego więzienia.