Skala ocen


Wszystkie książki nasi recenzenci oceniają wg poniższej skali. Oceny recenzentów dt. tej samej pozycji mogą od siebie odbiegać. Ocena pozycji nie jest oceną całej redakcji tylko subiektywną oceną recenzenta.
  1. Książka poniżej wszelkiej krytyki. Kompletnie nieudana publikacja, w której trudno doszukać się plusów.
  2. Szkoda czasu na tę pozycję. Jeśli zawiera nawet jakieś plusy są całkowicie niedostrzegalne na tle poważnych błędów lub innych niedostatków.
  3. Słaba pozycja dodatkowo z licznymi błędami lub nieścisłościami. Napisana przeciętnym językiem i nie warta uwagi.
  4. Książka z mocno przeciętną wartością merytoryczną. Tylko dla osób, które muszą czytać wszystko na dany temat.
  5. Przeciętna niczym się nie wyróżniająca pozycja. Wartość minusów przeważa nad plusami.
  6. Można przeczytać, acz niekoniecznie. Wartość plusów i minusów równoważy się,
  7. Dobra i solidna pozycja w swojej kategorii. Książka pozbawiona większych błędów i napisana niezłym językiem.
  8. Warto przeczytać bez względu na swoje historyczne zainteresowania. Wyraźna przewaga wartości plusów nad minusami.
  9. Bardzo dobra pozycja wyróżniająca się na tle innych w swojej kategorii. Zawiera nieliczne i mało istotne błędy lub nieścisłości.
  10. Wybitna pozycja, mogąca stanowić wzór na rynku wydawniczym. Klasyka danego gatunku.

Książki oceniane są na tle swojej kategorii. Dla przykładu książki naukowe zestawiane są z książkami naukowymi, a albumy są oceniane na tle albumów. W przeciwnym razie m.in. trudno byłoby oceniać popularnonaukową pozycję z poważną pracą naukową na podobny temat - w efekcie książki popularnonaukowe byłyby niedowartościowane.

Recenzenci zobowiązani są do bezstronnej oceny wszystkich otrzymanych książek. Ocena wystawiona przez recenzenta jest jego subiektywną opinią o danej książce. Dopuszczamy publikacje kilku recenzji tej samej książki różniące się oceną końcową.