Legitymacja prasowa


Legitymacja prasowa „historia.org.pl” jest dokumentem poświadczającym, że dana osoba jest reprezentantem „historia.org.pl”. Posiadanie legitymacji umożliwa darmowy wstęp na wiele imprez historyczno-kulturalnych organizowanych w Polsce.

Kto ma prawo posługiwać się legitymacją prasową „historia.org.pl”?

Prawo posługiwania się legitymacją przysługuje wszystkim członkom redakcji „historia.org.pl”. Mogą na nią również liczyć osoby, które stale z nami współpracują.

Jakie możliwości daje posiadanie legitymacji prasowej „historia.org.pl”?

Posiadacz legitymacji prasowej „historia.org.pl” uzyskuje darmowy i poza kolejnością wstęp do wielu instytucji kulturalnych oraz na wiele imprez historycznych. Posiadanie legitymacji daje także możliwość pobytu na wydzielonych dla dziennikarzy miejscach podczas różnych wydarzeń. Legitymacja umożliwia również akredytacje na specjalne wydarzenia.

Jak zweryfikować legitymacją prasową „historia.org.pl”?

Legitymacja prasowa „historia.org.pl” jest autentyczna, gdy zawiera odręczny podpis redaktora naczelnego, a także nie upłynął jej termin ważności. Prawo posługiwania się legitymacją prasową przysługuje wyłącznie osobie, której fotografia i dane widnieją na legitymacji.

Weryfikacji legitymacji można dokonać poprzez kontakt z redakcją poprzez e-maila:redakcja@historia.org.pl lub żądając od jej posiadacza pokazania dowodu osobistego w celu weryfikacji danych. Nasi redaktorzy zobowiązani są do posiadania przy sobie dowodu osobistego celem weryfikacji danych.