Otwarto Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej


Otwarto Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej. Jest to pierwsze w Polsce muzeum poświęcone rotmistrzowi Pileckiemu. Instytucja powstała dzięki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Powstanie Muzeum

Otwarcie Muzeum Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej / fot. Danuta Matloch

Muzeum zostało powołane uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka w kwietniu 2016 roku. Tą samą uchwałą Rada Miasta nadała statut Muzeum. W maju 2016 r. Ostrów Mazowiecka zakupiła nieruchomość wraz rodzinnym domem żony rtm. Witolda Pileckiego, Marii Pileckiej (z Ostrowskich), którą nieodpłatnie przekazała na potrzeby Muzeum – Domu Rodziny Pileckich.

W grudniu 2016 r. wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński oraz prezydent miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer podpisali umowę o wspólnym prowadzeniu Muzeum - Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej. Na mocy aneksu z 11 lipca 2019 r. Muzeum zostało wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a umowa w sprawie współprowadzenia Muzeum – Domu Rodziny Pileckich została przedłużona do 2030 roku.

Koszt budowy Muzeum i powstania wystawy stałej wyniósł łącznie ponad 13,5 mln zł, z czego ponad 90 proc. , czyli prawie 12, 4 mln zł (ponad 8 mln na inwestycję i całkowity koszt wystawy stałej - prawie 4,4 mln zł) zostało przekazanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Misja i cel Muzeum

Otwarcie Muzeum Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej / fot. Danuta Matloch

Misją Muzeum - Domu Rodziny Pileckich jest dokumentowanie, upamiętnianie i upowszechnianie w Polsce i na świecie wiedzy o życiu rotmistrza Witolda Pileckiego i jego żony Marii – postaci wpisanych w historię miasta Ostrów Mazowiecka. Muzeum jest pierwszą instytucją muzealną poświęconą Rodzinie Pileckich i Ostrowskich.

Podstawowym celem działalności Muzeum jest przedstawienie postaci rotmistrza Witolda Pileckiego, zachowanie i opieka nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem związanym z jego życiem i działalnością, w tym upowszechnianie reprezentowanych przez niego wartości i tradycji idei niepodległościowej Rzeczypospolitej. Kolejnym celem jest dokumentowanie i upowszechnianie dziejów Ziemi Ostrowskiej i Północno-Wschodniego Mazowsza, w tym opieka nad zabytkami nieruchomymi Ostrowi Mazowieckiej. Muzeum realizuje swoją misję poprzez wystawę stałą, gromadzenie zbiorów i ich opracowanie, organizacje wystaw i wydarzeń kulturalnych, działalność edukacyjną, popularyzatorską i wydawniczą. W działaniach popularyzatorskich i edukacyjnych Muzeum w 2021 roku wzięło udział ponad 1 300 osób, w roku 2022 było to już ponad 2 500 uczestników.

Wystawa stała, czyli Witold i Maria Pileccy na tle historii miasta

Otwarcie Muzeum Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej / fot. Danuta Matloch

Wystawa „O Marii i Witoldzie Pileckich” zaaranżowana została na trzech poziomach historycznego domu, wybudowanego w 1901 roku przez Konstantego Ostrowskiego – ojca Marii Pileckiej. Na parterze i poddaszu autorzy przedstawili historię Marii Pileckiej, także w okresie po śmierci jej męża. Pokazali również jej najbliższą rodzinę i miasto.

Postać rotmistrza na różnych etapach jego życia została zaprezentowana w ośmiu salach podziemnej części. Zaprojektowana w niepowtarzalny sposób ekspozycja muzealna oddziałuje obrazem, światłem i dźwiękiem, łącząc tradycyjne środki wystawiennicze z nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi. Na szczególną uwagę zasługuje część opowieści o tragicznej śmierci Pileckiego. Przedstawiona w filmowej, fabularnej, formie historia śledztwa, rozprawy i wykonania wyroku śmierci może stać się dla widzów wręcz immersyjnym przeżyciem.

Źródło: mkidn.gov.pl

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz