Artykuły z tagiem:: "Polacy – Żydzi. Kontakty kulturowe i literackie"

„Polacy – Żydzi. Kontakty kulturowe i literackie”, pod red. E. Prokop – Janiec – recenzja

„Polacy – Żydzi. Kontakty kulturowe i literackie”, pod red. E. Prokop – Janiec – recenzja

Praca zbiorowa pod redakcją prof. Eugenii Prokop – Janiec, została oparta na modelu problemowym. Sygnalizuje to wyraźnie i czytelnie przygotowany spis treści. Należy dodać, że poza wstępem redaktorki, znalazło się w nim dziewięć rozdziałów, podzielonych dodatkowo na kolejne podrozdziały. Kilka rozdziałów zostało szeroko rozbudowanych zaś niektóre są bardzo wąskie. Przykładem „bogatego„ rozdziału jest ”Literacki polisystem: […]