O dyplomacji w murach Wiecznego Miasta będą dyskutować studenci w Krakowie


Czy Stolica Apostolska wpływa na państwo włoskie? Czy Zakon Maltański jako suwerenny podmiot uczestniczy w grze światowej? Co decyduje o wpływie Państwa Miasta Watykańskiego na stosunki międzynarodowe? Na te i więcej pytań odpowiedzą studenci podczas rozpoczynającej się za 9 dni w Krakowie konferencji „W murach Wiecznego Miasta - między państwem a Kościołem”.

Na te i wiele innych pytań postarają się odpowiedzieć uczestnicy konferencji naukowej W murach Wiecznego Miasta - między państwem a Kościołem. Oprócz paneli poświęconych dyplomacji włoskiej i watykańskiej, organizatorzy chcą zwrócić uwagę na rolę kultury włoskiej oraz specyfikę włoskiej społeczności, rozdartej między religią a multikulturalną Europą.

Z jakimi problemami stykają się dyplomaci trzech podmiotów prawa międzynarodowego na tym samym - niejako swoim - terytorium?

Czy Stolica Apostolska wpływa na państwo włoskie? Czy Zakon Maltański jako suwerenny podmiot uczestniczy w grze światowej? Co decyduje o wpływie Państwa Miasta Watykańskiego na stosunki międzynarodowe? Jak to się dzieje, że państwo bez armii radziło i nadal sobie radzi we współczesnym świecie, na dodatek w granicach innego państwa?

„Najstarsza i najlepsza dyplomacja świata” - takim mianem niejednokrotnie określana jest służba dyplomatyczna Stolicy Apostolskiej. Podmiot o powierzchni zaledwie 0,44 km2, niebędące członkiem ONZ czy UE utrzymuje się na najwyższej pozycji w hierarchii dyplomatycznej.Niezwykle ciekawy kazus Rzymu – miasta trzech podmiotów prawa międzynarodowego: Republiki Włoskiej, Stolicy Apostolskiej oraz Suwerennego Wojskowego Zakonu Maltańskiego może stać się przedmiotem badań w wielu aspektach. Interesujący jest fakt koegzystencji tych jednostek w świetle prawa międzynarodowego publicznego, a także element stykania się w jednym miejscu monarchii z federacją, struktur zakonnych, państwowych i kościelnych, a także różnych spojrzeń na politykę światową.

Konferencja W murach Wiecznego Miasta, między państwem a Kościołemjest kolejnym etapem programu badawczego „Dywizje papieża” - najlepsza armia dyplomatyczna świata? Studium wpływu Stolicy Apostolskiej na wybrane aspekty stosunków międzynarodowych za pontyfikatów Jana Pawła II i Benedykta XVI i wpisuje się doskonale w polską lukę badań nad dyplomacją Stolicy Apostolskiej, ale także nad jej podmiotowością prawną.

Konferencja odbędzie się w dniu 14 marca 2011 r. w Krakowie, w Sali Wystawowej A Auditorium Maximum UJ, mieszczącej się przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie.

Plan konferencji:

10:00 Otwarcie konferencji

10:15 Panel studencki: Oryginał na arenie międzynarodowej – przypadek Stolicy Apostolskiej

 • Hanna Barbara Banaś, Jeśli nie państwo - to co? Zarys problematyki prawnomiędzynarodowej podmiotowości Stolicy Apostolskiej

 • Klaudiusz Kuc „Jedna natura, trzy osoby?” Kościół Katolicki, Stolica Apostolska i Państwo Miasta Watykańskiego w doktrynie prawa międzynarodowego

 • Mgr Piotr Musiewicz, Obywatele Królestwa? Fenomen funkcjonowania ponadpaństwowej wspólnoty pierwszych chrześcijan jako zapowiedź dynamicznego wpływu Kościoła katolickiego na stosunki międzynarodowe

 • Anna Mikos, Zasada świeckości w relacjach państwo – Kościół Katolicki w Świetle art. 7 Konstytucji Republiki Włoskiej

 • Kornelia Masiak, Zawieranie umów międzynarodowych jako przejaw bieżącej działalności Stolicy Apostolskiej na arenie międzynarodowej

 • Joanna Gęsiarz, Wpływ Stolicy Apostolskiej na upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej

 • Jakub Chmielniak, Katechon w strukturach nowoczesności

12:30 Przerwa kawowa

13:00 Panel ambasadorski: Wystąpienie Nuncjusza Apostolskiego w Polsce J.E. Abp Celestino Migliore

14:00 Przerwa kawowa

14:15 Panel polityczny: Państwo a Kościół – przypadek włoski

 • Dr Maciej Strutyński, Relacje między państwem a Kościołem w ujęciu historyczno - prawnym

 • Dr Anna Solarz, Geneza i podstawa współpracy Stolicy Apostolskiej ze wspólnotą międzynarodową

 • Mgr Leszek Kazana, Tybr wąski, Tybr szeroki. Uwagi o Stolicy Apostolskiej wobec Włoch Mussoliniego

15:30 Przerwa obiadowa

16:30 Panel społeczny: Wpływ Kościoła na społeczeństwo włoskie

 • Mgr Ilario Cola, Wolontariat jako punkt złączenia Kościoła ze społeczeństwem włoskim

 • Dr Karolina Golemo, Papież Polak  i polscy imigranci w Rzymie. Wpływ Jana Pawła II na sytuację Polaków i  ich  postrzeganie w Wiecznym Mieście, według opinii ekspertów

 • Dr Maria Świątkiewicz-Mośny, Palio w Sienie – między sacrum a profanum

17:45 Zakończenie konferencji

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz