Plan obrad XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki


XIII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki, który odbędzie się w dniach 27-29 kwietnia w Lublinie to kolejna studencka impreza pod patronatem historia.org.pl. Tegoroczny Zjazd odbędzie się pod hasłem „Kancelaria i archiwum - wczoraj i dziś”.

XIII OZSAUroczystości inauguracyjne odbędą się w Lublinie 27 kwietnia na Wydziale Humanistycznym UMCS. Udział w niej wezmą studenci nie tylko z Polski, ale też goście z Rosji.

Organizatorzy oprócz napiętego programu referatów przygotowali także atrakcje dla uczestników m.in. zwiedzanie Zamościa. Podczas Zjazdu zostanie również wybrany organizator XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki.

Program Zjazdu:

Lublin, 27 kwietnia 2011 r. (środa)

Uroczystości inauguracyjne

9:00-10:00: Inauguracja Zjazdu: sala obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS

10.00-11.40: Obrady plenarne: sala obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS

Prowadzący: Konrad Tracz

  • mgr Rafał Magryś, Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA)-założenia, realizacja, plany na przyszłość (Narodowe Archiwum Cyfrowe)

  • dr Oleg DuchKształcenie archiwistów na Ukrainie (Lwowski Państwowy Uniwersytet im. I. Franki)

  • dr Swietłana Iwanowna CemienkowaKształcenie archiwistów w Rosji (Uralski Uniwersytet Państwowy im. A. M. Gorkiego w Jekaterynburgu)

11:40-12:45: Powitalny poczęstunek dla uczestników i zaproszonych gości

Obrady w sekcjach tematycznych

Sekcja I

Miejsce obrad: sala obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS

13:00-13:15: Georgij Andrejewicz Alajew,  (Uralski Uniwersytet Państwowy im. A. M. Gorkiego w Jekaterynburgu)

13.15-13.30: Anna CieszkowskaProblem rewindykacji akt poniemieckich na tzw. Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski po zakończeniu II wojny światowej na przykładzie zasobu archiwum szczecińskiego (Uniwersytet Szczeciński)

13.30-13.45: Paweł JarmoszewiczProblem masowości akt przed 45 w archiwach Polskich i Europejskich (Uniwersytet Szczeciński)

13.45-14.00: Łukasz WróblewskiProblem oceny i selekcji dokumentacji na łamach czasopisma „Archivnί Časopis” (UMCS)

14.00-14-15: Małgorzata Kaczmarek, Natalia WojcieszakProblem kształtowania zasobu archiwalnego na ziemi lubuskiej po 1945 roku (Uniwersytet Zielonogórski)

14.15-14.45: Dyskusja

15.00-15.15: Nadieżda Konstntinowna BoczarowaФотодокументы музея Революциипроблемыхранения и использования (Dokumentacja fotograficzna Muzeum Rewolucji. Problemy przechowywania i udostępniania) (Uralski Uniwersytet Państwowy im. A. M. Gorkiego w Jekaterynburgu)

15.15-15.30: Edyta KwaśniewskaDigitalizacja zbiorów w archiwach w Polsce (Uniwersytet Wrocławski)

15.30-15.45: Maciej BoskoSposoby wytwarzania i archiwizacji fotokopii, mikrofilmów i skanów(Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach)

15.45-16.00: Karolina ChojnackaProblem przechowywania dokumentacji technicznej na przykładzie Archiwum Budowlanego Miasta Wrocławia (Uniwersytet Wrocławski)

16.00-16.15: Marcin SmierzOcalić od zapomnienia… O projekcie fotograficznej dokumentacji zakładów przemysłowych z obszaru Górnego Śląska (Uniwersytet Śląski)

16.15-16.45: Dyskusja

17.00-17.15: Michał Garbacz, Kamil SobierajMikrofilm i mikrofilmowanie na przykładzie Archiwum Państwowego w Katowicach (Uniwersytet Śląski)

17.15-17.30: Elżbieta KosobudzkaEwidencja operacyjna dotycząca Kościoła katolickiego w Biurze „C” MSW (UMCS)

17.30-17.45: Magdalena DoleckaProblem opisu zawartości relacji i wywiadów jako zagadnienie teoretyczne i praktyczne (UMCS)

17.45-18.00: Paweł ChilczukUkład akt Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Chełmie(UMCS)

18.00-18.30: Dyskusja

Sekcja II

Miejsce obrad: s. 318 nowego budynku Wydziału Humanistycznego UMCS

13:00-13:15: Anna Michajłowna NowosiełowaУставы частных компаний дореволюционнойРоссиипроцедуры принятия и анализ содержания (Przepisy wewnętrzne prywatnych kompanii w Rosji carskiej. Procedury wprowadzenia i analiza treści) (Uralski Uniwersytet Państwowy im. A. M. Gorkiego w Jekaterynburgu)

13.15-13.30: Krystyna Anatoliewna JesseИнформационные службы в структуре органовмуниципальной властифункциизадачиосновные направления деятельности (Komórki informacyjne w strukturze współczesnych rosyjskich organów władz miejskich. Zadania, funkcje, główne kierunki działalności) (Uralski Uniwersytet Państwowy im. A. M. Gorkiego w Jekaterynburgu)

13.30-13.45: Grzegorz RolewiczKancelaria i obieg dokumentu w szczecińskim Urzędzie Wojewódzkim, w pierwszych latach działalności (Uniwersytet Szczeciński)

13.45-14.00: Katarzyna ŚliwickaGromadzkie rady narodowe, kancelarie i ich spuścizna (Uniwersytet Opolski)

14.00-14-15: Monika OgiewaOrganizacja kancelarii miejskiej Kołobrzegu (Uniwersytet Szczeciński)

14.15-14.45: Dyskusja

15.00-15.15: Julia Wiktorowna Miszutkina, Организация системы доступа к конфиденциальнымдокументам предприятия (Dostęp do poufnych danych we współczesnych przedsiębiorstwach rosyjskich) (Uralski Uniwersytet Państwowy im. A. M. Gorkiego w Jekaterynburgu)

15.15-15.30: Albert SendorDziałalność kancelarii wizytatora zgromadzenia księży misjonarzy w Krakowie w okresie dwudziestolecia międzywojennego (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

15.30-15.45: Wojciech Bednarski, Normatywy kancelaryjne Uniwersytetu Wrocławskiego - zmiany na przestrzeni ostatnich lat (Uniwersytet Wrocławski)

15.45-16.00: Anna ZglińskaKancelarie szkół powszechnych i dokumentacja szkolna w XX wieku z punktu widzenia historyka i archiwisty(UMK)

16.00-16.15: Anna GórowskaKancelaria okresu PRL-u w wybranych poradnikach archiwalnych (UAM w Poznaniu)

16.15-16.45: Dyskusja

Sekcja III

Miejsce obrad: s. 318 nowego budynku Wydziału Humanistycznego UMCS

17.00-17.15 Daria Władymirowna RostowcewaОпыт типологизации аналитическихдокументов в управленческой деятельности (на примере органов регионального управления)(Próba typologizacji dokumentacji analitycznej występującej w procesie zarządzania (na przykładzie organów szczebla regionalnego) (Uralski Uniwersytet Państwowy im. A. M. Gorkiego w Jekaterynburgu)

17.15-17.30: Adam DąbkowskiZwolnienie od podatku VAT usług archiwistycznych (UMCS)

17.30-17.45: Marcin RdzakPaństwowe prawodawstwo wobec podmiotów oferujących przechowywanie akt osobowych i płacowych (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

17.45-18.00: Damian WinkielPrawo kanoniczne a organizacja pracy biurowej w parafii (Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim)

18.00-18.15: Agnieszka KondratRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcja kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych a instrukcje kancelaryjne i wykazy akt dla gmin i związków międzygminnych, powiatów i administracji rządowej z 1999 r. Kierunki zmian (Uniwersytet Wrocławski)

18.15-18.45: Dyskusja

Zamość, 28 kwietnia 2011 r. (czwartek)

8.00: wyjazd z Lublina

9.30: przyjazd do Zamościa

Sekcja IV

Miejsce obrad: sala A Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu

10:00-10.15: Klaudia LeśniewskaDziałalność naukowa toruńskiego środowiska archiwalnego w latach 1927-1939 (UMK)

10.15-10.30: Jarosław RymerdRegionalne czasopiśmiennictwo archiwalne jako problem badawczy(Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim)

10.30-10.45: Piotr BewiczArchiwistyka współczesna - co jeszcze zostało do przemyślenia? (UMK)

10.45-11.00: Magdalena Niedźwiedzka, Rozwój terminologii archiwalnej w latach 1945 - 2010 (UMK)

11.00-11.15: Maja MajewskaDziałalność edukacyjna Instytutu Pamięci Narodowej (UMK)

11.15-11.45: Dyskusja

Sekcja V

Miejsce obrad: sala A Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu

12.00-12.15: Robert StępieńArchiwum opactwa benedyktynów w Sieciechowie (UMCS)

12.15:12.30: Tomasz Irzyk„O Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu słów kilka…”

12.30-12.45: Katarzyna NiedźwiedźArchiwum Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej (UMCS)

12.45-13.00: Marek BebakMuzykolog w archiwum, czyli o tym, co archiwista powinien wiedzieć o muzykaliach (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

13.00-13.30: Dyskusja

Sekcja VI

Miejsce obrad: sala B Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu

10:00-10.15: Konrad TraczInwentarze wyposażenia sklepów na podstawie akt XIX -wiecznych notariuszy zamojskich - ich wartość źródłowa (UMCS)

10.15-10.30: Kamila SkorupaArchiwista na tropie afery przemytniczej - materiały dochodzeń Policji Województwa Śląskiego 1922-1939 (Uniwersytet Śląski)

10.30-10.45: Jakub Gleń, Tomasz KowalDokumentacja w rzeczywistości sowieckiej na podstawie wspomnień Polaków pod władzą sowiecką w latach 1939-1943 (UMCS)

10.45-11.00: Paweł MuszyńskiKonfederacja Polski Niepodległej w świetle dokumentów Szczecińskiej Służby Bezpieczeństwa (Uniwersytet Szczeciński)

11.00-11.15: Szymon KwiecieńZwyczajne, niezwyczajne, czyli w poszukiwaniu archiwalnych „białych kruków” (Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim)

11.15-11.45: Dyskusja

Sekcja VII

Miejsce obrad: sala B Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu

12.00-12.15: Jakub BajerArchiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu - zasób, organizacja i funkcjonowanie(UAM w Poznaniu)

12.15-12.30: Katarzyna PepłowskaNarodowe Archiwum w Australii-jako przykład archiwum cyfrowego (UMK)

12.30-12.45: Anna Kubica, Anna ŁasiukXVIII-wieczne Polonica w zasobie Biblioteki i Archiwum im. Tschammera w Cieszynie (Uniwersytet Śląski)

12.45-13.00: Zuzanna JaśkowskaArchiwa Uniwersytetu w Saragossie (UAM w Poznaniu)

13.00-13.30: Dyskusja

14.00-15.30: Obiad

15.30-17.30: Zwiedzanie miasta

18.00: Wyjazd z Zamościa

19.30: Przyjazd do Lublina

Lublin, 29 kwietnia 2011 r. (piątek)

Sekcja VII

Miejsce obrad: s. 318 nowego budynku Wydziału Humanistycznego UMCS

9.00-9.15: Łukasz FikProblem opłat za usługi reprograficzne w archiwach (UMCS)

9.15-9.30: Przemysław PisarskiArchiwum cyfrowe teraźniejszość i przyszłość (Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach)

9.30-9.45: Barbara SkrętowiczZarządzanie dokumentem elektronicznym oraz jego archiwizacja(Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach)

9.45-10.00: Wojciech LubochArchiwalny aspekt zarządzania dokumentacją elektroniczną (UMCS)

10.00-10.15: Anna SobczakElektronizacja kancelarii - organizacja i zarządzanie projektem(Uniwersytet Szczeciński)

10.15-10.45: Dyskusja

Sekcja IX

Miejsce obrad: sala obrad rady Wydziału Humanistycznego UMCS

9.00-9.15: Karolina SupernakSpuścizna dyplomatyczna Bolesława V Wstydliwego na tle innych Piastów (Uniwersytet Śląski)

9.15-9.30: Marta OnyskivOblata uniwersałów królewskich w kancelarii grodzkiej lwowskiej w latach 1674-1680 (Lwowski Państwowy Uniwersytet im. I. Franki)

9.30-9.45: Olena CykwasKronika monasteru wicyńskiego i jej znaczenie dla badań nad jego archiwum (koniec XVIII – I połowa XIX w.) (Lwowski Państwowy Uniwersytet im. I. Franki)

9.45-10.00: Dominik KochDzieje kopiariusza sulejowskiego (Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim)

10.00-10.15: Łukasz Babula, Przydatność archiwaliów do badań nad cmentarzami żydowskimi (UMCS)

10.15-10.45:: Dyskusja

11.00: Uroczyste zakończenie XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, Lublin 2011 r.

Miejsce: sala obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS

  • wybór organizatora XIV OZSA
  • podpisanie porozumienie w tej sprawie

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz