Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych przeciwko wpisaniu Stoczni Gdańskiej na listę UNESCO


Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych na zlecenie UNESCO przygotowała opinię, która negatywnie odnosi się do polskiego wniosku o wpisania Stoczni Gdańskiej na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Widok z góry na Bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina i tłumy solidaryzujących się ze strajkującymi mieszkańców Gdańska / fot. Zenon Mirota, ECS, CC-BY-SA 3.0

Każde państwo członkowskie UNESCO może w danym roku zgłosić jedną kandydaturę do listy światowego dziedzictwa. W 2020 r. Polska zgłosiła kandydaturę Stoczni Gdańskiej.

Polskie władze złożony wniosek uzasadniały charakterem Stoczni. Podkreślano, że Stocznia Gdańska jest wyjątkowym przykładem zespołu obiektów techniki, który ilustruje znaczący etap w historii ludzkości oraz jest bezpośrednio i namacalnie związana ze zdarzeniami o uniwersalnym znaczeniu. Obiektami o szczególnym znaczeniu znajdującymi się na terenie Stoczni są w szczególności Brama nr 2, budynek Sali BHP, budynek Dyrekcji oraz kilka budynków produkcyjnych. Są one w sposób bezpośredni związane z historią „Solidarności”, a przede wszystkim wydarzeniami z 1980 r., które w dłuższej perspektywie znacząco przyczyniły się do obalenia komunizmu.

Każdy wniosek jest następnie poddawany ocenie merytorycznej. Ta została zlecona Międzynarodowej Radzie Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych. Do Gdańska przyjechał oddelegowany ekspert, a następnie została sporządzona opinia. Jak podawała Generalny Konserwator Zabytków, Magdalena Gawin wynika z niej, że ruch „Solidarności” miał charakter lokalny, a wyróżnienie Stoczni Gdańskiej miałoby także spotkać się z negatywnym odzewem od innych państw, które także przyczyniły się do upadku komunizmu.

W odpowiedzi Gawin wraz z prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, zapowiedziały odwołanie od tej decyzji. Ich zdaniem „Solidarność” była ruchem uniwersalnym, a znaczenie Gdańska dla obalenia komunizmu jest powszechnie akceptowane przez historyków. Gawin powiedziała także, że będzie wnioskować o to, by polski wniosek został ponownie oceniony. Głosowanie w tej kwestii odbędzie się 28 lipca.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz