Judyta Latuszek


Artykuł autorstwa:

Rozwój i odmiany merkantylizmu w okresie nowożytnym

Rozwój i odmiany merkantylizmu w okresie nowożytnym

Merkantylizm od końca XVI wieku do połowy XVIII wieku stanowił jedną z głównych tendencji w myśli ekonomicznej. Termin merkantylizm pojawił się już w dziele Jeana Baptiste’a Colberta O zasadach merkantylizmu. Pojęcie merkantylizmu pochodzi on od łacińskiego słowa mercari (tłum. handlować) i włoskiego mercante. W odróżnieniu od epoki średniowiecza, merkantylizm dążył do wzbogacenia danego kraju. Ponadto, […]

Sytuacja społeczna polskich elit po powstaniu listopadowym

Sytuacja społeczna polskich elit po powstaniu listopadowym

Powstanie listopadowe  było w odczuciu cara Mikołaja buntem skierowanym przeciwko władzy. Winą za bunt obciążeni zostali przede wszystkim cywilni i wojskowi przywódcy powstania, w większości szlachta. Postawiono odebrać szlachcie jej polityczne prawa oraz legitymować w urzędach jej szlachectwo, zostawiając jej przy tym prawo majątkowe oraz pierwszeństwo w dostępie do stopni wojskowych oraz do zajmowania urzędów. Represje […]