Opublikuj swój tekst


Czekamy na Twoje teksty. Skontaktujemy się z Tobą jak tylko się z nimi zapoznamy. Nie publikujemy przedruków.

[contact_form]

Informacje dodatkowe:

  • Autor nadesłanych treści udziela bezterminową i nieodpłatną zgodę na publikację swojej pracy na łamach „historia.org.pl”.
  • Autor nadesłanych treści oświadcza, że jest ona jego autorstwa i nienarusza ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
  • Redakcja „historia.org.pl” zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian edycyjnych w przysłanych materiałach (np. korekta dostrzeżonych błędów, nadawanie lub zmianę tytułów etc.).
  • Redakcja „historia.org.pl” zastrzega sobie możliwość usunięcia treści bez podania przyczyn, a tym bardziej jeżeli okaże się ona nierzetelna.
  • Redakcja „historia.org.pl” nie wypłaca wynagrodzenia za nadesłane treści.