Artykuły z tagiem:: "Unia lubelska"

Rok 2019 Rokiem Unii Lubelskiej w 450-lecie jej zawarcia

Rok 2019 Rokiem Unii Lubelskiej w 450-lecie jej zawarcia

W uznaniu historycznego znaczenia unii lubelskiej w nowożytnych dziejach Europy, polski Sejm oraz Senat podjęły uchwały ustanawiające rok 2019 Rokiem Unii Lubelskiej w 450-lecie jej zawarcia.

Akt Unii Lubelskiej z 1569 r. na Światowej Liście Programu UNESCO „Pamięć Świata”

Akt Unii Lubelskiej z 1569 r. na Światowej Liście Programu UNESCO „Pamięć Świata”

W dniu 22 marca 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie przy ul. Długiej 7 odbędzie się uroczystość związana z wpisaniem aktu Unii Lubelskiej z 1569 r. na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”.

1 lipca 1569 roku narodziła się Rzeczpospolita Obojga Narodów

1 lipca 1569 roku narodziła się Rzeczpospolita Obojga Narodów

1 lipca 1569 roku doszło do zawarcia Unii Lubelskiej, która zapoczątkowała powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Układ zakładał praktyczne zjednoczenie Korony i Wielkiego Księstwa Litwy. To wielkie państwo przetrwało ma mapach Europy aż do ostatniego rozbioru w 1795 roku. Rok 1569 był utwierdzeniem i sfinalizowaniem wieloletniej współpracy polsko - litewskiej w sprawach politycznych, militarnych i kulturalnych. […]

Akt unii lubelskiej (1 lipca 1569 r.)

W imię Pańskie amen. Ku wiecznej pamiątce sprawy niżej opisanej. My prełaci i panowie rada, tak duchowna jako świecka, książęta, stany wszystkie Wielkiego Księstwa Litewskiego, ktemu posłowie ziemscy na tym walnym a z pany radami i posły a stany wszystkiej Korony polskiej spolnem lubelskiem sejmie będące, to jest Walerjan biskup wileński przez umocowanego swego, Gierzy […]