Wiosna Ludów 1848-1849


Wiosna Ludów 1848-1849
Miejsce Przyczyny Przebieg Skutki
Francja Bezrobocie, nędza proletariatu w Paryżu, rosnąca opozycja wobec rządu Guizota. Zamknięcie warsztatów narodowych - bez pracy tysiące robotników. 22-24 lutego walki uliczne doprowadzają do dymisji rządu, abdykacji Ludwika Filipa i proklamowania republiki.
23 marca 1848 pierwsze w historii Francji demokratyczne wybory.
23-26 czerwca „dni czerwcowe” - powstanie proletariatu w Paryżu krwawo stłumione przez Cavaignaca.
4 listopada Uchwalenie konstytucji. Jedno z jej postanowień mówiło, że Prezydent miał być wybierany przez plebiscyt co 4 lata.
10 grudnia Zwycięstwo w plebiscycie Ludwika Napoleona Bonaparte.
13 marca 1849 wybory do Zgromadzenia Prawodawczego, które przyniosły zwycięstwo zwolennikom starego porządku.
Ograniczenie wolności prasy. Przejęcie władzy przez Ludwika Napoleona najpierw jako prezydenta, a po zamachu stanu i plebiscycie jako cesarza.
Niemcy Dążenia zjednoczeniowe. Chęć powołania ogólnoniemieckiego parlamentu, postulaty wolności prasy, sądów przysięgłych i zniesiena feudalnych powinności. 18-19 marca 1848 walki w Berlinie,
20 marca roku tłum protestujących uwolnił szereg więźniów z więzienia w Moabicie, wśród których znajdowali się Polacy: Ludwik Mierosławski i Karol Libelt.
18 maja początek obrad parlamentu ogólnoniemieckiego we Frankfurcie nad Menem,
28 marca 1849 uchwalenie konstytucji ogólnoniemieckiej i wybór króla Prus na cesarza Niemiec (Prusy odrzuciły to postanowienie).
Zniesienie powinności feudalnych poprzez wykup. Początki dążenia Prus do zjednoczenia wokół siebie państw niemieckich oprócz Austrii.
Austria Opozycja wobec rządów Matternicha.
Niezadowolenie z ogłoszonej 25 IV konstytucji.
Wysłanie wojska przeciw Węgrom.
13-25 marca 1848 rewolucja w Wiedniu. Zniesienie cenzury i zwołanie konstytuanty.
13 marca Ferdynand I udzielił dymisji znienawidzonemu kanclerzowi, Klemensowi Metternichowi.
15 maja drugie powstanie w Wiedniu. 22 lipca Początek obrad parlamentu wybranego w wyborach powszechnych.
6 października trzecie powstanie w Wiedniu. Ucieczka cesarza na Morawy. 31 października stłumienie powstania w stolicy.
Abdykacja cesarza Ferdynanda I Objęcie tronu przez Franciszka Józefa. Konstytucja uznająca pewne wolności obywatelskie.
Węgry Krytyka absolutyzmu austriackiego, chęć likwidacji poddaństwa i wprowadzenie przedstawicielstwa ludowego i samodzielnego rządu węgierskiego. Chęć poszerzenia praw dla Węgrów, kryzys ekonomiczny, wydarzenia rewolucyjne w całej Europie. 15-17 marca 1848 rewolucja w Budapeszcie pod wodzą Sandora Patofiego, utworzenie niezależnego rządu. W jego ramach uchwalono m.in. zniesienie pańszczyzny i dziesięciny na rzecz Kościoła i wprowadzono powszechny podatek.
Jesień 1848 Nowy cesarz - Franciszek Józef rozpoczął przygotowania do uśmierzenia węgierskiego ruchu narodowego.
3 października wysłanie wojsk austriackich na Węgry.
W styczniu 1849 Austriacy zajmują Budapeszt.
14 kwietnia parlament ogłosił detronizację Habsburgów i proklamował republikę.
9 sierpnia Temesvar - ostatecznie pokonanie wojsk węgierskich.
13 sierpnia Generalicja podjęła decyzję o kapitulacji.
Represje wobec Węgrów. Chorwacja, Siedmiogród, Wojowodina i Banat przestają być zależne od Budapesztu. Fala germanizacji. Wycofanie wszystkich reform, jakie udało się Węgrom wywalczyć. Powrót do centralizmu i absolutyzmu.
Czechy Chęć zjednoczenia ziem korony czeskiej - Czech, Moraw i Śląska Austriackiego oraz uzyskania autonomii i swobód obywatelskich. 11 marca 1848 początek wrzenia rewolucyjnego.
3-12 czerwca kongres słowiański w Pradze.
12-17 czerwca powstanie w Pradze zostało krwawo stłumione.
Represje wobec demokratów i liberałów, rozwiązanie tymczasowej Rady Rządzącej Komitetu Narodowego i Gwardii Narodowej.
Włochy Dążenie do zjednoczenia Włoch i uzyskania całkowitej niepodległości pod wodzą Karola Alberta króla Sardynii. W styczniu 1848 rewolucja w Palermo - detronizacja Burbonów. Konstytucje w Toskanii, Sardynii i Państwie Kościelnym.
III antyaustriackie rewolucje w Wenecji i Mediolanie. Wybuch wojny włosko-austryiackiej.
29 kwietnia papież Pius IV potępia ruchy rewolucyjne w Europie.
23-25 sierpnia Radetzky w trzydniowej bitwie pod Custozzą zadał wojskom włoskim wielką klęskę i zmusił je do szybkiego odwrotu. 5 sierpnia zajął Mediolan, a 9 sierpnia przekroczył granicę Piemontu.
4 grudnia papież apeluje do państw europejskich o pomoc w przywróceniu porządku w Państwie Kościelnym.
W styczniu 1849 antypapieskie powstanie w Rzymie.
9 lutego Zgromadzenie Konstytucyjne uchwaliło zniesienie doczesnej władzy papieża oraz przekształcenie Państwa Kościelnego w Republikę Rzymską.
23 marca klęska Włochów w bitwie pod Nowarrą. Karol Albert abdykował na rzecz swego syna Wiktora Emanuel II. Zawieszenie broni podpisano na ciężkich dla Piemontu warunkach.
IV wojska austriackie zajęły Modenę, Parmę i Toskanię.
Francja wysłała do Włoch ekspedycję wojskową, która miała na celu przywrócenie władzy papieża. W efekcie tego została w pełni przywrócona.
Austria otrzymuje północne Włochy i rozszerza swoje wpływy. Włochy wracają do stanu sprzed rewolucji. Zachowanie konstytucji jedyne w Królestwie Sardynii.
Dania Dążenie do rządów konstytucyjnych. Demonstracje w marcu 1848, król godzi się na konstytucję, po czym pod naciskiem Prus się z tego wycofuje. Ostatecznie uchwalono konstytucję w 1849.
Poznańskie Dążenia niepodległościowe pobudzone dodatkowo poprzez uwolnienie Mierosławskiego i Libelta podczas rewolucji w Berlinie. Wpływ Wiosny Ludów w Europie Zachodniej. 20 marcu 1848 powołanie Komitetu Narodowego. Powstanie polskich oddziałów wojskowych.
11 kwietniu ugoda w Jarosławcu z Prusakami o zalegalizowaniu oddziałów Polskich.
29 kwietnia-2 maja walki powstańców z wojskami pruskimi (Książ, Mirosław, Sokołów, Rogalin). Przewaga wojsk pruskich doprowadziła do upadku powstania.
9 V podpisanie kapitulacji.
Przywrócenie stanu sprzed wybuchu rewolucji.
Galicja Dążenia niepodległościowe. Żądania amnestii dla więźniów politycznych, zniesienia pańszczyzny, wprowadzenia języka polskiego w szkołach i urzędach. Wpływ Wiosny Ludów w Europie Zachodniej. 16-17 marca demonstracje w Krakowie.
19 marca opracowanie adresu (petycji) do cesarza.
13 kwietnia utworzenie Rady Narodowej we Lwowie.
22 kwietnia ogłoszenie przez Austriaków zniesienia pańszczyzny.
26 kwietnia zbombardowanie Krakowa. 2 maja powstanie we Lwowie Centralnej Rady Ruskiej.
1-2 listopada walki uliczne we Lwowie, zbombardowanie miasta i kapitulacja.
Uwłaszczenie chłopów, przejściowe zaostrzenie represji. Stopniowe umacnianie się pozycji autonomistów (zwolenników autonomii Galicji).

 

Skutki Wiosny Ludów 1848-1849
 • Robotnicy zaczęli się bardziej przychylać socjalistycznym ideom drogi.
 • Wprowadzono rządy konstytucyjne w wielu krajach Europy i poszerzono swobody obywatelskie.
 • Wzrost znaczenia chłopstwa.
 • Wzrost wpływy burżuazji.
 • Stworzono warunki do pełnego rozwoju kapitalizmu.
 • Zniknęła ostatecznie pańszczyzna i więzi feudalne na wsi.

Świętujący rewolucjoniści po wygranej w marcu 1848

Bibliografia:

 1. Mizerski W„ Tablice historyczne, Warszawa 1996.
 2. Żywczyński M., Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 1979.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

22 komentarze

 1. Anonim pisze:

  haha

 2. Anonimka pisze:

  a gdzie jest polska??????????????????????????

 3. Anonim pisze:

  A Polska to gdzie?????????

 4. anon pisze:

  przydatne wystarczy kumać że galicja to polska i przydaje sie

 5. Kamila pisze:

  No właśnie gdzie polska.

 6. alicjatraczz pisze:

  hahhhh

 7. paulaaaa pisze:

  Bardzo dziękuję za pomoc!

 8. Mareczek pisze:

  ale superkowa tabeleczka ale sie bede uczył że hoho! Pozderki kochani koledzy

 9. Dzika Foczka pisze:

  Autograf
  ____________
  Dzika Foczka
  ____________

 10. Anonim pisze:

  06.10.2021 pozdrawiam reszte 😀

 11. Anonim pisze:

  pozdrawiam 06.10.2021 :DDD przepisuje wszystko

 12. MŁODY G pisze:

  MORDY, JAK TAM ZDROWIE?

 13. filipp pisze:

  a można wsoólne przyczyny

 14. julai pisze:

  2022 ktoś??

 15. wika pisze:

  przydało się, dziękuje <3

Zostaw własny komentarz