Kalendarium Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim


Kalendarium Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim 1409-1411

Bitwa pod Grunwaldem

1409

Maj: wybucha powstanie żmudzkie skierowane przeciwko Krzyżakom.

17 lipca: na zjeździe w Łęczycy Polacy ustalają, iż będą wspomagać Litwę na wypadek wojny z Zakonem.

1 sierpnia: poselstwo arcybiskupa Mikołaja Kurowskiego. Pod jego wpływem wielki mistrz Ulrich von Jungingen decyduje się wypowiedzieć wojnę Koronie.

6 sierpnia: von Jungingen wysyła Władysławowi Jagielle wypowiedzenie wojny.
14 sierpnia: Jagiełło w Korczynie otrzymuje wypowiedzenie wojny.

16 sierpnia: wojska krzyżackie wkraczają do ziemi dobrzyńskiej i łupią ją.

2 września: Krzyżacy zdobywają Złotorię, ziemia dobrzyńska jest w ich rękach, zagrożenie Mazowsza i Wielkopolski.

15 września: polska mobilizacja pod Wolborzem.

23-27 września: marsz armii króla Władysława na ziemię dobrzyńską.

29 września: początek oblężenia Bydgoszczy (straconej w sierpniu) przez Polaków.

2 października: Krzyżacy paktują ze Świdrygiełłą, najmłodszym bratem Władysława Jagiełły, obiecują mu tron litewski.

6 października: Bydgoszcz pada.

8 października: zawarcie rozejmu polsko-krzyżackiego (z wyłączeniem Litwy) do zachodu słońca 24 czerwca 1410 r.

30 listopada-7 grudnia: Jagiełło, Witold i Mikołaj Trąba układają tzw. plan brzeski (plan ofensywy na Prusy w przyszłym roku).

20 grudnia: zatwierdzenie węgiersko-krzyżackiego sojuszu przez Zygmunta Luksemburczyka.

1410

15 lutego: ogłoszenie w Pradze wyroku króla Wacława Luksemburczyka. Polska strona nie przyjmuje go (m.in. ze względu na stronniczość i wygłoszenie w j. niemieckim).

3 czerwca: początek marszu armii Witolda w celu połączenia się z siłami polskimi.

24 czerwca: armia polska rozpoczyna marsz ku Czerwińsku, a litewska ku ujściu Narwi do Bugu. Po wygaśnięciu rozejmu oddziały polskie palą miejscowości krzyżackie pod Toruniem, a litewskie atakują ziemie od Jurborga po Kłajpedę.

26 czerwca: zawarcie rozejmu do 4 lipca. Wojska małopolskie maszerują na miejsce koncentracji.

29 czerwca: Witold stoi przy ujściu Narwi i prosi o chronienie przeprawy przez chorągwie polskie (Jagiełło czyni zadość jego prośbie).

30 czerwca: pod Czerwińskiem gromadzą się (obok oddziałów wielkopolskich) chorągwie małopolskie, mazowieckie, zaciężne, tatarskie i litewskie.

2 lipca: von Jungingen przybywa do Kurzętnika nad Drwęcą i nakazuje umocnić fortyfikacje obronne. Po przeprawie armii Jagiełły, słynny most spod Czerwińska zostaje rozebrany i przewieziony do Płocka.

3 lipca: marsz armii polsko-litewskiej ku granicom z Prusami. Dojście do Żochowa.

4 lipca: dojście do Jeżowa.

5 lipca: przybycie posłów węgierskich proponujących pokój z zakonem.

6 lipca: odpowiedź króla brzmiąca, że pokój jest możliwy tylko wtedy, gdy Krzyżacy oddadzą Koronie ziemię dobrzyńską, a Wielkiemu Księstwu Litewskiemu Żmudź. Podział wojska litewskiego na 40 chorągwi. Posłowie węgierscy odjeżdżają. Zarządzenie próbnego alarmu dla wszystkich wojsk Jagiełły.

7 lipca: dojście do Bądzynia.

9 lipca: wkroczenie na ziemie krzyżackie. Zdobycie Lidzbarka. Zgromadzenie sił krzyżackich pod Kurzętnikiem.

10 lipca: dojście pod Kurzętnik.

11 lipca: wycofanie się ku Wysokiej (przejście w jeden dzień ponad 40 km). Wielki mistrz zdezorientowany królewskim krokiem, rusza do Bratian.

12 lipca: Frycz z Reptki, poseł Zygmunta Luksemburczyka, wręcza królowi wypowiedzenie wojny przez Węgry.

13 lipca: zdobycie Dąbrówna. Wojska krzyżackie przybywają do Lubawy.

15 lipca: obydwie armie przybywają pod Grunwald – bitwa, wielka klęska Zakonu.

16 lipca: odpoczynek armii królewskiej po bitwie. Henryk von Plauen, dowiedziawszy się o klęsce, szybko maszeruje ku Malborkowi zamierzając go bronić.

17 lipca: na rozkaz króla, mimo wcześniejszych ustaleń, armia Jagiełły rusza na stolicę zakonną.

18 lipca: von Plauen przybywa do Malborka i rozpoczyna przygotowania do obrony. Do władcy polskiego przyłącza się coraz więcej miast (m.in. Ostróda, Olsztyn).

25 lipca: w rękach polskich są już m.in. Szczytno, Nidzica, Lubawa, Dzierzgoń, Elbląg itd. Rozpoczęcie oblężenia Malborka.

8 września: Witold zawiera rozejm z inflancką gałęzią Zakonu do 22 września.

18 września: armia litewska odchodzi spod Malborka eskortowana przez 6 chorągwi polskich.

19 września: Jagiełło zwija oblężenie, wraca do kraju.

21 września: podejście pod Radzyń i zdobycie go.

24 września: wkroczenie do ziemi dobrzyńskiej, wojsko rozchodzi się.

10 października: zwycięstwo polskie pod Koronowem.

5 listopada: zwycięstwo polskie pod Tucholą.

26 listopada: zwycięstwo polskie pod Gołubiem.

9 listopada: Henryk von Plauen obrany wielkim mistrzem krzyżackim.

7 grudnia: zawarcie rozejmu od 11 grudnia do 11 stycznia 1411 r.

1411

Styczeń: odparcie najazdu węgierskiego, zwycięstwo pod Bardiowem.

15 stycznia: najazd krzyżacki na ziemię dobrzyńską. Janusz Brzozogłowy najeżdża Popowo pod Toruniem.

22 stycznia: przedłużenie rozejmu.

26 stycznia: kolejne przedłużenie rozejmu.

1 lutego: pierwszy pokój toruński (okup płacony przez Zakon, ziemia dobrzyńska przy Polsce, Żmudź przy Litwie, ale tylko do czasu śmierci Witolda i Władysława Jagiełły [zmienił to układ melneński w 1422 r.]).

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz