Program sadzenia dębów pamięci na 70. rocznicę Zbrodni katyńskiej


Już za kilka miesięcy 13 kwietnia 2010 roku będziemy obchodzić 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, rocznicę wymordowania przez NKWD na rozkaz Stalina ponad 21.000 oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i Więziennej. Pod patronatem Prezydenta RP trwa program upamiętnienia Bohaterów, ofiar tej Zbrodni pn. „Katyń.. ocalić od zapomnienia”.

Katyń.. ocalić od zapomnieniaCelem Programu „Katyń… ocalić od zapomnienia„  jest posadzenie 21.473 DĘBÓW PAMIĘCI na 70 rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden DĄB to jedno nazwisko. W Programie uczestniczą szkoły, ośrodki wychowawcze, drużyny harcerskie, urzędy gmin, starostwa powiatowe oraz inne instytucje i organizacje. Zwykle zgłoszenie do programu staje się impulsem do odszukania przez uczestników, np. uczniów placówki, śladów życia i często bogatej działalności ”ich Bohatera” na rzecz wspólnego dobra mieszkańców powiatu czy gminy. Trzeba bowiem pamiętać, że rozstrzelani w Katyniu oficerowie zginęli także dlatego, że byli w ogromnej większości osobami o nieposzlakowanej opinii, cenionymi i szanowanymi za działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Program „Katyń… ocalić od zapomnienia” stwarza wspaniałą okazję do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o tragicznej historii wojny, widzianej przez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego najbliższych. Edukacyjny i społeczny wymiar Programu polega na także na  integracji środowisk edukacyjnych, samorządowych i społeczności lokalnych  i  zachęceniu ich do  podjęcia wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli, żyjących w poczuciu przynależności do narodu i państwa.

Celem Programu jest także zebranie, zarchiwizowanie i udostępnienie w postaci cyfrowej, pozyskanych możliwie z pierwszej ręki, tj. od żyjących członków rodziny bądź lokalnej społeczności, życiorysów, zdjęć, dokumentów i informacji o Bohaterach, którzy polegli w 1940 roku. Każdy z Partnerów Programu, czyli instytucji sadzących Dęby Pamięci, razem ze sprawozdaniem z uroczystości przysyła materiały odnoszące się do „jego” Bohatera. Materiały te są starannie archiwizowane, natomiast w postaci cyfrowej zostaną umieszczone na portalu, poświęconym Bohaterom tej Zbrodni katyn-pamietam.pl (uruchomienie portalu nastąpi w grudniu br.).

Walory Programu „Katyń.. ocalić od zapomnienia” oraz jego znaczenie w pielęgnowaniu ciągłości przekazu pokoleń o istotnych wydarzeniach dla Polski, docenił Prezydent RP, prof. Lech Kaczyński, obejmując Program honorowym. W realizację Programu zaangażowały się także tak ważne instytucje, jak Narodowe Centrum Kultury, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich.

W kwietniu roku 1940 w leśnych dołach koło Katynia, Miednoje, Charkowa i innych miast Związku Radzieckiego pochowano ponad 20 000 oficerów Wojska Polskiego, policjantów i funkcjonariuszy Straży Więziennej, zamordowanych na rozkaz Stalina przez służby specjalne ZSRR. Warto, żeby w przededniu rocznicy tej straszliwej  Zbrodni jak najwięcej osób pochyliło się z szacunkiem nad mogiłami Ofiar, uczestnicząc z powagą w projekcie, którego celem jest uczczenie jej Bohaterów oraz zagwarantowanie jej pamięci w pokoleniach polskiego narodu.

Więcej informacji o Programie „Katyń… ocalić od zapomnienia” , formularz zgłoszenia i kontakty do osób, koordynujących Program, można znaleźć na stronie organizatora - Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza: parafiada.pl.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz