Pokój Augsburski 1555


Pokój Augsburski
Data Miejsce/a Strony Postanowienia Skutki
25 września 1555 r. Augsburg Cesarz Karol V : protestanccy książęta Rzeszy
  • Potwierdzał polityczny i religijny podział Rzeszy Niemieckiej.
  • Wprowadzał zasadę „cuius regio, eius religio” (czyja władza, tego religia). Oznaczało to, że wyznaniem obowiązującym na danym terenie ma być to, które wyznaje jego władca.
  • Zaprzeczenie wolności religijnej, ale zarazem uznanie równorzędności luteranizmu wobec katolicyzmu.
  • Przyczynił się do złagodzenia napięć religijnych w Rzeszy.
  • Pogłębił rozbicie polityczne Niemiec.

Pokój Augsburski (fragmenty):

„My, Ferdynand, (...…) oznajmiamy wszem wobec: (…...)

2. Ustanawiamy zatem, rozporządzamy, chcemy i rozkazujemy, aby odtąd nikt (...…) z jakichkolwiek przyczyn (…...) z drugimi nie spierał się, nie wojował, ale tylko jedna strona (stan) drugą powinna pozostawić przy następujących religijnych i ogólnych postanowieniach ułożonego pokoju powszechnego.

3. Nie ma też Cesarski Majestat, My, ani elektorowie, ni książęta, ni stany świętego państwa, prześladować żadnego stanu państwa z powodu (wyznawania) konfesji augsburskiej, ani inną drogą od tej religii wyznania augsburskiego, wiary, obrzędów kościelnych, zarządzeń i ceremonii (nie ma) odrywać, lecz tylko ma pozostawić w spokoju przy tejże religii.

4. W zamian zaś stany, które należą do wyznania augsburskiego, w równej mierze mają pozostawić bez nagabywania przy ich religii rzymski Majestat Cesarski, Nas i elektorów, książąt i inne stany państwa świętego, które stoją przy starej religii.

5. Jednak wszyscy inni, którzy do jednej z wyżej wymienionych religii nie należą, nie mają być niniejszym pokojem objęci, lecz zupełnie wyłączeni. (…...)

14. Ponieważ zaś w wielu wolnych miastach Rzeszy obydwie religie były uznawane, to także nadal mają tam pozostać i każda część ma drugą pozostawić w spokoju przy swojej religii.”


Bibliografia:

  1. Zbigniew Wójcik, Historia powszechna. Wiek XVI-XVII, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
  2. Wiek V-XV w źródłach, Wybór tekstów źródłowych..., opr. M Sobańska - Bondaruk i S.B. Lenard, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz