Kalendarium starożytnego Egiptu


DATA WYDARZENIE
IV tysiąclecie p.n.e. Okres prednastyczny w Egipcie. Konieczność prowadzenia robót irygacyjnych na dużą skalę przyspieszyła rozwój pierwszych form państwowości - jednostek terytorialnych, nazwanych później z grecka nomami. Zarysowała się różnica pomiędzy Egiptem Dolnym (Delta Nilu) a Górnm (dolina Nilu), która zaciążyła na całych późniejszych dziejach Egiptu. Początkowo powstało tam wiele drobnych państw, które z czasem zjednoczyły się.
ok. 3000 p.n.e. Powstanie egipskiego pisam obrazkowego, nazwanego hieroglifami (święte pismo). W piśmie tym można wyróżnić 3 rodzaje znaków: ideogramy, fonogramy, determinatywy. Z monumentalnego pisam obrazkowego powstało uproszczone pisamo hieratyczne, a w VII w. pismo demotyczne. Powstanie kalendarza egipskiego.
Początek III tysiąclecia p.n.e. Na terenie Egiptu istniały 2 państwa: Górny Egipt - wąska dolina biegnąca od I katarakty do nasady Delty oraz Dolny Egipt obejmujący Deltę Nilu. W rolnictwie wprowadzono pierwsze pługi
ok. 2850 p.n.e. Władca Górnego Egiptu Menes, założyciel I dynastii zjednoczył oba państwa. Stolicą było miasto Tinis.
ok. 2850-2250 p.n.e. Stare Państwo Egipsie (dynastia I-VI). Konsolidacja wewnętrzna państwa i umocnienie władzy faraonów, która z patriarchalnej przekształciła się we władzę despotyczną.
ok. 2500-2052 p.n.e. Pierwszy Okres Przejściowy (dynastia VII-X). Pod koniec panowania VI dynastii władza faraona upadła, wybuchł zamieszki skierowane przeciw możnym. Rozprężenie ogarnęło cały kraj.
2400 p.n.e. Wielka Piramida w Gizie.
ok. 2052-1778 p.n.e. Średnie Państwo (dynastia XI-XII). Władcy XI, a zwłaszcza XII dynastii, oigraniczywszy władzę naczelników nomów, przywróciła sprężystą administrację kraju. Wznowiono wielkie prace irygacyjne.
ok. 1878-1841 p.n.e. Panowanie Senusereta (Sesostris) III, faraona z XII dynastii. Utrwalił on panowanie egipskie nad północną Nubią.
ok. 1840-1792 p.n.e. Panowanie Amenemhata III. Był to okres największej potęgi władzy państwowej w czasach Średniego Państwa.
1778-1670 p.n.e. Drugi Okres Przejściowy (dynastia XIII-XIV). Po śmierci Amenemhata III nastąpił z nieznanych bliżej przyczyn ponowny rozpad kraju na drobne państewka.
1670-1570 p.n.e. Panowanie Hykosytów w Egipcie (dynastie XV i XVI).
1570-1100 p.n.e. Nowe Państwo Egipskie (dynastia XVIII-XX). Kraj za panowania XVIII dynastii został odbudowany.
1570-1545 p.n.e. Panowanie faraona Amazisa I. Wyzwoliwszy Egipt spod panowania Hykosów wyprawił się do Nubii i wcielił ją ponownie do Egiptu. Rozciągnął także zwierzchnictwo Egiptu nad miastem Byblos (Fenicja).
ok. 1505-1480 p.n.e. Panowanie królowej Hatszepsut. Prowadziła politykę pokojową, zajmując się gospodarczym podnisieniem kraju. Wznosiła wspaniałe budowle. Utraciła zdobycze terytorialne na wschodzie.
ok. 1500 p.n.e. Wynalezienie prymitywnego żurawia ułatwiającego rolnikom pracę przy nawadnianiu pól.
1491-1436 p.n.e. Panowanie faraona Totmesa III (Tutmotisa), któr doprowadził Nowe Państwo do szczytów potęgi.
ok. 1413-1377 p.n.e. Panowanie faraona Amenhotepa III (Amenofisa). Zręczny polityk zdołał obronić się przed wzrastającą potęgą Hetytów. W Tebach zbudował świątynię grobową z której zachowały się słynne kolosy Memnona.
ok. 1377-1358 p.n.e. Panowanie faraona Amenhotepa IV (Amenofisa). Reformatora religijnego. W miejsce tradycyjnego politeizmu wprowadził monoteizm, ogłaszając Słońce źródłem wszelkiego życia na ziemi. Przyjął imie Echnaton. Przeniósł stolicę z Teb do Acheton.
1345-1318 p.n.e. Panowanie faraona Horemheba I, byłego dowódcy wojsk, wyniesionego na tron przy poparciu kapłanów, dał początek nowej dynastii XIX.
1317-1301 p.n.e. Panowanie faraona Setiego I, który walcząc z Hetytami przyłączył część utraconych prowincji do Egiptu.
1301-1234 p.n.e. Panowanie Ramzesa II. Za jego rządów Egipt odzyskał mocarstwowe znaczenie. Dbał o rozwój kultury. Wznosił wspaniałe budowle.
ok. 1280 p.n.e. Zawarcie pokoju między Egiptem (Ramzesem II) i Hetytami (Hattusilisem III) na mocy, którego Egipt zatrzymał Palestnę i Fenicję natomiast Syria pozostała strefą wpływów hetyckich. Pakt ten został przypieczętowany małżenstwem córki króla Hetytów z faraonem.
1234-1220 p.n.e. Panowanie faraona Merenptaha, syna Ramzesa II. Nowe osłabienie Egiptu do czego przyczyniają się wędrówki tzw. „ludów morskich”, które w 2 połowie XVII w. z niewiadomych przyczyn wyruszyły z terenów naddunajskich i bałkańskich. Merenptah zdołał odeprzeć najeźdzców.
ok 1200 p.n.e. Wskutek najazdów ludów tracko-frygijskich upadło państwo Hetytów będące w końcu XII w. poważnym zagrożeniem dla Egiptu.
1197-1165 p.n.e. Ramzes III z dynastii XX toczył ciężke walki z ludami morskimi i zdołał ich zatrzymać na granicy Egiptu. Egipt utracił Palestynę i Fenicję.
ok. 1085 p.n.e. Herhor arcykapłan boga Amona w Tebach i głównodowodzący armii pozbawił korony faraona Ramzesa XII i sam zasiadł na tronie.
Poł. X w. p.n.e. Władzę w Egipcie zagarnął dowódca libijskich wojsk najemnych Szeszkonk. Założyciel XXII dynastii zw. libijską. Początek panowania dynastii obcego pochodzenia.
715-663 p.n.e. Panowanie w Egipcie XXV dynastii zw. nubijską lub etiopską.
671-663 p.n.e. Egipt pod panowaniem Aysrii .
663 p.n.e. Władca miasta Sais (położonego w Delcie Nilu) Psametyk I wykorzytsując powstanie w Babilonii przeciw Asyrii zrzucił jarzmo asyryjskie i przywrócił niezależność państwową Egiptu.
663-609 p.n.e. Panowanie Psametyka I. Wypędziwszy Nubijczyków z Górnego Egiptu i zjednoczył kraj.
ok. 609-594 p.n.e. Panowanie faraona Nechona II. Po zwycięstwie pod Megiddo zajął Jerozolimę, następnie opanował Syrię i dotarł do Eufratu. Z jego inicjatyty fenicjanie odbyli pierwszą wyprawę odkrywczą: objechali dookoła Afrykę.
525 p.n.e. Faraon Psametyk III został pobity (bitwa pod Peluzjum) przez króla Perskiego Kambyzesa II. Egipt stał się prowincją perską.
332 p.n.e. Aleksander Macedoński wkroczył do Egiptu
305 p.n.e. W wyniku walk diadochów, czyli byłych wodzów Aleksandra Wielkiego, władze w Egipcie objął Ptolemeusz I Soter. Założyciel nowej dynastii Ptolemeuszów.
305-30 p.n.e. Panowanie dynastii Ptolemeuszów. Egipt stał się niezależnym państwem hellenistycznym, którego władcy przejeli i rozbudowali egipski system biurokracji. Językiem urzędowym był grecki.
III w. p.n.e. Maneton kapan egipski w Heliopolis napisał w języku greckim historię Egiptu.
51-31 p.n.e. Panowanie Kleopatry VII z dynastii Ptolemeuszów, królowej Egiptu. Przez związek z Cezarem (46-44 p.n.e.), a następnie z Antoniuszem (41 p.n.e.), którego poślubiła w 37 r. p.n.e. usiłowała zachować niezależność Egiptu.
31 p.n.e. Bitwa pod Akcjum, po której wojska Oktawiana wkroczył do Egiptu. Kleopatra, aby nie wpaść w ręce zwycięzców popełniła samobójstwo.
30 p.n.e. Egipt stał się prowincją Rzymu.

Bibliografia:

  1. Stanisław Arnold, Władysław Kurkiewicz, Adam Tatomir, Wiesław Żurkowski, Dzieje Świata, Ludowa Spłódzielnia Wydawnicza 1976.
  2. Józef Wolski, Historia Powszechna, Starożytność, PWN, Warszawa 2002.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz