Hitlera, Himmlera i Bacha Zalewskiego IPN już nie ściga


IPN oddział w Krakowie zawiadomił w swoim komunikacie o umorzeniu śledztwa w sprawie zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości polegającej na wysiedleniu ludności polskiej z terenu powiatu wadowickiego w okresie od 1940 do 1942 roku w ramach germanizacji terenów wcielonych do III Rzeszy.

W stosunku do sprawców kierowniczych, podżegaczy i pomocników – wobec stwierdzenia, iż postępowanie karne, co do tego samego czynu, tej samej osoby zostało prawomocnie zakończonej, tj. na zasadzie art. 17 § 1 pkt 7 kpk,

W stosunku do Adolfa Hitlera, Heinricha Himmlera, Ericha von dem Bacha Zalewskiego wobec śmierci sprawców, tj. na zasadzie art. 17 § 1 pkt 5 kpk.

Kodeks postępowania karnego:

Art. 17. § 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:
1) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia,
2) czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa,
3) społeczna szkodliwość czynu jest znikoma,
4) ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze,
5) oskarżony zmarł,
6) nastąpiło przedawnienie karalności,
7) postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się, (...)

Zastanawiać może sens wszczynania śledztwa w sytuacji, gdy powszechnie jest wiadome, że oskarżeni nie żyją. Czy nie jest to ośmieszanie polskiego wymiaru sprawiedliwości? Śledztwo toczyło się wszak w stosunku do osób, które nie można ani ukarać ani skazać. Daremne więc było przesłuchiwanie ponad 150 świadków w tej sprawie i tracenie energii i czasu IPN skoro finał był oczywisty.

Jeśli historycy chcieli tę sprawę opracować nie powinni używać do tego prokuratury i uruchamiać całego wymiaru sprawiedliwości wiedząc, że i tak śledztwo będzie musiało być umorzone.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz