Plebiscyt na Książkę Historyczną Roku 2009 został rozstrzygnięty


Historia starożytnych Greków tom II - B. Bravo, A. Wolicki, M. Węcowski, E. Wipszycka Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i Historia stosunków polsko-japońskich 1904-1945 - E. Pałasz-Rutkowska, A.T. Romer, Trio zwyciężyły w Plebiscycie na Książkę Historyczną Roku. Za najlepszego wydawcę książek historycznych roku nasi czytelnicy uznali wydawnictwo Inforteditions.

Plebiscyt trwał od 18 stycznia i przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie wydawnictwa i nasi czytelnicy mogli zgłaszać nominacje do Plebiscytu w trzech kategoriach. Następnie od 5 do 17 lutego można było za pomocą sondy oddawać głosy na swoich faworytów. Łącznie oddano 276 głosów w trzech kategoriach.

W kategorii najlepsza książka historyczna roku od starożytności do końca XIX w. za najlepszą nasi czytelnicy uznali:

Historia starożytnych Greków t.2 - Benedetto Bravo, Marek Węcowski, Ewa Wipszycka, Aleksander Wolicki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. (24% głosów).

 

W uzasadnieniu podano:

„Dzieło w każdym calu przemyślane pod względem metodologicznym, nowoczesne i niezwykle użyteczne. Potrzeba wydania tego ze wszech miar wartościowego opracowania była ewidentna, wypełniło ono bowiem dotkliwą lukę na naszym rynku wydawniczym.

Koncepcja przedstawienia dziejów starożytnych Greków (nie Grecji), nie tylko na terenie Grecji właściwej, ale i w Italii, Macedoniii i nad Morzem Czarnym zasługuje na uznanie, gdyż daje ona możliwość szerokiego pokazania zarazem wspólnych i specyficznych problemów greckiej oikumene, odnoszących się do takich sfer jak religia, kultura, gospodarka czy sprawy społeczne.

Historia starożytnej Grecji jest tą dziedziną dziejów antycznych w której stale zmienia się bardzo wiele, skutkiem czego jest nie tylko nieustanne powiększanie się zasobu wiedzy, ale i rewizja wielu od dawna ustalonych sądów. Specjalizacja, która ma miejsce w każdej dziedzine nauki, stała się udziałem także nauk historycznych. Nie tylko studenci nie są w stanie ocenić, które z sądów wyrażanych na stronach dostępnych podręczników zachowują jeszcze swoją aktualność, a które należą już tylko do dziejów nauki. W takim samym położeniu znajdują się często również wykładowcy, gdyż nie są w stanie ogarnąć całej najnowszej literatury naukowej ani też śledzić wszystkich nowych kierunków badań. W tej sytuacji potrzeba posiadania w praktyce dydaktycznej opracowania łączącego cechy podręcznika i krytycznego przewodnika ukazującego obecny stan badań nad historią Grecji nie ulega wątpliwości.

To pozycja obowiązkowa nie tylko w bibliotekach naukowych (takich jak biblioteki uniwersyteckie i księgozbiory placówek i towarzystw naukowych, instytutów, zakładów, pracowni itd.), ale także zbiorach prywatnych ludzi nauki i kultury, pracowników, doktorantów i studentów historii, filologii klasycznej, archeologii, filozofii, kultury antycznej i śródziemnomorskiej, kulturoznawstwa, studiów śródziemnomorskich i neogreckich, a poza tym – szerokiej rzeszy nauczycieli i miłośników antyku.”

Drugie miejsce zajęła książka: Broń wojsk polskich w okresie średniowiecza, Michał Bogacki, Replika. (13% głosów).

Trzecie miejsce zajęły książki: Kultura ludowa we wczesnośredniowiecznej Europie, Peter Burke, WUW i Głośne rzymskie procesy karne - Maciej Jońca, Ossolineum. (12% głosów).

W kategorii najlepsza książka historyczna roku XX i XXI w. za najlepszą nasi czytelnicy uznali:

Historia stosunków polsko-japońskich 1904-1945, Ewa Pałasz-Rutkowska, Andrzej T. Romer, Trio. (30% głosów).

W uzasadnieniu podano:

„Czytelnik zafascynowany Krajem Kwitnącej Wiśni nie otrzymuje corocznie zbyt wielu publikacji na ten temat. Pojawienie się takiej perełki na rynku wydawniczym to naprawdę niezwykłe wydarzenie. Książka ta jest klasą samą dla siebie. Wzbogacona ciekawym materiałem źródłowym rzuca nowe światło na stosunki polsko-japońskie i przybliża nam tamten czas. Książka stawia przed czytelnikiem bardzo ważne pytanie odnośnie tego, co nas łączy z tak odległym geograficznie narodem Wysp Japońskich. Rzecz się po prostu czyta.”

Drugie miejsce zajęła książka: Auto-Moto PRL. Władcy dróg i poboczy, Adam Zakrzewski, Demart. (28% głosów).

Trzecie miejsce zajęła książka: Generał broni Władysław Anders. Wybór pism i rozkazów, red. nauk. Bogusław Polak, WUW. (9% głosów).

W kategorii wydawca książek historycznych roku za najlepszego nasi czytelnicy uznali:

Wydawnictwo Inforteditions. (28.6% głosów).

W uzasadnieniu podano:

„Domeną tego wydawnictwa są tematyki słabo opisane i słabo znane. Wydawnictwo istnieje bodajże 5 lat, a nie przypominam sobie, by kiedykolwiek odgrzało „starego kotleta” i wydawało książkę nic nie wnoszącą do bardzo znanego tematu. Książki „Infortu” szczególnie przyczyniły się do poszerzenia naszego stanu wiedzy na temat wojskowości Rzeczypospolitej Obojga Narodów (ubiegłoroczny Orynin, powstanie kozackie 1637, książki na temat powstania Chmielnickiego, „potopu”, starć litewsko-moskiewskich, czy wojen tureckich). W ofercie wydawnictwa znajdują się też prace dotyczące starożytności (ubiegłoroczne powstanie Spartakusa, podboje Aleksandra Wielkiego), wczesnej nowożytności (wojny włoskie) czy I wojny światowej (Passchendaele). Inforteditions odpowiada też za wydanie wielu materiałów z konferencji i studiów historycznych.”

Drugie miejsce zajęło wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. (27.3% głosów).

Trzecie miejsce zajęło wydawnictwo: Wydawnictwo DiG. (16.9% głosów)

Zostaw własny komentarz