II Festiwal Dyplomatyczny w Krakowie


Już za tydzień, 11. kwietnia rozpocznie się w Krakowie trzydniowy Festiwal Dyplomatycznyorganizowany przez Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ. Jest to interdyscyplinarne wydarzenie, na które zaproszeni są wszyscy zainteresowani problematyką stosunków międzynarodowych.

Tegoroczny temat – „Państwo jako czynnik konfliktogenny” został opracowany zarówno przez wybitnych ekspertów, jak i studentów – harmonogram wystąpień znajduje się poniżej.

Jeden z najważniejszych elementów Festiwalu Dyplomatycznego – Turniej Negocjacyjny, w którym uczestnicy będą negocjować porozumienie przynoszące największe korzyści, został przygotowany przez firmęNeraida, z kolei nagrodę główną dla zwycięzców Turnieju, wyjazd do Brukseli do Parlamentu Europejskiego sponsoruje euro posłanka Róża Thun. Nagrody książkowe dla uczestników przekazały portale „konflikty.pl” oraz” historia.org.pl”. Aby zapoznać szeroką publiczność ze specyfiką procesów negocjacyjnych, ostatnia runda Turniejuzostanie otwarta dla widzów. Dla uczestników konferencji przewidziane zostały również bezpłatne warsztaty z negocjacji przygotowywane przez organizację studencką Neolution. Zgłoszenia przyjmowane są do 7 kwietnia, na adres:festiwal.dyplomatyczny@kssm.pl

Szczegóły wydarzenia są dostępne na stronie Festiwalu Dyplomatycznegofestiwal.kssm.pl oraz na stronie Festiwalu na portalu Facebook.

Plan konferencji:

Wtorek (12 kwietnia)

Słowo wstępne Prorektora UJ ds. dydaktyki prof. dra hab. Andrzeja Manii (11:00)

- 11:20/11:30-12:30: I panel ekspercki: Państwo jako czynnik konfliktogenny – teoria tematu

dr hab. Piotr Kimla (INPiSM UJ): O nieprzezwyciężalności stanu natury

dr Justyna Arendarska (Instytut Studiów Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych UWr):Negocjacje jako instrument miękkiej siły w stosunkach międzynarodowych

Przerwa

- 12:45-14:15: II panel ekspercki: Państwo uniwersalną przyczyną konfliktów

prof. dr hab. Ryszard M. Czarny (INPiSM UJ) – Daleka Północ w stosunkach międzynarodowych

dr hab. Artur Gruszczak (INPiSM UJ): „Wydrążone państwo” – dylematy bezpieczeństwa w świecie biopolityki

dr Konrad Pawłowski (Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie): Serbia wobec konfliktów etnicznych na obszarze byłej Jugosławii (1991-1995)

Przerwa obiadowa

- 15:30-17:00 III panel ekspercki: Państwo czynnikiem konfliktogennym – Bliski Wschód

dr Jarosław Jarząbek (Instytut Studiów Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych UWr): Ruchy narodowowyzwoleńcze i procesy państwowotwórcze jako czynnik konfliktogenny na przykładzie palestyńskiego ruchu narodowego

dr Marcin Szydzisz (Instytut Studiów Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych UWr): Polityka rządu izraelskiego wobec osadnictwa żydowskiego na obszarze Zachodniego Brzegu i wschodniej Jerozolizmy.

Środa (13 kwietnia)

- 10:00-11:30: IV panel ekspercki: Państwo czynnikiem konfliktogennym – Azja Wschodnia i Południowa

dr hab. Jakub Polit (IH UJ): Tradycja przemocy czy konsensusu? Uwarunkowania konfliktów w Azji Wschodniej

dr Marcin Grabowski (INPiSM UJ): Sytuacja strategiczna w regionie Azji i Pacyfiku w początkach XXI w. – szanse i zagrożenia

dr Jakub Stępień (UJ) – Konflikt indyjsko-pakistański i jego konsekwencje w regionie

Przerwa

Wystąpienie Jima Hockinga, dyrektora i założyciela, działającej w Afryce, organizacji humanitarnej ICDI (1145-1215).

Przerwa

- 12:30-13;30 panel studencki

Mariusz Kusion (UJ): Francafrique jako przedmiot rywalizacji w stosunkach międzynarodowych

Aleksandra Korczyc (UWr): Konflikt w Demokratycznej Republice Konga – „jądro ciemności”; przemilczenie świata

Hanna Barbara Banaś (UWr): Ius in bello - „praktyczny podręcznik” prowadzenia wojny?

Przemysław Brzuszczak: Kulturowy margines oceny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka a wolność sumienia i wyznania. Sprawa Leyla Sahin przeciwkoTurcji (noszenie chust islamskich w szkole publicznej)

Obiad

Zakończenie konferencji

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz