Pamiętamy na okrągło


„Pamiętamy na okrągło” to projekt, polegający na wyborze najważniejszych rocznic historycznych w danym roku i przypomnieniu o nich na łamach portalu „historia.org.pl”.

W ramach projektu przewidziany jest szereg rozmaitych działań, których celem jest upamiętnienie najważniejszych rocznic mających miejsce między kartami kalendarzy w każdym roku. Wszelkie inicjatywy podejmowane w ciągu trwania akcji będą kierowane do grona czytelników „historia.org.pl”, do którego należą przede wszystkim uczniowie i studenci. Organizatorzy jako priorytety wyznaczyli sobie - szerzenie świadomości historycznej, budzenie pamięci, tam gdzie już dawno wygasła oraz kształtowanie obywatelskiej postawy.

Realizacja projektu obejmuje cały rok. Obchodom poszczególnych rocznic będą towarzyszyć m.in. artykuły, wywiady, felietony, konkursy z nagrodami i wiele innych form działania, stanowiących symboliczny hołd i uznanie dla wszystkich podniosłych wydarzeń, o których przypomina nam upływający czas. Pozwala tym samym odnaleźć nasze miejsce wśród tego, co dzieje się teraz, a wraz z chwilą następną staje się historią. Pomaga dostrzec cienką granicę między dniem dzisiejszym a zmierzchem przeszłości . Nie chodzi przecież o marmurowe wspomnienia, pamięć wykutą w mogiłach, szacunek powiewający na masztach. Liczy się pamięć i żywa świadomość swojej historii.

Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum.Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz