Konferencja naukowa: „Janusz Kurtyka - Rzeczypospolitej historyk i urzędnik”


W dniach 15-16 kwietnia 2011 r. w Krakowie odbędzie się konferencja naukowa poświęcona działalności śp. prof. Janusza Kurtyki, w pierwszą rocznicę jego tragicznej śmierci.

Konferencja jest jednym z elementów obchodów rocznicy śmierci śp. prof. Janusza Kurtyki, które organizuje IPN. Wcześniej m.in. odsłonięto i poświęcono w Kościele Reformatorów pamiątkową tablicę.

Sesja organizowana jest przez: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Stowarzyszenie NZS 1980, Koło Naukowe Historyków Studentów UJ.

Program konferencji:

15 kwietnia 2011 r., piątek

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Aula Wincentego Danka, ul. Podchorążych 2:

9:30 otwarcie konferencji

prof. Zdzisław Noga (dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego);
dr hab., prof. UJ Stanisław A. Sroka (dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego);
Waldemar Bukowski (kierownik Pracowni Słownika Historyczno-Geografi cznego Małopolski Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk).

Waldemar Bukowski - Janusz Kurtyka - badacz dziejów Polski średniowiecznej i wczesnonowożytnej;
dr Franciszek Sikora - Udział Janusza Kurtyki w pracach nad „Słownikiem historyczno-geograficznym woj. krakowskiego w średniowieczu” i jego studia nad dziejami osadnictwa;
dr hab., prof. UMK Jan Wroniszewski - Genealogia i biografi styka w badaniach Janusza Kurtyki;
prof. Tomasz Jurek - Historia społeczna w badaniach Janusza Kurtyki;
dr hab., prof. UŚ Jerzy Sperka - „Theatrum politicum” jako przedmiot badań Janusza Kurtyki;

dyskusja

12:15-12:30 przerwa

dr hab., prof. UR Zdzisław Budzyński - Podole w dorobku i projektach badawczych Janusza Kurtyki;
dr Witalij Michałowski - Badania Janusza Kurtyki nad Podolem na tle nowszej historiografi i ukraińskiej;
Mariusz Machynia, dr Marian Wolski - Projekt badawczy „Zapomniane pomniki cywilizacji europejskiej. Zespół ksiąg ziemskich i grodzkich w zasobie Centralnego Państwowego Historycznego Archiwum w Kijowie”. Dotychczasowy dorobek zespołu i perspektywa prac;
Maciej Wilamowski - O warsztacie badawczym Janusza Kurtyki;

dyskusja i podsumowanie obrad

Maciej Wilamowski - Prezentacja zbioru prac Janusza Kurtyki: „Podole w czasach jagiellońskich 1394-1572”, Kraków 2011, Societas Vistulana.

15:00 zakończenie obrad

16:30-18:30 konferencja studencka dedykowana Januszowi Kurtyce (organizowana przez Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)

Aula im. ks. Józefa Tischnera, Instytut Historii UJ, ul. Gołębia 13

16 kwietnia 2011 r., sobota

8:30 Msza Święta w intencji śp. Janusza Kurtyki (Kolegiata Akademicka św. Anny w Krakowie)

Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 35:

10:00 otwarcie konferencji

dr hab., prof. UJ Stanisław Sroka (dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego);
Zuzanna Kurtyka;
dr Franciszek Gryciuk (p.o. prezes Instytutu Pamięci Narodowej);
dr Marek Lasota (dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie).

dr Janusz Pezda - Janusz Kurtyka - działacz Koła Naukowego Historyków Studentów UJ i Niezależnego Zrzeszenia Studentów UJ;
Kazimierz Krajewski - Janusz Kurtyka - strażnik pamięci „Żołnierzy Wyklętych”;
dr Filip Musiał - Janusz Kurtyka - redaktor „Zeszytów Historycznych WiN-u” i prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość;
prof. Jan Draus - Janusz Kurtyka - wykładowca i dydaktyk.

11:40-12:00 przerwa

prof. Ryszard Terlecki - Janusz Kurtyka - dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie;
Mateusz Szpytma - Janusz Kurtyka - prezes Instytutu Pamięci Narodowej;
prof. Jurij Szapował, dr Serhij Kokin - Rola Janusza Kurtyki w intensyfi kacji współpracy IPN ze Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy i innymi instytucjami ukraińskimi;
dr Maciej Korkuć - Janusz Kurtyka - Historia najnowsza a polityka pamięci;
dr Barbara Fedyszak-Radziejowska - Analiza jakościowa zawartości prasy dotyczącej Janusza Kurtyki;
Wojciech Frazik - Prezentacja książki Janusza Kurtyki: „Z dziejów agonii i podboju. Prace zebrane z zakresu najnowszej historii Polski”, Kraków 2011, Oddział IPN w Krakowie – Arcana.

14:00 zakończenie obrad

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz