Zmarł prof. Gerard Labuda


W dniu 1 października 2010 roku polska nauka straciła kolejną wielką postać. W Poznaniu zmarł wybitny polski historyk-mediewista, profesor Gerard Labuda. Miał 94 lata.

Gerard Labuda

Gerard Labuda / fot. iz.poznan.pl

Urodzony 28 grudnia 1916 roku w Nowej Hucie k/Kartuz. Przez większość swojego życia związany z Poznaniem. Tam zaczynał swoje studia historyczne, przerwane przez wybuch drugiej wojny światowej. Naukę kontynuował na Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Tam w 1943 roku uzyskał tytuł magistra dzięki rozprawie Polska i krzyżacka misja w Prusach. Rok później już uzyskał stopień doktora w oparciu o pracę Założenia Arcybiskupstwa Magdeburskiego i Biskupstwa Poznańskiego na tle wschodniej polityki misyjnej. Habilitował się w 1946 roku na podstawie pracy Studia nad początkami państwa polskiego. Po wojnie związał się już na stałe z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, gdzie od 1962-1965 roku był rektorem. Przez dość długi okres czasu działał również w ramach Polskiej Akademii Nauk i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Przez wszystkie lata swojej pracy dydaktycznej wypromował blisko 100 magistrów i kilkudziesięciu doktorów.

Odznaczony wieloma orderami, w tym Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą oraz Oficerskim i Kawalerskim Orderem Odrodzenia Polski. Uhonorowany tytułami doktora honoris causa przez najważniejszych ośrodki naukowe w Polsce: Uniwersytet Gdański, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Jagielloński, Warszawski i Szczeciński.

Wśród zbioru jego prac, których zebrało się łącznie około 2 tys., znajdziemy takie jak:

Państwo Samona, Kraków 1949
Słowiańszczyzna pierwotna, Warszawa 1954.
Fragment dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej, t. 1-3, Poznań 1960, 1964, 1975.
Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Gospodarka-Społeczeństwo-Państwo-Ideologia (razem z Marianem Biskupem), Gdańsk 1986;
Kaszubi i ich dzieje, Gdańsk 1996;
Mieszko I, Wrocław 2002;
Historia Kaszubów w dziejach Pomorza t. 1 Czasy średniowieczne, Gdańsk 2006;
Mieszko II. Król Polski (1025-1034), Poznań 2008;
Rozważania nad teorią i historią kultury i cywilizacji, Poznań 2008;
Historia dyplomacji (redakcja);
Słownik starożytności słowiańskich (redakcja);
Polski Słownik Biograficzny (redakcja).


Bibliografia:

  1. poznan.gazeta.pl [dostęp na: 1.10.2010 r.]
  2. amu.edu.pl [dostęp na: 1.10.2010 r.]
  3. wikipedia.pl [dostęp na: 1.10.2010 r.]

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz