„Wojska amerykańskie w Wietnamie 1965-1973” - G.L. Rottman - recenzja


Wojna w Wietnamie pomimo tego że była i jest konfliktem medialnym, który można spotkać praktycznie wszędzie od tematyki filmów poczynając na wargamingu kończąc. Nie spotkała się ona jednak ze znaczącym zainteresowaniem polskich badaczy, które w znacznej mierze oscyluje albo wokół kwestii politycznych czy tylko niektórych związanych z nią zagadnień1. W zeszłym roku wydawnictwo Bellona powiększyła liczbę publikacji jej poświęconych wydając prace Przemysława Benkena2, a także Gordona L. Rottmana3 pt. Wojska amerykańskie w Wietnamie 1965-1973, której recenzja została przedstawiona poniżej.
Pracę zacznę omawiać od zaprezentowania jej układu. Możemy ją podzielić na dwie części. Pierwsza z nich zajmuje się omówieniem struktur, organizacji uzbrojenia, a także taktyki i sposobów dowodzenia armii amerykańskiej w Wietnamie. Druga natomiast przedstawia jej działania zbrojne.

Przejdę teraz do omówienia jej zalet. Pierwszym i w zasadzie najważniejszym jest rozdział poświęcony strukturom i organizacji. Autor omówił w nim wszystkie typy formacji jakie zostały wysłane do tego kraju, dużo miejsca poświęcając ich wyposażeniu. Tekst główny, napisany zresztą przyjemnym dla czytelnika językiem, uzupełniają ilustrujące go schematy i tabele, które pomagają czytelnikowi zobrazować i lepiej zrozumieć podawane przez G.L. Rottmana informacje. Powinien on przez to znaleźć wśród nich największe zainteresowanie. Pewną wartość posiadają również rozdziały poświęcone (w nich również mamy schematy) o taktyce, uzbrojeniu, dowodzeniu i łączności, które dostarczają czytelnikowi podstawowych informacji na ich temat. W zdecydowanym mniejszym stopniu dotyczy to ostatniego rozdziału poświęconego toczonym działaniom zbrojnym. Który w praktyce jest tylko warty uwagi ze względu na zamieszczone w nim struktury formacji, które zostały w nim ukazane. Jednakże czytelnik po ich lekturze może poczuć lekki niedosyt spowodowane zbyt skrótowym przedstawieniem tych zagadnień, które powinny zostać zaprezentowane w osobnych publikacjach im poświęconym. Co wyszłoby temu opracowaniu tylko na dobre. Szeroka gama tematyczna jaka pojawia się bowiem w książce powoduje, że staje się ona raczej skrótowa niż szczegółowa. Przez co ona na tym znacząco traci.

Na koniec kilka słów o tłumaczeniu pracy. Zostało ono dokonane przez Jakuba M. Rawinisa, który wywiązał się ze swojego zadania. Słowa uznania należą się za pozostawienie nazw jednostek i ich dewiz, a także określeń slangowych w oryginale, dodając polską wersję w nawiasie, a także kilka przypisów, w których zostały wytłumaczone pojawiające się w tekście nieznane polskiemu czytelnikowi określenia.

Bibliografia pracy prezentuje się skromnie. Liczy ona tylko dziesięć pozycji, a także jeden odnośnik do strony internetowej, która zawiera publikacje z serii „Vietnam Studies”. Stanowiąc pewną bazę wyjściową dla dalszych studiów własnych.

Jeżeli chodzi o szatę graficzną. W porównaniu do pierwszych wydawanych przez Bellonę Osprey’ów, które charakteryzowały się raczej średnią jakością klejenia, to tu należy się pochwała dla Wydawnictwa za zmianę drukarni, a tym samym lepsze klejeniem pracy. Co powoduje, że praca jest trwalsza. Jednakże jako że została wydana w miękkiej oprawie, jest to tylko nieznaczne pocieszenie. Książkę uzupełnia kilkadziesiąt czarnobiałych, jak i kolorowych zdjęć, które ukazują głównie używany sprzęt, żołnierzy, a także naszywki prezentowanych w drugiej części jednostek. Urozmaicając tym samym materiał ilustracyjny. Ponadto zamieszczono w niej dziewięć map, z których dwie ogólne Wietnamu pozostałe zaś wybrane bitwy wybranych jednostek.

Podsumowując. Książkę trudno jednoznacznie komuś polecić jako całość. Jego najwartościowszą część czyli I rozdział znajdzie na pewno uznanie pośród miłośników struktur i organizacji, którzy mają go nie tylko dosyć dobrze opisany, ale również zilustrowany. Ci, którzy interesują się każdym z poruszanych w opracowaniu tematów muszą zajrzeć po prostu do innych publikacji. Ponieważ ich tej książce nie znajdą. Może stanowić pewien rodzaj ogólnego przewodnik po tej tematyce dla początkujących, ale nic poza tym.

Plus minus:
Na plus: 

+ styl Autora
+ rozdział poświęcony strukturom i organizacji wojsk
+ tematyka
+ tabele, schematy
+ dobra jakość tłumaczenia
+ ilustracje
+ mapy
+ indeks i wykaz skrótów
Na minus:
- zbyt ogólne poruszenie poruszanych w książce zagadnień
- skromna bibliografia
- literówki i drobne wpadki tłumacza
- mnogość poruszanych w pracy tematów, które powinny zostać poruszone w osobnych publikacjach
- miękka oprawa

Tytuł: Wojska amerykańskie w Wietnamie 1965-1973
Autor: Gordon L. Rottman
Tłumacz: Jakub M. Rawinis
Wydawca: Bellona
Data wydania: 2010
ISBN/EAN: 978-83-11-11931-4
Liczba stron: 96
Oprawa: miękka
Cena: ok. 29 zł
Ocena recenzenta: 7.5/10

  1. Z ważniejszych polskich publikacji należy wymienić: A. Dmochowski, Wietnam 1962-1975, Warszawa 2003, A. Dmochowski, Wietnam. Wojna bez zwycięzców, Warszawa 1991, B. Stech, Wojna powietrzna nad Wietnamem, Warszawa 1995, B. Stech, Wietnam 68, Warszawa 1993, P. Ostaszewski, Wietnam - najdłuższy konflikt powojennego świata, 1945-1975. []
  2. Praca nosiła tytuł Ofensywa Tet 1968. []
  3. Jest byłym żołnierzem armii Stanów Zjednoczonych, w której służył m.in. w Siłach Specjalnych i uczestnikiem wojny w Wietnamie (l. 1969-1970). Jest niezależnym autorem, który napisał wiele książek dla wydawnictwa Osprey Publishing za: http://www.ospreypublishing.com/authors/gordon_l_rottman[dostęp na: 30.01.2011] []

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Opinie i ocena zawarte w recenzji wyrażają wyłącznie zdanie recenzenta, nie musi być ono zgodne ze stanowiskiem redakcji. Z naszą skalę ocen i sposobem oceny możesz zapoznać się tutaj. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanej recenzji, by to zrobić wystarczy podać swój nick i e-mail. O naszych recenzjach możesz także porozmawiać na naszym forum. Na profilu "historia.org.pl" na Facebooku na bieżąco informujemy o nowych recenzjach. Możesz także napisać własną recenzję i wysłać ją na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz