Artykuły z tagiem:: "rok wydania – 2010"

„Przerwane życiorysy – Obława Augustowska, lipiec 1945 r.” A. Maciejowska - recenzja

„Przerwane życiorysy – Obława Augustowska, lipiec 1945 r.” A. Maciejowska - recenzja

Książka Alicji Maciejowskiej wydana przez IPN Oddział w Białymstoku, to owoc kilkuletniej pracy Obywatelskiego Komitetu Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny Zaginionych w lipcu 1945 roku. Natomiast Obława Augustowska przeprowadzona kilka miesięcy po zakończeniu II wojny światowej, to akcja antypartyzancka wojsk radzieckich (oraz wspomagających je oddziałów WP i UB). W wyniku tej operacji zaginęło bez wieści co najmniej […]

„Obława Augustowska lipiec 1945 r. Wybór źródeł” - red. J. J. Milewski, A. Pyżewska - recenzja

„Obława Augustowska lipiec 1945 r. Wybór źródeł” - red. J. J. Milewski, A. Pyżewska - recenzja

W roku 2010 Instytut Pamięci Narodowej wydał cały szereg niezwykle wartościowych publikacji. Jedną z takich książek jest Obława Augustowska lipiec 1945 r. Wybór źródeł, opublikowana przez IPN-owski Oddział w Białymstoku, przypominająca - być może nieznane ogółowi rodaków - wydarzenie jakie miało miejsce latem 1945 roku w rejonie Augustowa.

„Polska na filmowo. Gdzie kręcono znane filmy i seriale” – M. Szymański – recenzja

„Polska na filmowo. Gdzie kręcono znane filmy i seriale” – M. Szymański – recenzja

Polska na filmowo to interesująca pozycja nie tylko dla miłośników kina, ale także dla tych wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć malownicze, ale mało znane miejsca w Polsce. Jak się okazuje, właśnie w takich niepopularnych, a czasem nawet niepozornych lokalizacjach powstają filmy i seriale, za którymi przepadają widzowie. Są też miejsca bardzo znane, uchwycone jednak w filmie […]

„Podkarpacie” – M. Wideryński – recenzja

„Podkarpacie” – M. Wideryński – recenzja

W Wydawnictwie BOSZ już od jakiegoś czasu ukazuje się bardzo ciekawa, pod względem tematycznym i estetycznym, seria „BOSZ-region”. W 2010 roku pod egidą tego zbioru ukazał się tom zatytułowany Podkarpacie. Wszystkie publikacje, które pojawiają się we wspomnianej serii, to albumy fotograficzne skupiające swą uwagę na najpiękniejszych regionach Polski. Autorem recenzowanego tomu jest Mariusz Wideryński.

„Religia Słowian” – A. Szyjewski – recenzja (2)

„Religia Słowian” – A. Szyjewski – recenzja (2)

Multidefiniowalny termin „kultura„ odnosi się do wszelkich wytworów ludzkich począwszy od materialnych, a na duchowych kończąc. Skoro przyjęto taką oto zasadę, to wobec powyższego ”religia” również musi wchodzić w skład szeroko pojętej kultury ludzkiej. Jest jej częścią składową, wyznacznikiem takiej bądź innej wspólnoty społecznej, a nawet szerzej, narodowej. Gwarantuje system postaw, zasad, jakimi kierować się […]

„Broń rakietowa w II wojnie światowej” - I. Witkowski - recenzja

„Broń rakietowa w II wojnie światowej” - I. Witkowski - recenzja

Za pośrednictwem wydawnictwa WIS-2 do rąk czytelnika trafia publikacja poruszająca zagadnienie broni rakietowej podczas II wojny światowej. Dzięki tej książce czytelnik będzie mógł się zapoznać z przeróżnymi konstrukcjami broni rakietowych, które powstały w największych krajach – uczestnikach tego konfliktu zbrojnego.

„Anioły” – E. Lucie-Smith – recenzja

„Anioły” – E. Lucie-Smith – recenzja

„Nie ma nic dziwnego w tym, że wizerunek anioła zmieniał się wraz z upływem czasu – po prostu, w miarę rozwoju ludzkości, ujawniały nam swoje kolejne oblicza. Życie jest dziś tak skomplikowane, że coraz chętniej widzimy w aniołach przede wszystkim pocieszycieli, niebiańskich opiekunów lub przewodników”.

„Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek)” – S. Rosik – recenzja

„Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek)” – S. Rosik – recenzja

Konwersja, z języka łacińskiego convertere, oznacza zmianę wyznania w kręgu religii chrześcijańskiej lub też zmianę innej religii na chrześcijańską. Za sprawą działalności chrystianizacyjnej biskupa Bambergu Ottona w XII wieku takiemu procesowi poddało się (dobrowolnie lub pod przymusem) nadbałtyckie plemię Pomorzan, które, w odróżnieniu od Polski, Niemiec czy krajów skandynawskich, oscylowało wokół pogańskiej kultury duchowej.

„Kobiety w życiu Mickiewicza” – S. Koper – recenzja

„Kobiety w życiu Mickiewicza” – S. Koper – recenzja

Swą kolejną książkę Sławomir Koper poświęcił kobietom, z którymi w mniejszym lub większym stopniu związany był Adam Mickiewicz. Jak pisze autor, niektóre relacje były czysto platoniczne, jednak większość została sfinalizowana romansem. Miłosne historie z życia poety zostały przekazane w sposób klarowny i często dosadny. Oprócz nich znajdziemy w książce informacje o przyjaciołach wieszcza z różnych […]

„Władysław Łokietek. Niezłomny czy nikczemny?” – A. Zieliński – recenzja

„Władysław Łokietek. Niezłomny czy nikczemny?” – A. Zieliński – recenzja

W roku 2010 Andrzej Zieliński wydaje książkę Władysław Łokietek. Niezłomny czy nikczemny? – monografię Władysława Łokietka, która jest inna od wielu dotychczasowych. Autor raz jeszcze prześledził losy króla, opisał je i postanowił odpowiedzieć na pytanie, które zapewne wielu historyków czy też amatorów historii sobie zadaje.