Prof. Joachim Benyskiewicz nie żyje


Historyk, regionalista i twórca zielonogórskiej szkoły historycznej Profesor Joachim Benyskiewicz nie żyje. Zmarł wczoraj, 12 kwietnia. Miał 76 lat.

Joachim Benyszkiewicz

Profesor Joachim Benyskiewicz / fot. bu.uz.zgora.pl

Urodził się 7 marca 1936 roku w Nowym Kramsku na tzw. Pograniczu (niem. Grenzmark Posen Westpreussen), gdzie uczęszczał w czasie II wojny światowej do szkoły podstawowej. Maturę obronił w Liceum Pedagogicznym w Sulechowie, gdzie znaczny wpływ na rozwój jego historycznych pasji miał dr Wiesław Sauter. Od 1956 pracował jako nauczyciel w Kargowej, Podmokłej i Uściu. Od 1962 roku zatrudniono go na stanowisku starszego asystenta w Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Zielonej Górze. Studia historyczne ukończył w 1962 roku na Wydziale Filozoficzno – Historycznym UAM w Poznaniu. Sześć lat później obronił rozprawę doktorską pt. Położenie Polaków w Marchii Granicznej w latach 1919-1943 u prof. Jana Wąsickiego, a dziesięć lat później przeprowadził przewód habilitacyjny, którego podstawą stała się, wydana w 1976 roku książka pt. Posłowie polscy w Berlinie w 1866-1890. Obie prace Położenie… oraz Posłowie… są jednymi z najważniejszych pozycji w dorobku naukowym Profesora.

Współtworzył zielonogórską szkołę historyczną na Wyższej Szkole Pedagogicznej, gdzie wykładał jako pracownik naukowy. W 1996 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a dwa lata później – zwyczajnego. Przepracował 55 lat najpierw na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, a od 2001 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim, prowadząc wykłady z dziewiętnastowiecznej i międzywojennej historii Polski.

Jego zainteresowania badawcze dotyczyły stosunków narodowościowych na pograniczu polsko – niemieckim, dziejów politycznych Polski lat 1918 – 1939 oraz położenie ludności polskiej w zaborze pruskim. Aktywnie działał w Polskim Towarzystwie Historycznym, w Lubuskim Towarzystwie Naukowym w Zielonej Górze i w Instytucie Śląskim w Opolu. W latach 1988 – 1999 był przewodniczącym Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej. Do innych najważniejszych prac Profesora należą: Naród bez państwa. O czynnikach integracji i dezintegracji narodu polskiego pod zaborami (Zielona Góra 1987), Społeczeństwo - władza - państwo w latach 1918-1939 (Zielona Góra 1991, 2003), Powstanie Wielkopolskie nad środkową Odrą (Zielona Góra 1998, z H. Szczegółą).

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz