XIX OZHSiD - Sejmik Studentów i Doktorantów Historii


Nie jest już żadną tajemnicą, że przyszły jubileuszowy XX OZHS odbędzie się w Katowicach na Uniwersytecie Śląskim. Zwycięzcom szczerze gratuluję i życzę powodzenia w przygotowaniach. Sam zaś chciałbym Wam Drodzy Czytelnicy zrelacjonować jak mniej więcej wyglądały same obrady i jakie były ich postanowienia.

Kilka minut po godzinie dziesiątej rano otwarto obrady Sejmiku Studentów i Doktorantów Historii, które były prowadzone przez Annę Krygier i Łukasza Kępskiego. Na początku organizatorzy postanowili omówić i wyjaśnić pewne palące kwestie związane z samym przebiegiem i organizacją XIX OZHS-u. Poświęcono czas takim kwestiom jak: weryfikacja referatów, przydział do sekcji i powstanie nowych, a także sprawy związane z samym zakwaterowaniem czy publikacją pokonferencyjną. Organizatorzy starali się przedstawić wszystko w zgodzie ze stanem faktycznym, nie uciekając tym samym od odpowiedzialności za całe przedsięwzięcie. W międzyczasie zostały rozdanie chętnym uczestnikom wszystkie książki jakie jeszcze pozostały do rozdysponowania. Każdy kto miał tylko ochotę mógł wybrać sobie dowolny tytuł i wrócić z nim spokojnie do domu.

Gdy już omówiono i poddano dyskusji to, co było do wyjaśnienia, prowadzący przeszli do kwestii najważniejszej, czyli wyborów przyszłorocznego organizatora zjazdu. Przed samym wyborem jeszcze ostatnim rzutem na taśmę, każdy z kandydatów miał okazję do krótkiego zaprezentowania i zachęcania elektorów, by to właśnie jego ośrodek został wybrany. Wszyscy mieli dwie minuty na dokonanie autoprezentacji i każdy ośrodek akademicki starał się wykorzystać ten czas maksymalnie.

Tuż przed samym wyborem ustalono kilka szczegółów odnośnie głosowania. Przede wszystkim głosowanie było jawne, każdy ośrodek akademicki dysponował jednym głosem, zaś kandydaci ubiegający się o przyszłoroczną organizację nie mieli prawa głosu. Ustalono także, że liczą się głosy również i tych ośrodków, które nie mogły pozostać na samych obradach, ale swoją decyzję kogo wybrali przekazali organizatorom.

Przed samym wyborem kandydaci zostali poproszeni o opuszczenie sali, zaś pozostałe osoby-elektorzy zebrane na auli przystąpiły do głosowania. Głosy oddawano w kolejności według listy, która znajdowała się w posiadaniu Anny Krygier. Naturalnie przebieg wyborów został zaprotokołowany.

Głosowanie zostało przeprowadzone szybko i sprawnie. Po podliczeniu wyników okazało się, że największą liczbę głosów uzyskał Uniwersytet Śląski, bo aż dziewięć. Na drugim miejscu z trzema głosami znalazł się Uniwersytet Warszawski, trzecie miejsce z jednym głosem przypadło ośrodkowi krakowskiemu.

Kiedy emocje związane z wyborem opadły, przystąpiono do dalszej części obrad, w której ustalono kilka ważkich dla OZHS-u kwestii. Wszystkie decyzje zapadły w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyli wszyscy zebrani. Przede wszystkim podjęto decyzję w kwestii nazewnictwa zjazdu. Jego pełna nazwa będzie obecnie brzmieć następująco: „Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów” z podtytułem „Konferencja studencko-doktorancka” Aby uniknąć takiej sytuacji jaka miała miejsce w tym roku, ustalono, że ośrodki, które będą chciały w przyszłości zorganizować taki zjazd będą miały obowiązek zgłosić się miesiąc wcześniej ze swoją kandydaturą do organizatora bieżącego zjazdu. Omówiono również sprawę proporcji między uczestnikami. Ustalono, że wszyscy chętni będą traktowani na równych prawach bez względu na to czy są studentami czy też doktorantami. Tym samym Sejmik dobiegł końca, wszystkie jego postanowienia zostaną przekazane przyszłorocznym organizatorom.

Na koniec wszyscy zebrani na sali podziękowali gromkimi brawami organizatorom, w szczególności zaś Annie Krygier i Łukaszowi Kępskiemu. W tym miejscu również chciałbym im złożyć wielkie wyrazy uznania za wszelką pomoc jaką mi okazali, a także ciekawe rozmowy, które niekoniecznie musiały się wiązać z samym OZHS-em.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz