Traktat Grzymułtowskiego czyli pokój wieczysty z Rosją zawarty w Moskwie (3 maja 1686 r.)


Uważywszy dobro całego chrześcijaństwa, a życząc narody pod bisurmańskim jarzmem jęczące, z tak ciężkiej wyswobodzić niewoli... tedy po mnogich rozhoworach umówiliśmy i postanowiliśmy, ze Wielcy Hosudarowie Ich Carskie Wieliczeństwo według braterskiej swej ku Wielkiemu Hosudarowi Jego Królewskiego Wieliczeństwa przyjaźni i miłości i według żądania Cesarskiego Wieliczeństwa Rzymskiego i Wieliczeństwa Francuskiego i Kurfistrza Brandenburskiego, także Rzeczypospolitej Weneckiej, z nastąpieniem postanowionego wiecznego miru zezwolili Ich Carskie Wieliczeństwa rozerwać pokój, który z sułtanem tureckim i chanem krymskim, dotąd doczesny mieli, a sojusz z Jego Królewskim Wieliczeństwem wieczny obronitelny, póki z bisurmany wojna trwać będzie.

Ażeby tym gruntowniejszy i skuteczniejszy ten sojusz postanowiony zostawał, tedy zarazem w tymże wojennym czasie teraźniejszego roku [1686]... za mnogie bisurmańskie nieprawdy... i dla wybawienia wielu chrześcijan z bisurmańskiej niewoli jęczących, odwracając siły bisurmańskie, chana krymskiego od Hosudarstwa Jego Królewskiego Wieliczeństwa przy pomocy Bożej rozkażą Ich Carskie Wieliczeństwa wojska swoje do Siczy posłać ze wszelką wojenną amunicyją, i na przeprawach na Dnieprze, gdzie krymskie wojska zwykły przeprawować się, zabraniając przejścia do Hosudarstwa Jego Królewskiego Wieliczeństwa i na tych miejscach wszelkie wojenne dzieło i przemysł nad nieprzyjacielem Krzyża Św.[iętego] czynić.

Także Dońskim Kozakom rozkażą, wielcy Hosudarowie Ich Carskiego Wieliczeństwa na tegoż nieprzyjaciela nastąpić i przemysł wojenny czynić na Czarnym morzu...

Przyszły zaś... rok 1687... także na potym idące lata mnogimi siłami na sam Krym pomocą z[e] strony Ich Carskiego Wieliczeństwa być mają, a Jego Królewskiego Wieliczeństwa koronnym i Wielkiego Księstwa Litewskiego mnogim wojskom w też czasy wojenną imprezą na tureckie wojska i ordy białohorodzkie, ze wszystkiemi wojennemi amunicjami, wojenny przemysł czynić, odwracając siły nieprzyjacielskie... i znosząc się między sobą jeden drugiego ratować takim sposobem, jako wyżej opisano.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz