Zmarł prof. Józef Szymański


W niedzielę 23 października 2011 r. w Lublinie zmarł wybitny polski historyk, prof. Józef Szymański, mediewista i specjalista w zakresie nauk pomocniczych historii. Miał 80 lat. Pogrzeb odbędzie się w piątek 28 października.

Profesor Szymański urodził się 13 lutego 1931 r. w Wojniczu (powiat tarnowski). W 1957 r. skończył studia historyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kolejne lata swojego życia i pracy związał m.in. z Uniwersytetem Warszawskim. Tam też najpierw uzyskał doktorat (1963 r.), a następnie habilitację (1969 r.). W 1980 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Sześć lat później został profesorem zwyczajnym. Od 1957 do 1963 r. związany zawodowo z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Kolejne lata, aż do 1969 r., spędził jako adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wrócił tam - wcześniej pracował w Polskiej Akademii Nauk i na Uniwersytecie Śląskim - w 1976 r. Przez niespełna 20 następnych lat sprawował tam kilka funkcji, w tym rektora i dyrektora Instytutu Historii (z tego stanowiska odszedł w 1993 r.). W latach 1995-1998 był rektorem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu.

Przez lata związany był m.in. z Polskim Towarzystwem Historycznym, Polską Akademią Nauk i Polskim Towarzystwem Heraldycznym, którego był członkiem-założycielem.

W swojej pracy naukowej skupiał się przede wszystkim na zagadnieniu nauk pomocniczych historii. Był autorem wielu znakomitych prac z tego zakresu. Do dnia dzisiejszego studenci historii poznają tę problematykę właśnie z jego opracowań. Oprócz tego badał m.in. dzieje społeczne średniowiecznej Polski.

Ważniejsze publikacje:

Kapituła kolegiacka w Wojniczu 1465-1786, Lublin 1962.
Nauki pomocnicze historii,
 Lublin 1968.
Nauki pomocnicze historii. Od schyłku IV do końca XVIII wieku
, Warszawa 1969.
Pismo łacińskie i jego rola w kulturze
, Wrocław 1975.
Nauki pomocnicze historii
, Warszawa 1983.
Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego
, Warszawa 1993.
Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku
, Warszawa 2001.
Nauki pomocnicze historii
, Warszawa 2001.


Źródło: polskieradio.plpl.wikipedia.orgsknhus.ovh.org.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz