„Attyla i Hunowie. Ekspansja barbarzyńskich nomadów. IV-V wiek” – M. Rouche - recenzja


Hunowie wraz ze swoim najwybitniejszym władcą – Attylą to niezwykle często poruszana kwestia wśród historyków. To właśnie oni wpłynęli na losy Cesarstwa Rzymskiego oraz stworzyli państwo ze specyficzną rolą kobiet.

Pozycja została podzielona na dwanaście rozdziałów, z których dowiadujemy się, jak wyglądało życie codzienne oraz panowanie Hunów. Trzy pierwsze zostały poświecone omówieniu terenu, na którym żyli nomadowie, plemion, które opuściły swoją praojczyznę1 oraz sytuacji panującej w Cesarstwie Rzymskim na przełomie IV – V wieku. Trzy kolejne poruszają kwestię wzrostu znaczenia Hunów, ich ekspansji, przyczynienia się tego plemienia do upadku Rzymu oraz doskonałej techniki wojennej powodującej uzyskanie militarnej przewagi nad wrogami. Z siódmego rozdziału Czytelnik dowiaduje się, jak wyglądała próba powstrzymania ekspansji Hunów, oblężenia przez nich takich terenów jak: Orlean czy Akwileja. Kolejny rozdział porusza kwestię sytuacji Cesarstwa Zachodniorzymskiego oraz postaci Attyli wraz z prowadzoną przez niego polityką terroru. Dziewiąty dotyczy społeczeństwa Hunów, statusu kobiet, ofiar czy sposobu dziedziczenia władzy. Dwa kolejne informują o przyczynach i sposobie upadku państwa oraz o ich następcach. Ostatni rozdział wprowadza Czytelnika w świat legendy Attyli i odwołań do jego postaci w kolejnych wiekach aż do tzw. nazistowskiej legendy władcy Hunów.

Publikacja z całą pewnością jest niezwykłą atrakcja dla miłośników tego okresu w historii. Attyla to niezwykle barwna postać, ale jakże i okrutna. Wszystko to Autor ilustruje odpowiednimi przykładami z jego życia, przy czym nie są to opowieści wyssane z palca. Wręcz przeciwnie bardzo często odwołuje się do licznych źródeł, wszystko po to, by Czytelnik miał do czynienia z poważną naukową rozprawą. Bardzo często powołuje się na wybitnych historyków m. in. na Strabona, Herodota czy Zosimosa. Wszystko po to by, jak najwierniej stworzyć swoistą monografię Hunów i ich wodza.

Na uwagę zasługuje styl, jakim posługuje się Twórca publikacji. Sposób narracji jest wyrazisty, pozbawiony niejasności czy wieloznaczności. Powoduje to, że każdy Czytelnik nie powinien mieć problemu ze zrozumieniem treści. Autem pozycji jest dbałość o dokładne zaprezentowanie poszczególnych kwestii, stąd też opisy poszczególnych ludów m. in. Amazonek czy Scytów. Warto dodać, iż opisując wybrane plemię odwołuje się do wielu źródeł po to, by jak najwierniej przekazać nam wiedzę na ich temat. Niestety poszczególne wątki zostały potraktowane bardzo pobieżnie, np. sprawa śmierci Attyli, co jest niewątpliwym minusem pozycji.

Książka została opatrzona twardą oprawą, co powoduje, że się szybko nie zniszczy. Całość składa się z przedmowy, dwunastu rozdziałów, zakończenia, bibliografii oraz dodatków w formie tablic chronologicznych, genealogicznych, map czy aneksu. Niezwykle atrakcyjna jest bibliografia składająca się z dziewięciu stron, podzielona na źródła, katalogi i opracowania ogólne. Wszystko to stanowi doskonałe uzupełnienie narracji.

Publikację tę gorąco polecam wszystkim tym, którzy interesują się tego typu problematyką, a także wszystkim tym, którzy dopiero raczkują w tejże tematyce. Z całą pewnością nie jest ona tylko podsumowaniem wszystkiego tego, co do tej pory powiedziano o Hunach, ale rzetelnym rozważaniem, będącym w pewnym sensie nowym spojrzeniem na historię IV i V w.

Plus minus:
Na plus:
+ styl Autora
+ twarda oprawa
+ bibliografia
+ mapy
+ dodatki w postaci tablic
Na minus:
- zbyt pobieżne traktowanie poszczególnych wątków
- błędy edytorskie

Tytuł: Attyla i Hunowie. Ekspansja barbarzyńskich nomadów. IV –V wiek
Autor: Michel Rouche
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Data wydania: 2011
ISBN/EAN978-83-01-168216
Liczba stron:352
Oprawa: twarda
Cena: ok. 40zł
Ocena recenzenta: 8/10

  1. Mowa tu przede wszystkim o plemionach takich jak: Scytowie, Sarmaci, Hunowie, Alanowie czy Goci. []

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Opinie i ocena zawarte w recenzji wyrażają wyłącznie zdanie recenzenta, nie musi być ono zgodne ze stanowiskiem redakcji. Z naszą skalę ocen i sposobem oceny możesz zapoznać się tutaj. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanej recenzji, by to zrobić wystarczy podać swój nick i e-mail. O naszych recenzjach możesz także porozmawiać na naszym forum. Na profilu "historia.org.pl" na Facebooku na bieżąco informujemy o nowych recenzjach. Możesz także napisać własną recenzję i wysłać ją na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz